WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Макрорівневий комплекс причин та умов тінізації суспільно-економічних відносин - Реферат

Макрорівневий комплекс причин та умов тінізації суспільно-економічних відносин - Реферат


Реферат на тему:
Макрорівневий комплекс причин та умов тінізації суспільно-економічних відносин
Макрорівневий причинно-детерміністичний комплекс тінізації економіки чи відносин у сфері цивільного обороту речей, прав, дій у цілому перегукується з організаційно-правовими чинниками, наведеними нами при аргументації необхідності виділення з кримінологічної науки її підгалузі - економічної кримінології. У першому випадку позначені родові чинники глобалізації тіньових і деградаційно-руйнівних економічних процесів наводились у загальних рисах як аргумент ідеї щодо необхідності виділення з кримінологічної науки підгалузі економічної кримінології в цілях інтерналізації економіко-кримінологічних знань (здобутих у процесі виділення) у спеціальній теорії детінізації економіки, необхідної для розкриття природи й складної структури феномена "тіньова економіка", його суспільно-небезпечного потенціалу напрямів, тенденцій та технологічних можливостей проникнення у всі сфери життєдіяльності. У контексті вчення про детермінацію та причинність тінізації відносин ми деталізуємо ці чинники як об'єктивно існуючу субстанцію, яка в плані структурного взаємопроникнення і взаємодоповнення всіх елементів теорії детінізації економіки водночас віддзеркалює макрорівневий детермінаційно-причинний комплекс, який діє як першопричина відтворення тіньових процесів у сфері фінансово-господарського обороту речей, прав, дій.
Таким чином, учення про наявність макрорівневого причинно-детермінаційного комплексу повинне зосередитись на визначенні причин або передумов тінізації відносин, взаємообумовленнях різнорівневого причинного складу, що зумовлює поглиблення кризових явищ у тих чи інших сферах життєдіяльності країни та започаткуванні саморегулятивної відтворювально-прогресуючої тінізації, а врешті-решт, деградації значної частини суспільно-економічних відносин у країні.
У контексті висвітлення причинного комплексу глобалізації тіньової економіки слід відзначити, що кожному етапу тінізації економічних відносин властивий свій специфічний комплекс причин. Причини попереднього етапу можуть переходити і в другий, але наступний етап характеризується своїм складом притаманних йому, домінуючих причин. Так, на першому етапі зростання тіньових процесів першопричиною формування передумов щодо розвитку сучасних масштабів тінізації суспільно-економічних відносин у СНД, зокрема в Україні, почалося на базі тіньової організаційно-правової політики у сфері фінансово-господарської діяльності, яка з'явилася ще в роки "перебудови" в СРСР. Як показав тогочасний перебіг подій, метою зазначеної організаційно-правової політики було стрімке накопичення первісних капіталів у кооперативному секторі економіки, що з'явився в ті часи як перша спроба на шляху започаткування приватної власності. Аналіз економіко-правової політики того часу показує, що ініціатори тіньової економічної та організаційно-правової політики поряд з легітимними формами накопичення приватного капіталу за рахунок кооперативного руху не виключали також накопичення коштів кримінального походження, оскільки стрімка поява приватного власника мала стати підґрунтям трансформації планових суспільно-економічних відносин у ринкові.
У зв'язку із зазначеною метою, поряд з іншими організаційно-управлінськими та правовими заходами, було прийнято цілий ряд нормативно-правових рішень [79, 71-85], які, з одного боку, блокували роботу правоохоронних органів щодо боротьби з певними видами злочинів, а з іншого, - створювали ситуацію, коли джерела накопичення первісних приватних капіталів водночас стали засобом формування криміногенного потенціалу в суспільстві. Як відзначалось вище, з часом склалася така ситуація, коли джерелом відтворення тіньових капіталів і криміногенного потенціалу стала вся економічна, кредитно-фінансова, правова і регулятивно-управлінська