WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Особливості дослідження особи-суб’єкта тіньових відносин - Реферат

Особливості дослідження особи-суб’єкта тіньових відносин - Реферат

соціально позитивної природи необхідно здійснити класифікацію типів особи-суб'єкта тіньових відносин, розкрити механізм, мотиви та причинно-детерміністичні й наслідкові ознаки поведінки тієї чи іншої класифікаційної групи таких суб'єктів, а це неможливо зробити, не вивчивши всю сукупність типів осіб-суб'єктів тіньових суспільно-економічних відносин, вплив їх особистісних властивостей, що детермінують їх участь у антисоціальній і соціально нейтральній чи соціальнопозитивній тіньовій діяльності. Саме ці ознаки є підґрунтям для типологічного визначення і вивчення особи делінквента-тіньовика (учасника правових деліктів-юридично значимих випадків). Термін "типологія" (групування, класифікація) соціологи вважають чільно пов'язаним зі змістовим характером поділу сукупності на ті чи інші групи. При цьому кримінологи при вивченні типів злочинців виділяють "ознаки-прояви" та "ознаки-причини", що забезпечує поділ сукупності суб'єктів злочинних діянь, за характером змісту останніх [134, 15-29]. В основі типології обов'язково присутніми є ознаки-причини, але дуже часто вони взаємодіють або доповнюються ознаками-проявами. Це особливо характерно для типології тіньовика-делінквента.
Безумовно, формально-логічні схеми та методи типізації осіб, що напрацьовані в кримінології, мають бути використані і в теорії детінізації економіки так само, як і ті, що розроблені в соціології, логіці та інших суспільних науках. Водночас, беручи за основу "ознаки-причини" та "ознаки-прояви" як підґрунтя типізації і вивчення особи делінквента-злочинця і особи делінквента-тіньовика, у причинній базі типізації є певні відмінності. Перша з цих відмінностей є та, що ці два типи осіб за змістом термінів не є адекватними, оскільки делінквент-тіньовик, окрім злочинців, включає багато інших типів осіб. Це й учасники вкрай суспільно небезпечних, але некриміналізованих діянь, й широкий спектр учасників тіньової економічної діяльності неформального сектора тіньової економіки, а також такий тип осіб, як злочинці. Виходячи з цього, спектр ознак-проявів, що лежать у наведеному вище визначенні типу осіб-суб'єктів тіньових відносин значно ширше, ніж тип осіб "злочинці". Таким чином, зміст поняття "тіньовик-делінквент" виходить за межі предмета кримінології. Усвідомити ці відмінності можливо на визначенні соціального типу криміногенної особистості в кримінології. Як зазначається в науковій літературі, делінквент-злочинець відображає певну цілісність особистісних характеристик [45, 303]. Для формування особистості злочинця, що скоїв загальнокримінальний злочин, характерно:
- формування особистості в умовах інтенсивної протиправної і навіть аморальної поведінки оточення (пияцтво в сім'ї, у колі друзів і т. ін.), що практично не характерно для учасників неформального і навіть основної частини суб'єктів "підпільного сектора" тіньової економіки. До останніх також належать і суб'єкти скоєння службових або економічних злочинів. Категорія білокомірцевих злочинців, як правило, росте в елітних сім'ях, де мають вищу освіту і т. ін.
- злодій, хуліган, убивця в минулому формується на системі аморальних проступків та різних правопорушень, які часто продовжували повторюватися після покарання або застосування інших заходів правового впливу. (Це рідко є характерним для делінквента-тіньовика неформального сектора тіньової економіки і значно менше розповсюджено у її підпільному секторі, ніж у суто кримінальному середовищі, яке є предметом вивчення кримінології);
- відрив від ціннісно-нормативної системи суспільства та держави.
Ця ознака для типу особи тіньовика підпільного сектора тіньової економіки є майже основною тільки у дзеркальному варіанті. Держава сама змоделювала криміногенну поведінку даного типу тіньовика, замінивши суспільні орієнтири "Багата держава - заможно живуть її громадяни" на мотив "Більше багатих осіб - багата держава". Більше того, тіньовики, зокрема і злочинні угруповання, отримали доступ до легітимних фінансово-господарських інструментів, що їм забезпечило багатоваріантні високотехнологічні способи стрімкого накопичення первісних капіталів незаконного походження. Не звернувшись до економічної кримінології в контексті завдань теорії детінізації економіки, неможливо всебічно пізнати тіньовика-деліквента та сам феномен "тіньова економіка". Водночас пізнання технологічно насиченого змісту зазначених складових елементів предмета теорії детінізації економіки, потребує розробки специфічних науково-методологічних підходів і засобів, здатних до визначення економіко-правової, організаційно-управлінської, технічної і технологічної інфраструктури детінізації економіки та локалізації багаточисельних різноманітних видів і підвидів джерел тінізації економічних процесів. Крім зазначеного, предмет кримінології обмежується вивченням лише одного з джерел тіньової економіки - злочинності, тоді як предмет економічної кримінології в контексті завдань теорії детінізації економіки діалектично є значно ширшим, оскільки в межах своїх елементів, крім злочинності, вивчає багато інших джерел тіньової економіки [79, 47-70].
Слід відзначити й таке, що, крім субстанції феномена "тіньова економіка", понятійний та методологічний інструментарій цієї науки повинен розроблятися з урахуванням специфіки комплексу основних детермінант тінізації - податкової, кредитної, монетарної та зовнішньоекономічної політики держави, що в межах предмета кримінології вступить у певні суперечності зі сталим змістом її предмета й ознак-причин злочинності.
До сукупних особистісних характеристик криміногенного типу осіб належать ще дві ознаки [45, 303], не зовсім характерні навіть для тіньовика-делінквента підпільного (криміногенного) сектора тіньової економіки і взагалі не характерні для суб'єкта неформального сектора тіньової економіки. Це ознаки привикання до негативної оцінки щодо своєї поведінки та активність під час скоєння злочину і, як правило, здійснення злочину без достатнього ґрунтовного зовнішнього приводу. Тіньовик-делінквент - пенсіонер, безробітний інженер, робочий, гуманітарій та інші категорії тіньовиків - чекають від держави організаційно-правових заходів, які б не змушували їх заробляти на життя шляхом порушення закону.
У середині типу криміногенної особистості виділяють такі підтипи: послідовно-криміногенний; ситуаційно-криміногенний та ситуаційний. Усі ці причинно-мотиваційні обумовлення типізації чітко розроблені в кримінологічній літературі [45, 303; 3, 15-29; 4, 34; 5, 214] і безумовно відображають також ознаки-причини, що

 
 

Цікаве

Загрузка...