WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

Комерційний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

ринку, але нової для організації, що здійснює проект, або виробництво цілком нового товару.
1.Метод простого аналізу.
2.Метод аналізу частки на ринку.
3.Метод колективного аналізу.
4.Метод опитування торгівельного персоналу.
5.Метод опитувань споживачів.
6.Метод нарощування ринку.
7.Метод пробного маркетингу.
8.Методи статистичного аналізу.
.
4. Розробка комплексу маркетингу
Комплекс маркетингу містить заходи, які використовує ор-ганізація під час здійснення інвестиційного проекту з метою впливу на попит на свій товар. Розробка комплексу маркетингу проекту включає розробку товарів (формування товарного порт-феля проекту), ціноутворення по кожному товару проекту, ор-ганізацію руху та просування товару.
Ціноутворення продукту проекту
Упорядкована методика формування ціни на продукцію має такі етапи:
1) постановка завдань ціноутворення;
2) визначення ціпових меж попиту;
3) аналіз витрат;
4) аналіз цін і товарів конкурентів;
5) вибір методу ціноутворення;
6) встановлення остаточної ціни.
Треба мати на увазі, що для так званого рівноважного ринку встановлюється така ціна, що кількість товару, яку покупці хочуть придбати, точно збігається з кількістю товару, яку продавці хочуть продати. Точка цінової рівноваги знаходиться на перетині кривих попиту та пропозиції.
Встановлення на товар проекту з певних причин граничне
5. Організація руху товару
Канали руху товару
Просування продукції проекту
Визначення витрат на маркетингові заходи.
Для прогнозування витрат па маркетингові заходи проекту використовують такі методи:
1. Залишковий метод.
2. Метод приросту бюджету.
3. Метод паритету з конкурентами.
4. Метод частки від продажі.
5. Метод погодження цілей і завдань.
6.Втілення маркетингових заходів
Стратегічне планування .
Втілення в життя маркетингових заходів проекту полягає в стратегічному плануванні, плануванні маркетингу, організації контролю та ревізії маркетингу.
Розробка плану маркетингу.
План маркетингу має такі розділи: зведення контрольних показників; поточну маркетингову ситуацію; завдання і проблеми; стратегію маркетингу; програму дій; бюджет; порядок контролю.
Ревізія маркетингу.
Маркетингова ревізія являє собою комплексне, системне, об'єктивне й регулярне дослідження маркетингової діяльності проекту.
Література:
1. Бернстайн Л. Анализ финансовой отчетности. - Москва, "Финансы и статистика", 1996.
2. Герасимчук В.Г. Управление маркетингом (учебное пособие). - Киев, 1993.
1. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленчиских функций (в 2 томах). - Москва, "Прогресс", 1981.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга. - Москва, "Прогресс", 1992.
3. Ламсон-Скрибнер, Г. Пури. Технические аспекты оценки проекта. - Вашингтон, Институт економического развития Всемирного Банка, 1976.
4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - Москва, "Дело", 1992.
5. Основы менеджмента. Учебное пособие для вузов. /Под ред. А.А. Радугина - Москва. "Центр", 1997.
6. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. - Москва, "Финансы и статистика", 1992.
7. Эванс Дж. Берман Б. Маркетинг. - Москва, "Экономика", 1990.
Цілі технічного аналізу та його місце у підготовці інвестиційного проекту
Технічний аналіз посідає проміжне місце між аналізом ринку та фінансовим аналізом. Аналіз ринку покликаний дати відповідь на питання, що виробляти і за якою ціною продавати, а технічний аналіз - як виробляти і з якими витратами. Одержавши відповіді на ці питання, можна переходити до розрахунку різних фінансових показників та документів.
Технічні аспекти інвестиційного проекту на перший погляд видаються особистою справою підприємця і не обходять інвес-тора. Але насправді будь-який серйозний інвестор не може ігно-рувати цей аспект інвестиційного проекту, оскільки він демонструє можливість технічного здійснення проекту з прийнятним рівнем витрат. Тому, якщо інвестор не дає грошей ані під заставу, ані під урядову гарантію, а робить ризиковане вкладення капіталу, він має переконатися хоча б у тому, що фінансований ним проект є здійснимим.
Як показує досвід Державної інвестиційної корпорації Росії, саме технічний розділ інвестиційних проектів є найвразливішим місцем в одержуваних нею проектах. Понад 3/4 усіх відхилених проектів було забраковано через помилки в технічному обгрун-туванні проекту. Цю ситуацію легко зрозуміти, якщо згадати, в яких умовах формувались і працювали інженерні кадри країн СНД. Планова економіка СРСР з державним фінансуванням інвестицій створювала в свідомості людей стереотип безвідпо-відального ставлення до технічної обгрунтованості інвестиційних проектів. Втрата бюджетних грошей у разі провалу проекту не позначалась на матеріальному становищі осіб, які ухвалювали рішення про його фінансування, тому і ставлення до цих грошей було доволі легковажне. (Звичайно, ситуація за часів Сталіна була не така. За технічну помилку тоді можна було поплатитися життям. Сучасне покоління інженерів зросло в умовах. коли породжувана жорстоким репресивним режимом відпові
дальність зникла, а матеріальної відповідальності ще немає. Зліт не готового до випробувань Ан-70 та його катастрофа є прикла-дом такого ставлення до технічного обгрунтування рішень).
Досвід участі автора цього розділу в 1992-1994 роках у підготовці спільних інвестиційних проектів в Україні дає підставу говорити про вкрай відмінне ставлення західних та українських інженерів до обгрунтованості проектів. Тому перша відмінність у техніко-екон омічному обгрунтуванні проектів у плановій та ринковій економіці, яку необхідно зазначити і запам'ятати, полягає в тому, що в ринкових умовах цс обгрунтування не може бути формальним. Таким не зовсім академічним вступом технічного аналізу проектів, підкреслимо, якщо не здолати стереотип нехтування ретельним обгрунтуванням проектів, стереотип безвідповідальності за державний кошт, то не варто читати все викладене далі.
2. Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту
Величезна різноманітність застосовуваних технологій, видів сировини та обладнання дуже ускладнюють типізацію технічного аналізу інвестиційного проекту. З цієї причини в більшості методик загального характеру (на відміну від вузькогалузевих) рекомендації щодо технічного аналізу зводяться до довгого пе-реліку питань, які необхідно в ньому відобразити. Один з най-повніших списків такого роду рекомендовано Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК). Список, якийподається в цьому підручнику, значного мірою орієнтований на рекомендації МФК.
Звичайно, в жодному реальному інвестиційному проекті всі ці питання одночасно виникнути не можуть, але знати такий повний список необхідно, оскільки в ньому узагальнено досвід великої кількості виконаних інвестиційних проектів.
Усі питання, що стосуються технічного аналізу інвестиційного проекту, можна поділити на 13 груп:
1. Місце

 
 

Цікаве

Загрузка...