WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Моніторинг документооборотних відносин, функцій та ролі документів в інфраструктурі детінізації економіки - Реферат

Моніторинг документооборотних відносин, функцій та ролі документів в інфраструктурі детінізації економіки - Реферат

(заробітної плати; зношення засобів виробництва; відрахувань до спеціальних фондів; довідки про виправлення помилкових проводок; інші записи і документи, які оформляє бухгалтерія при обгрунтуванні облікових записів).
3. За ознакою "місце складання" документи поділяють на "внутрішні" і "зовнішні".
Внутрішні документи складаються у підприємстві (організації, установі), де використовуються як засіб реєстрації господарської операції. Наприклад, прибуткові і видаткові касові ордери, накладні, товарні звіти, описи-акти про переоцінку товарів і т. ін.
Зовнішніми вважаються документи, які підприємство отримує від інших підприємств таорганізацій. Наприклад, рахунки-фактури постачальників, квитанції банку про отримання торгової виручки, ме-моріальні ордери банку про отримання готівки за надані послуги чи за переведення одержувачу коштів, виписки з банку про рух коштів за рахунками клієнтів, товарно-транспортними накладними і т. ін.
4. За ознакою обсягу охоплення операцій документи поділяються на первинні та зведені.
Первинні документи - це ті, в яких операції знаходять своє первинне відображення під час їх здійснення. Це видатково-прибуткові накладні, видатково-прибуткові касові ордери, різновиди квитанції про прийняття для різних цілей готівкових грошей, довіреності, акти нестачі товарів при їх доставці та ін. Первинні документи є підставою для здійснення подальших стадій обліку.
Зведені документи складаються на підставі первинних документів, вони об`єднують господарські операції, здійснені матеріально відповідальними особами за звітний період. Це звіти касирів, товарні, авансові звіти підзвітних осіб, різні види реєстрів, відомості виплат, перевірки, квітовки, таксировки, сторнування, контировки та інші документи. До зведених документів додаються також первинні документи, на підставі яких були здійснені записи у зведених документах.
5. За структурою використання документів вони поділяються на універсальні та з галузево-напрямковими особливостями.
До універсальних належать такі документи, що можуть застосовуватись для відображення операцій у будь-якій галузі економічної діяльності. Наприклад, довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей, видаткові та прибуткові накладні, касові ордери, товарно-транспортні накладні і та ін. Ці документи за своєю формою є стандартизованими, уніфікованими і використовуються у всіх галузях народного господарства та напрямах підприємницької діяльності.
До документів з галузево-напрямковими особливостями належать ті документи, що відображають специфічні особливості технологій здійснення тієї чи іншої операції в певній галузі народного господарства чи напрямі підприємницької діяльності. Наприклад, документація, що застосовується для оформлення замовлень та розрахунків із споживачами за надані побутові послуги (замовлення-зобов`язання, квитанції на прийом оплати), інші документи суворого обліку (форми № ПО-В1, ПО-Д1, ПО-О1, ПО-П1, ПО-П2, ПО-Р1, ПО-Ю1), затверджені наказом Укрсоюзсервісу № 8 від 29.09.95 р. і внесені 25 жовтня 1995 р. Мінстатом України до державного реєстру за № 385/925.
До таких документів належать також типові форми первинного обліку (регістри ж/ордерних форм бухобліку для промислових, будівельних, автотранспортних підприємств, сільськогосподарських підприємств, приватних підприємців-фізичних осіб, міжгосподарських підприємств, підприємств торгівлі, житлових господарств, малих та спільних підприємств, бюджетних організацій, централізованих бухгалтерій бюджетних організацій, форми первинної облікової документації хлібоприймальних та зернопереробних підприємств, форми діловодства для держадміністрацій та рад народних депутатів).
6. За формою та змістом документи поділяються на стандартизовані, реквізитно-стандартизовані, "нестандартизовані".
Стандартизовані - це документи, що уніфіковані за розміром бланків, їх формою та змістом і використовуються для оформлення однорідних операцій, які підприємствами в одній або різних галузях економіки. До них належать платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, накладні, товарно-транспортні накладні тощо.
Реквізитно-стандартизовані - це документи, в яких розмір та форма є необов`язковими. У таких документах є обов`язковими тільки певні реквізити. Наприклад, акти ревізії, інвентаризації, господарчі угоди і т. ін. У цих документах обов`язково повинні відображатися дані, де проводиться ревізія, інвентаризація, прізвище і посада ревізора та матеріальновідповідальної особи, який період вивчається, які господарчі підвиди охоплено ревізією чи інвентаризацією, підписи ревізора та підзвітних матеріальновідповідальних осіб. При угодах обов`язковими є реквізити сторін угоди, дата її складання, предмет угоди, санкції за невиконання, фінансові та інші обов`язки сторін, їх підписи та адресні дані.
Нестандартизовані - це документи, що складаються у задовільній формі, розмірі і змісті (різні довідки, розписки, витяги, надписи резолюцій до документів та ін.).
7. За характером операцій документи поділяють на розрахункові, прибуткові, видаткові.
Розрахункові документивідображають різні готівкові та безготівкові форми розрахунків (готівкові - касові ордери, акти закупки продуктів підприємствами громадського харчування, сировини - підприємцями-фізичними особами, товарні чеки; безготівкові розрахунках - платіжні доручення підприємств, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги інкасо, чекові книжки, акредитиви, векселі, документи, що відображають бартерні розрахункові операції. Наведені операції, як і клірингові розрахунки, потребують стандартизації, оскільки за їх допомогою дуже часто здійснюються ухилення від оподаткування, псевдорахунки і т ін.
Прибуткові та видаткові документи відображають надходження або видаток грошей чи матеріальних цінностей (прибуткові і видаткові касові ордери, банківські витяги про рух коштів на розрахунковому рахунку, видаткові і прибуткові накладні, складські розписки і т. ін.).
8. За характером організації документообігу документи поділяють на контрольно-управлінські, реєстраційно-організаційні, звітні документи.
Контрольно-управлінські - це документи, що відображають операції із здійснення внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю матеріально відповідальних осіб підприємства, організації, установи

 
 

Цікаве

Загрузка...