WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Формально-логічний інструментарій та економіко-кримінологічна характеристика складових елементів тіньової економіки - Реферат

Формально-логічний інструментарій та економіко-кримінологічна характеристика складових елементів тіньової економіки - Реферат

складовій тіньової економіки. Скажімо, незаконні емісії фіктивних безготівкових коштів, що здійснюються під виглядом розрахунків неплатоспроможних підприємств у змові з окремими службовцями комерційних банків, як правило, обертаються за рахунок фінансових оборудок, що базуються на псевдоугодах [67, 27; 68, 8; 72, 325]. Тобто утворені таким способом фіктивні безготівкові кошти з легального обігу можуть і не виходити, але вони є фіктивними, а отже, й суспільно-небезпечними і складають частину незаконних капіталів організованих злочинних угруповань у офіційно врахованому безготівковому обігу. Але, водночас вони є джерелом поповнення доходів "підпільного" сектора тіньової економіки, оскільки є протиправно здобутими та впровадженими в платіжний обіг для відмивання і акумуляції.
Крім того, у сумі позабанківського готівкового обігу не врахована також частина фіктивних безготівкових коштів, утворених за рахунок незаконних емісій, яка вилучена з безготівкового банківського обігу шляхом їх обміну на вільно конвертовану валюту як в готівковій, так і безготівковій формах.
Даний підвид джерел тіньових доходів злочинних угруповань є цікавим тим, що він фактично подвоює обсяг тіньових капіталів у "підпільному" секторі тіньової економіки. Так, з одного боку, кошти, утворені за допомогою незаконних емісій шляхом різних комбінацій з чеками, кредитовими і дебітовими авізо (а зараз з використанням електронних мереж), наповнюють платіжний обіг фіктивними коштами, практично не врахованими НБУ. Тобто ці джерела ТЕ за своєю природою є антисоціальними, інфляційними, а відповідно і тіньовими засобами розрахунків, отриманими протиправним шляхом у вигляді фіктивних безготівкових коштів, які залишаються у платіжній системі України навіть після їх конвертації у ВКВ чи готівки в національній валюті.
З іншого боку, валютна чи інша готівкова виручка, отримана злочинцями за рахунок обміну безготівкових фіктивних коштів, за своєю природою є теж протиправним доходом співучасників емісії, а відповідно теж входить у "підпільний" сектор тіньової економіки.
Розглянемо інший метод оцінки обсягів доходів тіньової економіки, застосований без класифікаційного визначення і врахування специфіки джерел ТЕ. Так, Інститутом Росії НАН України запропонований як самодостатній для визначення повного обсягу тіньової економіки в Україні, відомий у світовій практиці, "метод сталих взаємозв'язків", що ґрунтується на врахуванні взаємозв'язку між офіційним ВВП і певною змінною, тобто залежною детермінантою (за прикладом розробників методу, змінною визначено "споживання електроенергії"), пов'язаною з більшістю галузей економіки [135, 270]. Такою "змінною" можуть бути й інші ресурси (примітка розробників методу).
Слід відзначити, що для України і країн СНД даний метод є малофективним, оскільки його розробники вже в самій назві (яка, безумовно, підкреслює діалектичний взаємозв'язок його внутрішнього змісту з результатом оцінки) не врахували те, що в Україні, з відомих причин, довгий час фактично відсутні сталі взаємозв'язки як на рівні підприємств, так і на рівні ВВП з джерелами тих чи інших ресурсів, що можуть бути визначені як змінна величина - це по-перше.
По-друге. Розрахунки споживання електроенергії на одиницю валової вартості продукції, коли невідомо, на що більше витрачено в країні електроенергії: на виробництво продукції чи просто на обслуговування експансії імпорту, а також підтримку робочого стану обладнання, інших недовантажених вітчизняних виробничих потужностей, яке, крім цього, завжди межує з простою халатністю основної маси людей, які із-за невиплат заробітної плати, безробіття та інших причин знаходяться у депресивному стані та приходять на підприємство для "чергування", а не для виконання виробничих завдань. Таких завдань дуже часто просто не буває.
