WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Поняття, об’єкт, предмет, мета, теоретичне та практичне значення економіко-кримінологічного моніторингу - Реферат

Поняття, об’єкт, предмет, мета, теоретичне та практичне значення економіко-кримінологічного моніторингу - Реферат

й поточне спостереження за тіньовими процесами, аналіз, оцінка та прогноз останніх у контексті конкретних джерел ТЕ, притаманних тому чи іншому сегменту фінансово-господарського обороту речей, прав.
Рушійним фактором змін і саморегулятивного відтворення криміногенного сектора тіньової економіки є, з одного боку, об'єктивні економічні й організаційно-правові причини, що виштовхують підприємництво в тінь, з іншого - присутні тут ікорисливі мотиви такі, як жага наживи, збагачення, накопичення первісного капіталу будь-яким шляхом. Способи або технологічна процедура тіньового капіталообороту його змін залежить, перш за все, від виду і внутрішніх особливостей технологічного змісту того чи іншого фінансово-господарського інструменту, які відображаються у економічній моделі та правовій конструкції норм, що регулюють той чи інший сегмент фінансово-господарських відносин. Розробка та створення ефективної організаційно-правової інфраструктури щодо привентивної протидії тіньовим процесам повинно здійснюватись саме з урахування технологічних особливостей конкретних фінансових інструментів, їх економіко-правовій конструкції, що залежить від змісту конкретного сегмента фінансово-господарських відносин. Звідси ми бачимо, що економіко-кримінологічний моніторинг покликаний стати не тільки інструментом відображення технологічно різноманітного змісту джерел тіньової економіки, а і конкретно-науковою методологією їх вивчення, діагностики, як і конкретно-науковою системою знань щодо встановлення комплексу економіко-правових, організаційно-управ-лінських, технічних і технологічних системних заходів запобігання тіньовим процесам та локалізації їх криміногенних джерел. Моніторинг повинен стати також засобом попередження, виявлення і розкриття найбільш глобальних, технологічно насичених фінансових злочинів та таких криміногенних але некриміналізованих суспільно небезпечних діянь, як "емісії" фіктивних безготівкових коштів, псевдопідприємництво, несанкціоноване проникнення в закриті електронні мережі та інших криміналізованих чи некриміналізованих суспільно небезпечних діянь.
Саморегулятивне відтворення тіньових процесів, особливо стосовно джерел тіньової економіки криміногенного характеру, є явищем різнорівневим, різнопрофільним, а в контексті процесів розширеного відтворення - циклічним. Технологічна структура змісту джерел тіньової економіки (далі - джерел ТЕ) вимагає такої ж структуризації складових елементів (методів і методик) економіко-кримінологічного моніторингу (далі - ЕКМ). Йдеться про систему інтерпретації загальнонаукових і спеціальних методів і методик ЕКМ у відповідну систему знань, що формується в контексті структури, профілю чи рівня джерел ТЕ, конкретизації особливостей капіталооборотних і відповідних їм документооборотних технологій того чи іншого джерела тіньової економіки. Таким чином, інтерпретація методів передбачає ряд послідовних як по горизонталі (однорівневі, різнопрофільні джерела ТЕ), так і по вертикалі (різнорівневі джерела ТЕ) стадій здійснення моніторингу. Стадії моніторингу відображаються у підсистемах "збору", "обробки", "зберігання" та "аналізу" об'єктово-технологічної, суб'єктної та причинної інформації, пов'язаної з конкретними однорівневими видами чи різнорівневими підвидами джерел тіньової економіки; "прогнозування" тенденцій, динаміки та змісту їх змін; розробки науково обґрунтованих і всебічно виважених рекомендацій щодо методів локалізації конкретних джерел ТЕ; прийняття ефективних організаційно-управлінських рішень з питань створення організаційно-технічної, технологічної та фінансово-правової інфраструктури детінізації економіки. Таким чином, якщо розглядати поняття економіко-кримінологічного моніторингу дещо ширше, ніж це зроблено під час його етимологічного тлумачення, то це не просто спостереження, аналіз, оцінка і т. ін. У контексті гносеологічних засад процесу пізнання і перетворення такого всепроникаючого різноманітного та глобалізованого явища, як тіньова економіка, економіко-кримінологічний моніторинг - це синтезоване, економіко-кримінологічне вчення або система знань про праксеологічні засади інтерпретації організаційно-управлінських, фінансово-правових, обліково-технічних, інформаційно-технологічних, економічних і правових методів, що відображають гносеологію процесу та зміст предмета пізнання з питань виявлення і локалізації різноманітних джерел тіньової економіки, а також створення економічних передумов і організаційно-правової інфраструктури детінізації економіки.
Наведені гносеологічні ознаки економіко-кримінологічного моніторингу можна доповнити наступними характеристиками. ЕКМ утворює різнорівневу систему знань чи методологію теорії детінізації економіки як конкретної підгалузі науки, метою якої є інтерпретація відомих і розробка нових спеціально-наукових методів та методик пізнання і протидії феномену "тіньова економіка". До родових методів економіко-кримінологічного моніторингу входять: "ретроспективне та поточне спостереження"; "оцінка" і "прогнозування тенденцій" тіньових процесів; "визначення" стану та криміногенного потенціалу джерел тіньової економіки як об'єктів пізнання і перетворення; "встановлення" об'єктно- і предметно-технологічного причинно-детермінаційного складу та суб'єктного комплексу складових елементів феномена "тіньова економіка". Здійснюється ЕКМ за допомогою методів і методик, програмно-апаратних комплексів і технічних підсистем "збору", "обробки", "збереження", "аналізу" та застосування інформації, у цілях розробки методологічно обґрунтованих і всебічно виважених наукових прогнозів і рекомендацій, необхідних для прийняття ефективних організаційно-управлінських рішень з питань пізнання і локалізації джерел тіньової економіки, створення системи та відповідної їй інфраструктури організаційно-управлінських, фінансово- та соціально-правових методів і технічних засобів детінізації економіки.
Таким чином, у контексті функціонально-рольового значення поняття ЕКМ можна визначити так: економіко-кримінологічний моніторинг тіньової економіки - це система знань про економіко-кримінологічні, математичні, статистичні, логіко-структурні, правові та інші методи ретроспективного і поточного спостереження, функціонально-вартісного аналізу і оцінки обсягів тіньової економіки у контексті її різноманітних джерел, прогноз та відслідкування тенденцій динаміки змін, пов'язаних з усім спектром джерел тінізації фінансово-господарського обороту речей, прав, дій, розробки алгоритмів щодо локалізації джерел тіньової економіки та вирішення завдань комплексного

 
 

Цікаве

Загрузка...