WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Теоретичні та практичні засади формалізації економіко-кримінологічного моніторингу - Реферат

Теоретичні та практичні засади формалізації економіко-кримінологічного моніторингу - Реферат


Реферат на тему:
Теоретичні та практичні засади формалізації економіко-кримінологічного моніторингу
Перед тим, як підійти до формалізації напрацьованих вище теоретичних доробок із питань економіко-кримінологічного моніторингу і перетворення їх в інструмент практичного пізнання тіньових відносин, слід розглянути ще деякі методологічні підходи до класифікації методів ЕК моніторингу, оскільки саме їх класифікаційні засади мають лягти в основу формалізованої систематизації методів пізнання тіньових відносин. З приводу теорії класифікації методів пізнання і перетворення дійсності В.С. Зеленецький відзначає, що система знань, чи теорія про методи пізнання, "означає не тільки те, що необхідно пізнавати, а і як цю пізнавальну діяльність здійснювати, а в такому випадку вона відображає сутність методу" [28, 191]. У цьому контексті А.М. Коршунов підкреслив, що "слід рішуче підкреслити єдність і нероздільність теорії і методу: теорія одночасно є метод, і навпаки - метод є суть теорії. Це стосується будь-якої науки " [38, 133].
У зв'язку з чим наведено ці теоретичні зауваження. Вище ми говорили про різні рівні методології. Якщо метод - суть методології, а методологія є сутність методу, то метод вищого рівня є не тільки методологією чи певною системою знань про однорівневі методи пізнання, а й структурно-предметними системами знань про методи пізнання нижчого рівня. Виконуючи орієнтуючу, контролюючу, регулятивну (методологічні) функції, методи вищого рівня є базою або підґрунтям для правильної систематизації пізнавально-перетворювальних методів нижчого або, якщо можна так сказати, конкретно- предметного рівня. З якою метою ми відзначаємо цей аспект? Перш за все, для того, щоб показати, як процес поглиблення економіко-кримінологічного моніторингу різних рівнів джерел тіньової економіки вимагає застосовувати притаманні предмету пізнання підпорядковані ЕК моніторингу методи нижчого рівня. Але сам ЕК моніторинг базується також як на діалектично-матеріалістичній, так і на загально- чи конкретно-науковій методології, а відповідно, відносно них є одним із методів пізнання. Виходячи з цієї схеми систематизації методологічних знань, ЕК моніторинг щодо конкретно-наукових методів, що використовуються у процесі вивчення одно- і нижче-рівневих сфер пізнання, є методологією про методи "пізнання", "локалізації" джерел тіньової економіки та детінізації фінансово-господарських відносин. Водночас методи "пізнання" і "локалізації" тих чи інших джерел тіньової економіки чи її детінізації мають певні системи правил принципів і норм, що є методологією або відповідною системою знань про підпорядковані цій цілі конкретно-наукові економіко-кримінологічні методи. Визначаючи "горизонтальну" або "вертикальну" [28, 180] структуру ЕК моніторингу і систему його поглибленого застосування при визначенні джерел ТЕ у галузі або в тому чи іншому напрямі фінансово-господарської діяльності, ЕК моніторинг потребує відповідної класифікації (від латинського klassis - група) або групування певних одно- чи різнорівневих методів, підпорядкованих наступним цілям: "пізнання" різних аспектів ТЕ; "локалізація" різноманітних джерел тіньових відносин, а також створення інфраструктури детінізації економіки. Причому класифікація не може бути довільною. Вона відштовхується від методів і методології вищого рівня й базується на особливостях предмета дослідження і відповідних цим особливостям правил, принципів та норм, які утворюють зміст методів, що застосовуються. Виходячи з того, що ці правила при застосуванні конкретно-наукових методів пізнання є занадто різноманітними, а їх теоретичний аналіз до певної міри виходить за межі нашого дослідження, обмежимося посиланнями на те, що кожна конкретна наука, зокрема і при математичній, економічній, управлінській чи кримінологічній оцінці обсягів або інших параметрів тіньової економіки, хоч і в контексті предмета і завдань теорії детінізації економіки, інтерпретує свій клас методів, правил і принципів, необхідних для пізнання досліджуваного нами явища.
Скажімо, застосовуючи математичні, економічні, кримінологічні й інші методи обрахування чи оцінки тіньової економіки, ці науки використовують свій клас методів, принципів, правил чи законів пізнання, але при цьому повинні бути враховані методологія, методи і методики, притаманні "нашому" предмету пізнання. До яких помилок призводить недотримання правил і принципів, притаманних предмету пізнання, нами було викладено при розгляді прикладу обрахування обсягів тіньової економіки із застосуванням деякими вченими методу "сталих взаємозв'язків" [79, 64-67]. Для недопущення таких помилок процес "пізнання" (у даному випадку "обрахування" обсягів ТЕ) тих чи інших аспектів тіньових відносин має бути комплексним.
При цьому базовими методами, як у інших випадках, так і у нашому, є діалектично-матеріалістичний метод та загальнонаукові методи, а також конкретно-наукові методи тих наук, що застосовуються для дослідження різноманітних аспектів пізнання і протидії феномену "Тіньова економіка". Щодо загальнотеоретичних засад класифікації методів боротьби зі злочинністю, тобто до певної міри однорідних явищ боротьби з ТЕ, то вони досить повно розроблені у відповідній літературі [28, 194-208]. Тому зараз, з теоретичного обґрунтування ЕК моніторингу, доцільніше перейти до розробки його прикладних можливостей, тобто формалізації, закладеної в ньому, системи знань як інструменту пізнання і побудови організаційно-правової інфраструктури попередження процесів зростання тіньової економіки.
Для наочності, більш глибокого сприйняття і усвідомленого застосування цього інструменту, формалізацію матриці ЕК моніторингу пов'яжемо з таким потужним джерелом тінізації і корупціонізації суспільно-економічних відносин, як зовнішньоекономічна діяльність (далі - ЗЕД). Зробити це на прикладі ЗЕД доцільно ще й тому, що ця сфера підприємницької діяльності нами буде опрацьована за допомогою такого складового елемента ЕК моніторингу, як інститут економіко-кримінологічної експертизи. Тому, визначаючи систему алгоритмів ЕК моніторингу, ми маємо можливість, не вдаючись до викладення повного змісту положень його класифікатора-матриці, показати, як за допомогою застосування кожного наступного елемента моніторингу як методу пізнання, розширити і поглибити свої знання про тіньові процеси чи джерела тіньової економіки, що із сконцентровані у тому чи іншому напрямі фінансово-господарської діяльності або галузі економіки.
Формалізована матриця ЕК моніторингу, яку ми наведемо нижче, є базовою

 
 

Цікаве

Загрузка...