По-третє. Якщо метод і прийнятний для країн, де є дійсно сталі взаємозв'язки, нерозбалансовані виробничі процеси, сталі системи оподаткування, ціноутворення та багато інших складових, які поряд з витратами електроенергії так чи інакше впливають на кінцеву собівартість продукції виробництва, що врахована у ВВП, то застосування запропонованого методу розрахунку тіньової економіки за своєю технологією охопить лише такий вид тіньових джерел, як виробничий сектор економіки.
Водночас слід мати на увазі, що протягом останнього десятиріччя основна маса фінансових потоків обертається у торговельно-посередницькому секторі економіки у вигляді короткострокових кредитів та міжбанківських спекуляцій фінансовими ресурсами у самій кредитно-фінансовій системі. Змодельована в країні кредитна політика призвела до того, що від 89 до 95 % кредитів, що надавались комерційними банками в останні роки, є короткостроковими [21, 67]. Це свідчить про те, що фінансові потоки спрямовані на обслуговування торговельно-посередницької діяльності, а не на інвестування виробничого сектора економіки. Тобто саме у посередницькому секторі сконцентрована основна маса фінансових ресурсів, а відповідно і базові види джерел накопичення і акумуляції основної маси тіньовогокапіталу. Якщо додати сюди зовнішньоекономічну, саму кредитно-фінансову діяльність та деякі інші підвиди джерел накопичення тіньових капіталів, де також не підрахувати енергомісткість чи ресурсомісткість одиниці виробленої продукції, то можна впевнено сказати, що при таких "сталих" взаємозв'язках "певних змінних" (як основи методу розрахунку обсягів тіньової економіки) даний метод не дасть навіть приблизно реальних показників щодо загальних обсягів тіньової економіки, а тим більше - можливих темпів зростання тінізації економіки.
Найбільш точні розрахунки обсягів тіньової економіки може дати, на наш погляд, застосування "структурного методу", але за умови, що економіко-кримінологічному моніторингу будуть піддані всі можливі різнорівневі та різнопрофільні джерела, притаманні тому чи іншому сегменту тіньової економіки, а не якась їх частина, як було зроблено авторами методу "сталих взаємозв'язків". Моніторинг і обрахування системно визначених джерел у кожному їх виді чи підвиді окремо може дати у підсумку більш-менш реальні цифри загальних обсягів тіньової економіки. Вивчення виробничого сектора авторами наведеного вище методу в ідеальному варіанті його застосування може дати результат лише у самому виробничому секторі ТЕ. Таким чином, питанням застосування будь-якого методу розрахунків ТЕ є, перш за все, реальне бачення структури джерел тіньової економіки, їх технологічних параметрів взаємозв'язків і взаємообумовлень, що мають, як правило, свій специфічний причинно-мотиваційний комплекс.
Проведений вище логіко-структурний аналіз застосування монетарного методу щодо відповідності обсягів тіньових капіталів сумі готівкових коштів у позабанківському обігу в Україні показав, що вибір методу розрахунків повинен відповідати також структурі технології і природі того чи іншого джерела, що підданне обрахуванню. Саме врахування структури того чи іншого джерела ТЕ, його індивідуальних технологій, динаміки обертання і накопичення капіталів, їх природи дасть можливість: точніше вибрати той чи інший метод розрахунку; врахувати базові дані (усіх структурних елементів джерел), які слід включити в предмет обрахування; встановити рівень достовірності здобутих результатів; визначити тенденції в тих чи інших джерелах доходів; і головне - встановити пріоритети в системі державних заходів щодо локалізації негативних тенденцій у конкретному виді джерел або в його найбільш небезпечних, визначених як пріоритетні, підвидах.
У цьому зв'язку необхідно наголосити, що для визначення співвідношення обсягів і потужності джерел тінізації з

 
 

Цікаве

Загрузка...