WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економіко-кримінологічний моніторинг: його методологічна сутність, структура, складові елементи та функціональні можливості - Реферат

Економіко-кримінологічний моніторинг: його методологічна сутність, структура, складові елементи та функціональні можливості - Реферат

передбачає:
- опрацювання макро- і мікрорівневого причинно-детермінаційного комплексу по всій вертикалі джерел ТЕ та пов'язаних з ними відносин (від тіньових процесів у цілому до конкретних мікрорівневих джерел тіньової економіки зокрема);
- формування цілісної синтезованої системи (або різнорівневих підсистем) знань про економічний, організаційно-управлінський, технічний, інформаційно- і обліково-технологічний та правовий причинно-детермінаційний комплекс тіньової економіки;
- на підставі нових синтезованих знань, отриманих на попередніх етапах ЕК моніторингу, розробляється комплекс заходів, спрямованих на усунення всього спектра наявних причин тінізації відносин, і створюється відповідна організаційно-управлінська, інформаційно- і обліково-технологічна, економічна та нормативно-правова інфраструктура, яка виключає відтворення причин та умов тінізації економіки.
Діалектичний взаємозв'язок між різними рівнями вертикалі ЕК моніторингу, його методами і методиками, макро- і мікрорівневим причинно-детермінаційним комплексом тінізації економіки можна прослідкувати на прикладі економіко-кримінологічного моніторингу відносин у згаданій нами вище сфері зовнішньоекономічної діяльності та моніторингу податкових відносин. Детальніше ці питання висвітлені у четвертому розділі роботи при розробці й апробації методики економіко-кримінологічної експертизи. Тут доцільно лише зазначити, що, наприклад, між базовим макрорівневим причинно-детермінаційним комплексом - пригнічувальною процеси економічного відтворення системи оподаткування і мікрорівневою причиною - розбіжностями між податковим і бухгалтерським обліком, існує прямий зв'язок. Ці, як макро, так і мікро причини зумовлюють цілий комплекс інших причин, що, у свою чергу, зумовлюють масове ухилення суб'єктів підприємництва від оподаткування та приховування валютної виручки за кордоном. Про основне значення наведених нами, як приклад, податкових макро- і мікрорівневих причин свідчить те, що конкретні ухилення від оподаткування переросли у глобальні тіньові процеси, а неповернення валютної виручки з-за кордону - у глобальний багатоканальний процес відтоку валютних коштів за кордон [14; 79, 71-86; 87, 716-758].
У плані конкретизації аргументів щодо функціональних можливостей ЕК моніторингу як певної системи знань про методи встановлення макро- і мікрорівневого причинно-детермінаційного комплексу може виникнути думка, що тут доцільно було б навести більш розгорнуту інформацію щодо зазначених рівнів причинних комплексів. Разом з тим, деталізувати ці проблеми саме тут недоцільно з таких причин.
По-перше, сьогодні ми розробляємо елементи загальної частини теорії детінізації економіки, тобто теоретико-методологічні засади самого процесу пізнання причинного комплексу, як науково-теоретичний чи гносеологічний інструмент, необхідний для моніторингу й локалізації джерел ТЕ та створення інфраструктури детінізації економіки. Відволікання на даному етапі дослідження від основної мети - розробки теорії "пізнання", "локалізації" ТЕ та "детінізації" відносин, з одного боку, розмиє теоретико-методологічні основи ЕК моніторингу, з іншого - не стане самодостатньою інформаційною базою, необхідною для повного розкриття самого причинного комплексу. Більше того, реально описати це на цьому етапі дослідження не можливо, оскільки макро- і мікрорівневі причини, так само як методи і методики пізнання локалізації джерела ТЕ, а також створення інфраструктури детінізації економіки, залежать від об'єктно-технологічної субстанції конкретних різнорівневих та різнопрофільних джерел тіньової економіки. Відповідно комплексне пізнання їх змісту - це предмет особливої, а не загальної частини теорії детінізації економіки, тобто детальне описання всіх аспектів об'єктів пізнання є предметом застосування самої, вже розробленої теорії, а не процесу її розробки.
По-друге, ЕК моніторинг виступає як базовий функціонально-рольовий інститут теорії детінізації економіки. Він неначе синтезує знання в усіх інших методологічних системах знань, наведених у всіх елементах теорії детінізації економіки. У цьому аспекті ЕКМ є методикою застосування даної теорії. Вищенаведені елементи предмета економічної кримінології мають статичний характер і приводяться в дію відповідною методикою - ЕК моніторингом. Тобто елементи предмета теорії детінізації економіки за своєю формою є структурно-конкретизованим і формалізованим предметом "пізнання" (методами спостереження, оцінки, прогнозу і т. ін.), предметом "визначення ризиків", "їх локалізації" (методами попередження, виявлення, розкриття, організаційно-управлінськими та іншими методами), предметом "створення" інфраструктури детінізації відносин (різноманітними організаційно-управлінськими, економічними, технічними, технологічними і правовими методами). Тобто вчення про елементи предмета теорії детінізації економіки об'єктивізують наші знання про структуру та зміст фінансових, інформаційних, економічних і правових технологій, залежний від них суб'єктний та причинний склад, які необхідно пізнати, а ЕК моніторинг орієнтує нас, якими засобами і як пізнати, відстежити зміни й локалізувати тіньові процеси. Саме цій меті також підкоряються та входять у систему знань окремі методи теорії і методики ЕК моніторингу "інститут економіко-кримінологічної експертизи", "інститут латентності злочинів", "інститут протидії відмиванню доходів протиправного походження", обліково-управлінська підсистема детінізації капіталообороту, "режимно облікові бланки", "інститут економічної безпеки підприємництва".
У межах наведених інститутів доповнюється, розвивається і поглиблюється методологічна і методична частини функціонально-рольових можливостей ЕК моніторингу, а також конкретизуються причинно-детермінаційна, об'єктно-технологічна і суб'єктна частини об'єкта пізнання.
Саме вищевикладені аспекти методології про структуру статичних елементів предмета економічної кримінології (вчення про феномен "тіньова економіка", різнорівневі та різнопрофільні джерела ТЕ, типізацію осіб-суб'єктів тіньових відносин, причинність і детермінацію відтворення тіньових процесів) і функціонально-рольові елементи предмета теорії детінізації економіки (ЕК моніторинг; інститут економіко-кримінологічної експертизи; інститут протидії латентності злочинів та криміногеннихнекриміналізованих діянь; інститут протидії відмиванню доходів протиправного походження; інститут економічної безпеки підприємництва; обліково-контрольна система детінізації капіталообороту "режимно-облікові бланки") визначають центральну функціональну роль ЕК моніторингу в загальній системі методологічних знань, сформованих у предметі загальної частини теорії детінізації економіки.
Стосовно таких елементів теорії детінізації економіки, як інститути протидії відмиванню доходів протиправного походження, латентність злочинів, економічна безпека підприємництва, режимно-облікові бланки та деякі інші, необхідно відзначити те, що ці підсистеми знань мають як статичний, так і функціонально-рольовий характер. У зв'язку з цим, з одного боку, вони є об'єктом пізнання, з іншого - специфічною

 
 

Цікаве

Загрузка...