WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Формально-логічний інструментарій та економіко-кримінологічна характеристика складових елементів тіньової економіки - Реферат

Формально-логічний інструментарій та економіко-кримінологічна характеристика складових елементів тіньової економіки - Реферат

недоцільно, оскільки значна їх частина знаходиться постійно в динаміці.
Тому виникає, перш за все, необхідність у розробці формально-логічного та економіко-кримінологічного інструментарію, який би, з одного боку, якомога повніше відображав структуру та зміст складових елементів цього явища, а з іншого - орієнтував дослідників і практичних працівників на перманентний моніторинг основних аспектів тіньової економіки.
Таким чином, під формально-логічним інструментарієм, що відображає складові елементи тіньової економіки, ми розуміємо "сектори", "джерела", "види" і "підвиди" джерел тіньової економіки. Під економіко-кримінологічним інструментарієм ми розуміємо систему класифікаційних ознак, що базуються на категорії "суспільна небезпека" і характеризують криміногенний потенціал джерел ТЕ. Подальша логіко-структурна й економіко-кримінологічна класифікація будується залежно від самого змісту джерел тіньової економіки, їх видів і підвидів. Тобто, поділивши тіньову економіку на "підпільний" і "неформальний" сектори, джерела, види, підвиди джерел, визначивши їх характерні економіко-кримінологічні ознаки за категоріями "суспільна небезпека", "криміногенні", "некриміногенні" - "криміналізовані" - "некриміналізовані" діяння і т. ін. (див. схеми 1, 2, 3 § 3.1.1.) ми можемо проводити моніторинг того чи іншого сегмента капіталооборотних відносин на предмет наявності в них тих чи інших тіньових проявів, що є джерелом накопичення тіньових капіталів. Визначивши конкретні джерела тіньового капіталообороту, ми визначаємо: властиві їм методи й систему інтерпретації останніх у цілях оцінки потужності джерел, їх правової кваліфікації; причини й умови виникнення; методи локалізації, на підставі чого пропонуємо відповідну організаційно-правову, технічну й технологічну інфраструктуру превентивних державних заходів щодо детінізації, підданого моніторингу, сегмента суспільно-економічних відносин.
Схеми класифікації складових елементів тіньової економіки, що нами пропонуються нижче, на перший погляд, можуть здатися умовними. Разом з тим, цей підхід дозволяє повно, на продуктивному, системно-методологічному рівні визначити: наявні "однопрофільні", "різнопрофільні" та "різнорівневі" джерела тінізації суспільно-економічних відносин; спрогнозувати виникнення тих джерел, що з певних причин можуть з'явитися у майбутньому; усвідомити технологію і причинний склад виникнення тих чи інших джерел ТЕ, їх суб'єктний комплекс, рівень небезпеки, потужність кожного з цих джерел або їх структурних сегментів; встановити пріоритети в розробці держзаходів щодо локалізації тих чи інших джерел тіньової економіки залежно від тенденції їх розвитку, рівня небезпеки для суспільства і т. ін. З огляду на це, така структуризація ТЕ не є умовною. Її детермінує природа і причинно-мотиваційний комплекс конкретних джерел тіньових доходів та логіко-структурні засади, побудовані з урахуванням діалектичної природи визначених нами таких базових складових елементів тіньової економіки, як сектори, джерела, види та підвиди джерел. Зумовлює таку класифікацію також об'єктивна спрямованість розробки шляхів детінізації суспільно-економічних відносин на науково-методологічних, комплексних засадах, а не на ситуаційно-кон'юнктурних підходах.
Крім того, запропоновані схеми формально-логічного структурного групування складових елементів ТЕ мають гносеологічний характер, а відповідно є методологічною основою економіко-кримінологічної класифікації занадто різноманітних тіньових проявів та базою для розробки й подальшої уніфікації понятійного апарату, діалектично пов'язаного з проблематикою економіко-кримінологічного моніторингу тіньової економіки, а також визначенням методів оцінки її обсягів та засад розробки державних заходів протидії процесам тінізації суспільно-економічних відносин.
