WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Моніторинг документооборотних відносин, функцій та ролі документів в інфраструктурі детінізації економіки - Реферат

Моніторинг документооборотних відносин, функцій та ролі документів в інфраструктурі детінізації економіки - Реферат


Реферат на тему:
Моніторинг документооборотних відносин, функцій та ролі документів в інфраструктурі детінізації економіки
Економіко-кримінологічний моніторинг предметно-технологічного складу документооборотних і пов'язаних з ними облікових відносин показує, що в практиці бухгалтерського обліку застосовується велика кількість стандартизованих і нестандартизованих форм документів, які відображають облік, рух (передачу, використання) та списання товарно-матеріальних і фінансових цінностей під час здійснення виробничих, торговельно-збутових, розподільчих, перерозподільних та інших фінансово-господарських операцій, а також виготовлення, рух, використання та списання документів, що супроводжують капіталооборотні процеси або процеси надання різних видів побутових, науково-проектних та інших послуг, здійснення зовнішньоекономічної, банківської діяльності та ін.
У контексті ринкових перетворень та проблем детінізації економіки весь обсяг таких документів необхідно піддати повній інвентаризації з метою їх оптимізації, шляхом універсалізації документообігу. Мова йде про те, що, оскільки тіньові процеси проникли у значну частину суспільно-економічних процесів, то і система державних заходів щодо протидії тінізації суспільно-економічних відносин повинна бути комплексною і охоплювати всі аспекти відносин і категорії документів, що супроводжують ці процеси. Іншими словами, у зазначеному контексті наявні види документів, що використовуються в обслуговуванні капіталообороту, необхідно застосувати також для ідентифікації як самих суб'єктів тієї чи іншої операції, їх повноважень щодо її проведення, так і саму операцію, що здійснюють її учасники. Крім того, при розробці питань детінізації економіки у контексті раціоналізації та вдосконалення системи документообігу потрібно врахувати те, що в технології документообігу у банківській, зовнішньоекономічній діяльності, сфері побутових та інших послуг, діяльності сільськогосподарських підприємств, бюджетних, управлінських, наукових, освітянських, оздоровчих організаціях, таких же змішаних і небюджетних закладах, які виникли за останні роки є певні особливості, притаманні даним сферам фінансово-господарського документообігу. У контексті детінізації цих галузей номенклатура притаманних їм документів вимагає відповідного уточнення процедури їх виготовлення, руху, обліку, тобто надання їм статусу режимно-облікових бланків, які повинні забезпечити виконання певних обліково-контрольних функцій згідно з правилами регулювання діяльності в конкретних сегментах суспільно-економічних відносин.
Разом з тим, навіть таке широке охоплення сфери застосування документів, що супроводжують ту чи іншу суспільно-економічну діяльність, не є вичерпним. Наприклад, документообіг у сфері зовнішньоекономічної діяльності тісно пов'язаний з документообігом, що супроводжує регулювання діяльності митних органів у процесі контролю за експортно-імпортними операціями, банківської - з посередництвом на фондовому ринку, ринку цінних паперів, ринку гарантій, боргових вимог і т. ін. Тому для створення комплексної системи детінізації економіки через удосконалення системи документообігу наше дослідження є лише базовою розробкою алгоритмів щодо необхідності раціоналізації такої системи, а також спробою розробки більш-менш цілісних підсистем з питань виготовлення, обліку, збереження, використання, списання бланків суворого обліку, їх руху, пошуку та ідентифікації.
Така різноманітність фінансово-господарських документооборотних відносин та багатоаспектність похідних від них функцій і документів викликає необхідність групування (класифікації) документів за ознаками: "призначення", "місце складання", "обсяги охоплення господарських операцій", "спосіб ведення обліку", "структура використання документів", "форма документів", "характер операцій", "характер організації документообігу", "режим обліку бланків документів", "предмет призначення документів" та. ін.
1. У теорії та практиці бухгалтерського обліку, у тому числі в контексті його управлінської функції, категорію документів "за призначенням" поділяють на "розпорядчі", "виконавчо-виправдовувальні", "комбіновані" та документи "бухгалтерського оформлення".
"Розпорядчими" є документи, які містять розпорядження, наказ на здійснення фінансово-господарської операції. Наприклад, платіжне доручення банку є наказом на перерахування платежу з розрахункового рахунку. Розпорядчими документами можуть бути наказ на проведення інвентаризації, наказ на виплату винагороди або на відшкодування неправомірних витрат чи нестач і т. ін.
На основі розпорядчих документів здійснюються операції, що оформляються виконавчо-виправдовувальними документами.
"Виконавчо-виправдовувальні документи" фіксують виконані господарські операції на підставі "платіжного доручення". Іншими словами, на підставі "розпорядження платника"-клієнта банку банківська установа "банківським дорученням" (кредитовим авізо) знімає з розрахункового рахунку платника-клієнта кошти і перераховує їх на адресу одержувача, вказаного у платіжному дорученні платника. До виконавчо-виправдовувальних документів належать видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні про отримання, перевезення і здачу товару, описи-акти на переоцінку товарів, акти на биття, злам, псування товарів тощо. "Розпорядчі" документи додаються до "виконавчо-виправдовувальних", оскільки господарські операції приймаються до обліку тільки тоді, коли вони здійснені на підставі відповідного розпорядження.
Для полегшення контролю за здійсненими операціями, спрощення обробки і перевірки документів, скорочення витрат паперу на виготовлення бланків передбачені "комбіновані документи", тобто документи, які є одночасно і розпорядчими, і виконавчо-виправдовувальними. У них поєднується розпорядження на проведення операції та підтвердження факту її здійснення. Це видатковий касовий ордер, в якому є розпорядження на видання грошей з каси. Підписи керівника і головного бухгалтера є розпорядженням на видання грошей, підтвердженням факту видання та отримання грошей є підпис касира та особи, що отримала гроші. Такий саме статус має відомість на виплату заробітної плати. Вона, як і інші подібні документи, містить також підписи всіх зазначених вище сторін.
2. Документи "бухгалтерського оформлення". Це різні довідки, розрахунки

 
 

Цікаве

Загрузка...