інфраструктура держави. У суб'єктний склад тіньових суспільно-економічних відносин було втягнуто також некриміногенні за своєю природою верстви населення: від підлітків, працездатної частини населення до пенсіонерів - людей похилого віку. Серед цих нормативно-правових рішень слід, перш за все відзначити ряд постанов Пленуму Верховного Суду СРСР [79, 72-78], які прямо заблокували кваліфікацію найбільш суспільно небезпечних "білокомірцевих" (економічних) злочинів, таких як: розкрадання шляхом привласнення, розтрати та зловживанням службовим становищем - ст. 84 старого КК України*, розкрадання державної або колективної власності у особливо великих розмірах - ст. 861, приписки та інші перекручення звітності про виконання планів - 1471 , шахрайства - ст. 83, зловживання службовим становищем - ст. 165, службовий підлог - ст. 172. Пройшли деякі зміни підходів у визначенні предмета спекуляції та в самому статусі суб'єктів цього злочину. Змінилися підходи до оцінки доказів хабарництва - ст. 168 чинного на той час КК України [79, 77-79]. Ще більш детально дані проблеми ми розглянемо нижче. Тут доцільно підкреслити, що трансформація підходів до кваліфікації злочинів, передбачених ст.ст. 84, 1471 КК України внесли дезорганізацію в правове регулювання зазначених вище злочинних діянь, що стало базовою основою первинного накопичення капіталів злочинного походження і основним джерелом створення матеріальної бази кримінальних і напівкримінально-кланових організованих формувань та тінізації суспільно-економічних відносин на першому етапі накопичення незаконних капіталів. Зокрема, зміни, що заключалися у вилученні з юридичної практики поняття "розкрадання на користь третіх осіб", стали засобом блокування боротьби із різноманітними зловживаннями у сфері діяльності кооперативів, кредитних відносин, шахрайств з кредитними ресурсами, з незаконними емісіями ("намиванням") фіктивних безготівкових коштів тощо.
Наступним етапом небаченої до цього часу великомасштабної, піднятої до макроекономічного рівня, виснажливо-руйнівної гонки на шляху тінізації економіки України стала трансформація кредитної політики держави, правового регулювання банківської і зовнішньоекономічної діяльності [66-90].
Кількісні зміни накопичених кримінальних капіталів на розглянутих етапах реформ сприяли різкому розширенню криміногенної обстановки, яку небезпідставно, з легкої руки кінорежисера Говорухіна, назвали кримінальною революцією. Окремі діяння, що здійснювались раніше у вигляді розкрадань, перетворились у протиправне переадресування фінансових і матеріальних потоків у кооперативи, створені родинно-клановими угрупованнями при державних підприємствах. Саме це і зумовило зміну масштабів капіталів злочинного походження. Доходи незаконного, зокрема злочинного походження, що вилучались раніше у відносно незначних розмірах і мали споживчий характер, тобто використовувались злочинцями для задоволення поточних потреб, з появою надспоживчих обсягів незаконних доходів стали їх вкладати в різні види легального та протиправного промислу. Таким чином, надлишки злочинних і з акумульованих інших незаконних доходів набуликримінально-відтворювального забарвлення. Вони стали базою для насичення криміногенним потенціалом усього фінансово-господарського комплексу, заміни продуктивних форм фінансово-господарської політики на спекулятивно-шахрайські форми господарювання, що, врешті-решт, призвело до руйнації продуктивних елементів фінансової системи й виробничого сектора економіки.
Наступну банківську й зовнішньоекономічну реформу зумовило те, що власники таких великомасштабних незаконних капіталів бажали доступу до офіційних фінансово-господарських технологій, зокрема і транснаціональних форм їх переміщення.
Таким чином, уже на кінець 1987 та початок 1988 років було створено всі економічні та морально-психологічні передумови для початку другого етапу глобальної тінізації суспільно-економічних відносин, яким стала реформа банківської системи. Кримінальні угруповання за допомогою створення напівкримінальних підприємницьких структур

 
 

Цікаве

Загрузка...