WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

даними експертів Всесвітнього банку, найчастіше трап-яяються помилки. Це такі елементи:
" імпортне обладнання (до розрахунку витрат слід включати не тільки ціну за прейскурантом, котра, як правило, зазначається на умовах ЕХW, DAF або FОВ, а й транспортні, страхові, портові й митні витрати);
" витрати на монтаж обладнання;
" витрати на запуск виробництва;
" виплата процентів по кредитах за час будівництва;
" витрати на огілату ліцензій, ноу-хау тощо;
" необхідний оборотний капітал.
Матеріально-технічне постачання
У плановій економіці величезні труднощі у здобуванні необхідних матеріалів і комплектуючих виробів перетворювали цю частину інвестиційного проекту на найбільш трудомістку й тривалу операцію, особливо якщо треба було випускати складну продукцію, а партійно-урядової постанови необхідного рівня з якоїсь причини не було. У таких умовах життя проекту .залежало від спеціалістів з постачання і комплектації, котрих дирекція ладна була буквально носити на руках. У ринковій еко-іюміці така ситуація немислима, і промисловці вже добре це відчули - тепер в Україні бажаючих одержати замовлення на виробництво значно більше, ніж замовлень.
Проте нинішня ситуація в Україні все одно далека від кла-сичного західного рівноважного й надійного ринку. Головне пи-гання сьогодні полягає не в тому, де дістати той чи інший матеріал або комплектуючий виріб, а як забезпечити стабільність і надійність поставок. Ситуація, коли завод раптово зупиняється і підправляє всіх робітників на два місяці у відпустку, може спри-чинитися до провалу будь-якого інвестиційного проекту. Тому, аналізуючи організацію матеріально-технічного постачання, не-обхідно в першу чергу оцінити ступінь ризику кожного джерела поставок і передбачити заходи для зниження цього ризику (стра-хові запаси, альтернативні постачальники, організація власного виробництва, особливо критичних видів матеріалів, тощо).
Перелік питань цього розділу такий:
" номенклатура й кількість матеріалів і комплектуючих виробів на одиницю продукції та на програму виробництва;
" ринок сировини і матеріалів, постачальники, їх надійність, альтернативні варіанти поставок;
" розміщення замовлень і форми контрактів;
" організація контролю за поставками сировини, матеріалів і комплектуючих виробів;
" спеціальний аналіз особливо критичних видів сировини і матеріалів:
- енергоносіїв та електроенергії (потреби, джерела, можливі зриви поставок, тарифи, необхідні документи тощо);
- води (особливо для півдснцо-східної частини України; по-треби, резервуари, захист від забруднення, стан водогонів і каналізації, оформлення дозволів).
Витрати виробництва та збуту
Розрахунок поточних витрат виробництва та збуту має визначити прибутковість запланованого проекту. В ньому концентрується вся та інформація, яку було викладено в попередніх підрозділах.
До поточних витрат виробництва відносять витрати на ку-півлю сировини, матеріалів, комплектуючих, оплату праці пра-цівників, виробничі та невиробничі витрати. Як правило, вони поєднані наступним чином:
" основні матеріали;
" вироби, що купуються;
" основна зарплата;
" соціальне страхування;
" технологічна електроенергія;
" транспортні витрати;
" амортизація устаткування;
" допоміжні матеріали;
" енергія та вода;
" технічне обслуговування;
" зарплата адміністративного та обслуговуючого персоналу;
" витрати ііа маркетинг та збут.
Теперішня економічна ситуація в Україні та інших державах СНД створює специфічні труднощі в розрахунку витрат ви-робництва порівняно з країнами Західної Європи, Північної Америки або Далекого Сходу. Ця особливість полягає в дуже високій інфляції. Але головну складність для проектного аналізу створюють не самі по собі високі темпи інфляції, а її нерів-номірність по елементах витрат. Наприклад, 1994 року ціни на вугілля в Україні зросли в 38 разів, а тарифи на вантажні пере-везення автотранспортом - лише в 4 рази. Того ж року закупі-вельні ціни на картоплю зросли в 17 разів, а на молоко - в 5 разів. За таких умов розрахунок витрат не можна проводити па основі якогось середнього рівня інфляції. Витрати зростатимуть по-різному, залежно від їх матеріальної структури. І, звичайно ж, цілком неприпустимо вести розрахунки в постійних цінах, У практиці інвестиційного проектування тепер здебільшого нама-гаються боротися з цим через розрахунок усіх витрат у доларах США. З методичної точки зору це рівноцінно розрахунку за усередненим індексом інфляції, який дорівнює індексу зростання курсу долара щодо української валюти. Проте такий прийом не може забезпечити необхідної достовірності розрахунків з двох причин. Перша - зростання цін на внутрішньому ринку України не є синхронним зростанню курсу долара. Друга - не береться до уваги нерівномірність інфляції по елементах витрат вироб-ництва.
Висновки
Технічний аналіз покликаний показати техніко-технологічну обгрунтованість проектних рішень. Оскільки технологічна різно-манітність проектів не дозволяє уніфікувати процес надання за-даних параметрів технічного обгрунтування, належить дотриму-ватися процедури провадення технічного аналізу з точки зору його складових елементів та алгоритму Їх надання.
Основними складовими технічного аналізу є наступні:
" вибір місця розташування проекту та обгрунтування його масштабу;
" вибір технології та устаткування, яке запропоновано використовувати в проекті;
" аналіз необхідної для реалізації проекту інфраструктури;
" виробничі схеми організації підприємств;
" організація підготовки та реалізації проекту;
" розрахунок всіх витрат на виконання проекту та поточних витрат на випуск продукції.
Усі експертні оцінки відбуваються з урахуванням аналізу всіх альтернативних варіантів рішень на кожному етапі аналізу. Відбір варіантів відбувається на основі юридичних обмежень, екологічних можливостей та соціальної доцільності.
Технічний аналіз дозволяє визначити величину інвестиційних витрат за проектом та поточні витрати на випуск продукції. Це надає змогу при співставленій з прогнозним обсягом продажів зробити висновки щодо можливості реалізації проекту у даних умовах.
Контрольні запитання
1. Мета, зміст технічного аналізу проекту.
2. Алгоритм проведення технічного аналізу.
3. Проблеми відбору місця реалізації проекту.
4. Які основні принципивизначення масштабу проекту?
5. Критерії обгрунтування відбору технології.
6. Організація підготовки та впровадження проекту.
7.Структура інвестиційних та поточних витрат проекту.
Практичні заняття
1. Вам необхідно зробити аналіз вибору місця для реалізації проекту виробництва звичайної глиняної цегли. Дайте відповіді на такі запитання:
а) чи доцільно перевозити сировину для виробництва цегли на великі відстані?
б) чи доцільне перевезення готової продукції на значні від-стані?
в) якщо сировина і ринок збуту розташовані далеко одне від одного, то де краще розмістити виробництво?

 
 

Цікаве

Загрузка...