WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Документооборот і обліково-інформаційні технології як елементи теорії детінізації економіки - Реферат

Документооборот і обліково-інформаційні технології як елементи теорії детінізації економіки - Реферат

інфраструктури єдиної інформаційно-аналітичної, облікової та ідентифікаційно-пошукової системи документообороту країни та документообігу в межах конкретних джерел ТЕ. Ці системи стануть засобом профілактики, попередження та виявлення тіньових проявів і зловживань, протидії відмиванню капіталів протиправного походження, а також певною інформаційною базою оцінки обсягів тіньової економіки та елементом фіксації документообігу, що сприятиме протидії нелегальному обороту капіталів в економіці України.
Зважаючи на те, що головними ознаками будь-якої системи є структурованість, взаємозалежність і взаємозв'язок її складових, підпорядкованість структурної організації всієї системи певній меті, усвідомлюючи багатофункціональність та різнопрофільність завдань такої інформаційно-аналітичної системи на цьому етапі, доцільно вести мову про розробку певною мірою локальних інформаційно-аналітичних систем у межах одного, двох, трьох і більше функціонально пов'язаних між собою міністерств та відомств, до компетенції яких входить вирішення тих чи інших напрямів детінізації економіки.
Наприклад, користувачами запропонованої вище системи баз даних, що утворюють механізм контролю за поверненням валютної виручки з-за кордону можуть бути МВС, СБУ, Митний комітет, НБУ, Податкова міліція, Міністерство статистики, МЗЕЗіТ та деякі інші міністерства і відомства, але розміщення цієї системи, збір відповідних даних, їх первинну обробку на предмет виявлення підозрілих операцій і передачу зацікавленим відомствам доцільно доручити Центру міждержавних розрахунків НБУ, оскільки виконання функцій адміністратора мережі і здійснення оперативного контролю за цими питаннями практично співпадуть з функціями зазначеного структурного підрозділу Національного банку України. Функціональним призначенням такої системи є моніторинг стану розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та контроль за підозрілими операціями з метою протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. У багатьох країнах ця функція покладена саме на національні банки. У частині міжнародних розрахункових трансакцій ця функція співпадає із завданнями згаданого Центру НБУ, через який здійснюються міжнародні розрахункові операції.
Такий підхід до створення подібних систем, з одного боку, допоможе зазначеному Центру краще виконувати свої безпосередні функції, а з іншого, - виключить створення у державі паралельних структур, підніме відповідальність тих чи інших органів за доручену ділянку роботи, вивільнить від непродуктивного використання людські та фінансові ресурси.
Саме такі вивірені з різних сторін підходи ми маємо на увазі, коли пропонуємо створення в органах НБУ системи відповідних баз даних з питань вексельного обігу, неповернення кредитів, взаємодії суб'єктів підприємницької діяльності між собою і з правоохоронними органами щодо виявлення підозрілих операцій у контексті протидії відмиванню доходів незаконного походження, управління ризиками, попередження фіктивних розрахункових операцій у сфері підприємницької діяльності тощо.
Скажімо, з метою контролю за ефективністю використання кредитних ресурсів країни в Управлінні кредитних ресурсів НБУ доцільно створити єдину систему баз даних про суб'єктів підприємницької діяльності, які не повернули кредит, припустили нанесення збитків партнерам, неплатоспроможні підприємства, підприємства, що припустили опротестування векселів і т. ін.
Наявність у країні єдиної системи подібних баз даних може суттєво вплинути не тільки на попередження зловживань, а стати ефективним засобом економічної безпеки підприємництва та складовою інфраструктури, протидії тінізації суспільно-економічних відносин.
Разом з тим, всі запропоновані системи, підсистеми баз даних є лише невеликою часткою цілісної інфраструктури інформаційних баз даних, необхідних для забезпечення ефективної підприємницької діяльності в межах саме легального сектора економічного обороту країни. У контексті теорії детінізації економіки ці питання є спробою систематизації неструктурованих і важко формалізованих завдань економічної безпеки, яка в такому контексті стає невід'ємною частиною інфраструктури протидії тінізації суспільно-економічних відносин.
Поряд із запропонованою системою баз даних, необхідних для детінізації економіки, в інфраструктурі суспільно-економічних відносин доцільно визначити такі організаційно-правові інструменти обслуговування цих відносин, які б охоплювали весь спектр документального супроводження фінансово-господарського обороту речей, прав, дій у країні.
До таких інструментів або засобів обслуговування економічного обороту, на наш погляд, належать різні види документів, що супроводжують обіг товарних, фінансових потоків та весь цивільний оборот речей, прав, дій у країні. Ці системи документообігу є також засобом фіксації та підтвердження певних прав учасників даного обороту, ідентифікації як самих учасників, так і здійснюваних ними тих чи інших фінансово-господарських операцій.
Система документообігу, що супроводжує оборот капіталів та підтверджує правомірність самих операцій і легітимність їх учасників, при певній системній обробці документів, їх класифікації за групами і заправововим забезпеченням раціонального механізму документообігу може стати як ефективним засобом економічної безпеки підприємництва, так і засобом виявлення і розслідування злочинів, локалізації некриміналізованих суспільно-небезпечних джерел підпільного сектора тіньової економіки, оцінки криміногенного потенціалу в цих джерелах, визначення їх обсягів, а також складовою організаційно-правової інфраструктури детінізації суспільно-економічних відносин у тому чи іншому сегменті тіньового або псевдолегального економічного капіталообороту.
Розглянемо, яка система документообігу в Україні вже є, і чи може вона в нових ринкових умовах бути дієвим засобом протидії тінізації економіки. Попередній матеріал нашого дослідження певною мірою дає відповідь на це запитання. Базові причини, безумовно, криються в "непродуманій" організаційно-управлінській, правовій, економічній, податковій політиці, але не тільки. Добре налагоджена система бухгалтерського обліку, яка б відповідала ринковим умовам документообігу, могла б суттєво впливати на детінізацію економіки. Тому поряд з вирішенням макрорівневих проблем щодо вдосконалення податкової та інших складових економічної політики паралельно слід вирішувати мікрорівневі проблеми такі, як вдосконалення документообігу в тих чи інших специфічних сегментах фінансово-господарських обігових операцій та документообігу країни в цілому.
У даному контексті увагу потрібно сконцентрувати на створенні єдиної інформаційно-аналітичної, облікової та ідентифікаційно-пошукової системи бланків, що мають режим суворого обліку та бланків документів суворої звітності.
У часи планової економіки відсутність малих підприємств і відносно невелика кількість суб'єктів підприємницької діяльності при перевазі безготівкових розрахунків через єдину систему Держбанку СРСР робило всі розрахунки простими, прозорими і достатньо підконтрольними з точки зору внутрібанківської документальної та відомчої системи фінансового контролю. Ми також не знали, що таке псевдоугоди, готівкові розрахунки між підприємствами вище ста карбованців, ухилення від ведення бухгалтерського обліку, оподаткування і т. ін. Таким чином, звітність про рух матеріальних і фінансових ресурсів на підприємстві до певної міри лише формально виконувала функції контролю щодо повноти податкових та інших відрахувань до бюджету. Ця функція документообігу скоріше була покликана відобразити достовірність даних щодо виконання чи невиконання планових завдань. Тому бланки суворої звітності в тих умовах виконували більш прості і нижчі за рівнем криміногенності проблеми, ніж сьогодні.
З іншого боку, в часи планової економіки вся поліграфічна промисловість країни знаходилась під потрійною

 
 

Цікаве

Загрузка...