Перед тим, як підійти до подальшої характеристики інших питань, пов'язаних зі структуризацією тіньової економіки, та аналізу пропозицій вітчизняних науковців щодо методів оцінки обсягів тіньової економіки, доцільно підвести підсумки аналізу структурних елементів тіньової економіки. Для більш повного сприйняття всього спектра тіньових відносин, визначення їх природи зробити це доцільно у вигляді схем. Водночас слід підкреслити, що дати повну характеристику різних видів джерел та їх багаточисельних сегментів у цій роботі неможливо, бо "потонувши в хащах, за деревами ми не побачимо лісу". Детальний аналіз на цьому етапі роботи різноманітного й великомасштабного масиву матеріалу, з одного боку, відволікатиме нашу увагу від основної мети цієї роботи - розробки теоретико-методологічних засад пізнання, моніторингу та протидій феномену "тіньова економіка". З іншого боку, такий технологічно насичений, великомасштабний обсяг проблем щодо конкретних джерел ТЕ повинен стати предметом окремого дослідження в Особливій частині теорії детінізації економіки. У Загальній частині необхідно сформувати гносеологічний інструментарій, необхідний для проведення поглиблених досліджень конкретних джерел тіньової економіки, що будуть здійснюватись у межах Особливої частини економічної кримінології. Виходячи з цього, узагальнимо цей різноманітний матеріал у класифікаційних схемах, маючи на увазі, що вони можуть об'єктивізувати методологічні засади дослідження і стати орієнтиром для розкриття структури та змісту складових елементів тіньової економіки, а також - формування у фахівців уявлення про формально-логічні й економіко-кримінологічні засади класифікації джерел тіньової економіки.
Рис. 2.1. Формально-логічна та економіко-кримінологічна структура тіньової економіки
Рис. 2.2. Загальна структура складових елементів тіньової економіки та сфера їх взаємодії
Рис. 2.3. Класифікатор-матриця видів, підвидів різнорівневих, однопрофільних і різнопрофільних джерел (діяльності чи окремих діянь, інших джерел) підпільного сектора тіньової економіки
Таким чином, у наведених схемах (рис. №№ 2.1, 2.2, 2.3) закладені класифікаційні основи систематизації занадто обширного та різноманітного, інколи, на перший погляд, не співставного, але діалектичного взаємозалежного інформаційного матеріалу, і тому необхідного для проведення системного аналізу: передумов виникнення тіньової економіки; природи різних видів джерел ТЕ та їх підвидів; закономірностей виникнення і розвитку джерел ТЕ, їх впливу на суспільні та економічніпроцеси; технологічних аспектів відтворення криміногенного потенціалу; визначення методів їх кількісної і якісної кримінологічної оцінки; розробки організаційно-управлінських, технічних, технологічних і економіко-правових заходів протидії тінізації суспільно-економічних відносин.
Основний елемент запропонованих складових ТЕ - це джерела тіньової економіки. Саме джерела, як центральний елемент обох складових тіньової економіки, зміст яких може динамічно змінюватися, є тією категорією, яка на системно-методологічному рівні дає змогу чітко визначити межі того чи іншого джерела ТЕ, його технологічну природу виникнення і розповсюдження. Учення про різнопрофільні, однопрофільні, різнорівневі соціально позитивні, соціально нейтральні, соціально негативні й антисоціальні, перемінні, новоутворені, відмираючі, епізодичні, стабільно відтворювані джерела ТЕ, їх інші характеристики створюють передумови для відстеження змін у джерелах ТЕ, проведення всебічного економіко-кримінологічного моніторингу різних видів джерел, їх підвидів, усіх наявних і потенціальних чинників тінізації суспільно-економічних відносин. Крім того, визначивши наведені методологічні параметри, ми можемо підібрати притаманні, залежно від специфіки джерел, методи оцінки їх потужності, спрямованості та динаміки

 
 

Цікаве

Загрузка...