WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

Обгрунтуйте свій вибір приблизним розрахунком.
2. Розглянемо три фактори, які можуть вплинути на вибір місця розміщення виробництва, - сировина, ринок збуту і ро-боча сила. Позначте в таблиці, які фактори впливають на вибір місця реалізації проекту в таких видах виробництв:
Фактори впливу на вибір місця реалізації проекту в окремих виробництвах
Виробництво Сировина Ринок збуту Робоча сила
1. Ювелірна фабрика
2. Сироварня
3. Швейна фабрика
4. Кулінарний комплекс
5. Фабрика мережив
6. Хлібний завод
7. Мідноливарний завод
3. У світовому господарстві деякі види виробництв, приміром автомобілебудування, суднобудування, нафтопереробка, існують у вигляді великих підприємств з тисячами працівників, зайнятих па одному заводі, а інші, скажімо нівейпі, парфумерні, галантерейні фабрики, існують здебільшого у вигляді дрібних підприємств. Проаналізуйте шість названих підприємств з цього погляду і спробуйте обгрунтувати масштаб виробництва у цих випадках.
4. Українська промисловість спроможна виробляти 22 міль-йони тонн цементу за рік, але 1993 року його виробництво ста-новило лише 14,2 мільйона тонн, а 1994 року і того менше. Чим викликана невідповідність масштабів виробництва технічним можливостям України:
а) екологічними обмеженнями;
б) нестачею сировини;
в) обмеженістю платоспроможного ітопиту на українському ринку;
г) якимись іншими причинами?
5. У країнах СНД останніми роками набула поширення практика застосування в харчовій промисловості обладнання, яке пропрацювало по 3-4 роки на західних підприємствах. Обґрунтовуючи такий вибір технологічного обладнання, дайте відповіді на такі запитання (так/ні):
а) у харчовій промисловості технічний прогрес такий швид-кий, що обладнання застаріває за 4-4,2 року;
б) основний ринок збуту харчової продукції:
- знаходиться в Західній Європі і дуже перенасичений;
- знаходиться в країнах СНД;
в) ціни на раніше уживане обладнання істотно не різняться від цін на нове.
6. Ви готуєте інвестиційний проект по створенню фабрики корпусних меблів в Україні спільно з партнером із Західної Єв-ропи. Яким має бути вклад західного партнера і що можна одер-жати від українських підприємств або від СНД?
а) сировину (дерево, лак, фурнітуру);
б) обладнання;
в) конструкції (дизайнерські розробки);
г) торгову марку.
7. Вам треба обгрунтувати вибір обладнання для молочного заводу в Україні. Що ви зробите і чому?
а) робитимете вибір самостійно;
б) запросите спеціаліста з фірми, що виробляє обладнання;
в) запросите спеціаліста одного з українських молокозаводів;
г) запросите спеціаліста з якогось західного молокозаводу;
д) запросите спеціаліста з консультаційної фірми.
8. При аналізі можливості створення в Україні спільного підприємства по виробництву вогнетривкого шамоту, який про-водили інженери однієї із західних фірм, виявилося, що сировина (каолін) в українському родовищі є не гіршою, ніж у родовищах, розроблюваних західними компаніями, але якість продукції помітно гірша. Західні інженери швидко виявили причину низької якості продукції - незадовільну підготовку сировини до ви-палювання. Усунення цього недоліку потребує дуже невеликих інвестицій, проте українське підприємство і не збиралося усувати цей недолік. Чому, на вашу думку, склалася така ситуація?
9. Накрссліть схему виробничих потоків процесу приготу-вання смаженої картоплі, відобразивши в ній такі операції:
а) очищення картоплі;
б) миття картоплі;
в) шинкування картоплі;
г) розігрівання олії па сковороді;
д) висипання картоплі на сковороду;
е) посипання картоплі сіллю;
ж) смаження з періодичним перемішуванням;
з) висипання готової картоплі у тарілку.
10.Які роботи при виконанні інвестиційного проекту ре-комендується доручати спеціалізованим підприємствам?
11. До складу інвестиційних витрат включаються:
а) вартість спорудження будівель;
б) амортизація обладнання;
в) оплата "ноу-хау".
Який з видів витрат зазначено неправильно?
12.Наведіть повний перелік витрат, пов'язаних з придбанням імпортного обладнання при здійсненні інвестиційного проекту. Умови поставки: морським транспортом на умовах РОВ. Облад-нання поставляється як внесок до статутного капіталу.
13.До поточних витрат виробництва та збуту включаються:
а) вартість матеріалів;
б) заробітна плата робітників;
в) амортизаційні відрахування;
г) витрати на оплату ліцензій.
Який з видів витрат зазначено помилково?
14.В Україні з 1991 по 1994 рік різко зросли ціни на енер-гоносії, причому їх зростання значно випереджало зростання цін на інші елементи собівартості. Як, на вашу думку, ця обставина може вплинути на вибір технології виробництва стінових буді-вельних матеріалів?
а) це не впливає на вибір технології;
б) перевагу дістануть технології виготовлення безвипалю-вальних стінових матеріалів;
в) перевагу дістануть технології виготовлення випаленої цегли.
15.У чому різниця між прямими і непрямими витратами ви-робництва?
16. Ви готуєте інвестиційний проект виробництва інвентаря для садівників-аматорів і для підсобних домашніх господарств. Які витрати вам треба буде врахувати для забезпечення просу-вання товарів на ринок у нинішніх умовах України?
17. Ви вирішили побудувати у себе на садовій ділянці аль-танку. Зробіть сітковий графік виконання цього проекту (без розрахунку часових характеристик), включивши до його складу, скажімо, такі роботи:
" підготовка ескізів;
" винесення в натуру;
" риття ям під фундамент;
" закупівля матеріалів;
" доставка матеріалів на ділянку;
" закладання фундаменту;
" встановлення каркасу;
" настилання підлоги;
" покриття дахом;
" виготовлення деталей поручнів, лавочок і столу;
" встановлення поручнів;
" складання лавочок і столу;
" фарбування.
Література:
7. Бернстайн Л. Анализ финансовой отчетности. - Москва, "Финансы и статистика", 1996.
8. Герасимчук В.Г. Управление маркетингом (учебное пособие). - Киев, 1993.
9. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленчиских функций (в 2 томах). - Москва, "Прогресс", 1981.
10. Котлер Ф. Основы маркетинга. - Москва, "Прогресс", 1992.
11. Ламсон-Скрибнер, Г. Пури. Технические аспекты оценки проекта. - Вашингтон, Институт економического развития Всемирного Банка, 1976.
12. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - Москва, "Дело", 1992.
13. Основы менеджмента. Учебное пособие для вузов. /Под ред. А.А. Радугина - Москва. "Центр", 1997.
14. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. - Москва, "Финансы и статистика", 1992.
15. Эванс Дж. Берман Б. Маркетинг. - Москва, "Экономика", 1990.
16. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. - Киев, VOCA, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...