WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Особливості дослідження особи-суб’єкта тіньових відносин - Реферат

Особливості дослідження особи-суб’єкта тіньових відносин - Реферат


Реферат на тему:
Особливості дослідження особи-суб'єкта тіньових відносин
Вивчаючи феномен "тіньова економіка", особливо криміногенні види та підвиди джерел цього явища, ні один дослідник тіньової економіки, до якої наукової школи він би не належав, не може обійтись без вивчення проблем, пов'язаних із суб'єктом-людиною, учасником тих чи інших протиправних проявів. Соціологічні й антропологічні напрями кримінологічних шкіл достатньо багато досліджень присвятили даній проблемі [45, 274-279]. Усі ці дослідження, методологічні засоби їх проведення, безумовно, можуть бути застосовані також при вивченні особи тіньовика-деліквента. До певної міри можна погодитися з висновком Ємельянова В.П., що "причини злочинності - це синтез різних явищ соціальних і біологічних властивостей" [26, 33], особливо якщо мова йде про спонтанні загальнокримінальні злочинні діяння осіб з певним психічними аномаліями.
Разом з тим, тип особи-суб'єкта тіньових відносин формується у сфері організаційно-управлінських, економічних та цивільно-правових відносин і охоплює або віддзеркалює систему соціально-демографічних, соціально-рольових, соціально-психологічних, психокібернетичних, еволюціографічних, органографічних та інших властивостей, що склалися у суб'єктів тіньової економіки під впливом зовнішніх факторів. У цьому контексті доцільно зазначити, що тіньове криміногенне діяння чи некриміногенна тіньова діяльність виступають не тільки як зовнішній об'єктивний акт, але і як суб'єктивний, свідомий та вільно обраний акт. Це наслідок складного процесу, у якому зовнішні обставини або детермінанти діють у тісній взаємозалежності та взаємопроникненні з внутрішніми суб'єктивними поглядами, які сформувались у психології особи-суб'єкта тіньових відносин.
Ми не відхиляємо позицію, що поняття "людина" містить подільну єдність різних аспектів її сутності - соціальної і біологічної. Стосовно особистості тіньовика-делінквента, про це може свідчити, наприклад, опитування працівників одної з компаній фінансового менеджменту міста Києва (КФМ "ЛІССОР"), переважна частина яких вважає, що більшість сучасних вітчизняних підприємців не здатна продуктивно використати послуги компанії щодо ефективного застосування залучених для них інвестиційних коштів, оскільки схильна більше до авантюр, ніж до кропіткого пошуку шляхів реалізації намічених проектів. На думку опитаних, не дивлячись на суперечливе економіко-правове середовище, що склалося в Україні, такі шляхи відшукати можливо. Однак багато підприємців схильні до придбання дорогих автомобілів, переміщення коштів за кордон, тобто до простого привласнення отриманих коштів, а не продуктивної роботи з ними. Безумовно, крім складних економіко-правових передумов, що заважають продуктивній реалізації бізнес-проектів, у цій ситуації є певні морально-психологічні відхилення членів суспільства, зокрема бізнесменів, викликані надмірним бажанням збагатитись будь-яким, разом з тим і протизаконним, шляхом. Але така безвідповідальність значною мірою породжена державою, яка дала можливість привласнювати фабрики, заводи і т. ін., а потім невиваженою кредитною політикою та іншими зловживаннями з фінансовими інструментами спочатку вилучила у населення його заощадження, а потім, з такою ж невиваженою монетарною політикою, перестала своєчасно платити заробітну плату за реально вироблену продукцію, знизила платоспроможність населення, знизила динаміку капіталообороту, у результаті не отримала необхідних податкових надходжень у бюджет, замкнувши ланцюжок деградаційних процесів новими невиплатами заробітної плати, пенсій і т. ін. Нігілізм представників органів держави породив нігілізм населення. У результаті, в останні десять років, половина наданих підприємцям кредитів не повертається, тінізація економіки досягла загрозливих обсягів, морально-психологічний стан у сфері підприємництва продукує думку, що просте шахрайство є продуктивнішим у плані накопичення первісного капіталу, ніж кропітка праця, яка є не тільки складною і, як правило, не ефективною, а і безперспективною взагалі. Повертаючись до соціальних і біологічних складових сутності особистості, слід все ж таки, відзначити, що поняття "особистість" фіксує тільки специфічні соціальні ознаки. Особистість - це "соціальне обличчя людини", те, ким він став у процесі соціального розвитку, формування і діяльності суспільства. Таким чином, при вживанні терміна "особистість злочинця" слід мати на увазі саме "соціальне обличчя" людини, яка скоїла злочин [45, 274], а стосовно предмета економічної кримінології в контексті завдань детінізації економіки - особистість "тіньовика-делінквента" - людини, яка із соціальних причин стала на шлях тіньової діяльності. Як бачимо, ця думка залишається актуальною при розгляді "особливості тіньовика-делінквента". По-перше, якщо "особу злочинця" розглядати через призму скоєння конкретного, особливо насильницького злочину, то роль біологічних відхилень проглядається до певної міри досить чітко. Коли мова йде про особистість суб'єкта економічних злочинів чи інших діянь, що є джерелами тіньової економіки, то доводи про антропологічний характер діавентної поведінки тіньовика (тобто відхилення поведінки від норми) є менш переконливі, оскільки людям з психічними аномаліями отримати доступ до фінансово-господарських інститутів, як засобу тіньових операцій, до певної міри складніше, хоча виключати такий варіант, як неможливий, не слід. Практика знає досить багато випадків різних видів шахрайства, здійснених особами, що мали ті чи інші психологічні відхилення.
Коли ми розглядаємо феномен "тіньова економіка", куди втягнуто значну частину суспільства (некриміногенних за своєю природою прошарків населення, таких як пенсіонери, інтелігенція, працездатні громадяни робочих професій і т. д.), то причини діавентної поведінки таких "тіньовиків" шукати в біологічних відхиленнях чи інших морально-психологічних властивостях навряд чи доцільно.
Причинно-мотиваційні ознаки поведінки суб'єктів тіньових відносин не є одноманітними, і загальнокримінологічні підходи з цих питань, безумовно, можна успішно застосувати і при вивченні особистості-тіньовика, особливо коли мова йде про суб'єкта скоєння економічних злочинів. Разом з тим, причинно-мотиваційні детермінанти поведінки тіньовика доцільно конкретизувати через призму організаційно-управлінських, економіко-правових і соціально-політичних чинників.
Для пізнання причинного складу тінізації суспільно-економічних відносин, їх антисоціальної чи соціально нейтральної або навіть

 
 

Цікаве

Загрузка...