WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інститути економічної кримінології як трансформаційно-синтезуючі елементи теорії детінізації економіки - Реферат

Інститути економічної кримінології як трансформаційно-синтезуючі елементи теорії детінізації економіки - Реферат

пов'язується не з позитивними досягненнями держави, а саме з тими чи іншими її прорахунками. Саме звідси виникає критичний метод пізнання об'єктів реальної дійсності, взятий теорією детінізації економіки з кримінологічної науки. Його не слід і неприпустимо змішувати з ситуаційно-кон'юнктурним критиканством, спорідненим зі своїм прототипом - лукавим підлещенням, які поглиблюють проблеми, заганяють їх у глухий кут і не можуть стати підґрунтям для розв'язання проблем детінізації відносин. Тобто дослідник тіньової економіки не є ворогом або опонентом держави як такої. Просто, як без діагнозу лікаря не можна лікувати хворобу, так без рекомендацій дослідника ТЕ неможливо усунути передумови, що сприяютькриміногенній тінізації економіки. Відповідно врахування науково-вивірених, комплексних економічних і організаційно-правових рекомендацій, напрацьованих у теорії детінізації економіки, є важливим кроком на шляху науково обґрунтованих прогресивних перетворень, адаптованих до наявних у країні суспільно-економічних відносин, може попередити віктимізацію відносин та зростання криміногенного потенціалу в суспільстві, здатного в умовах невиважених соціально-економічних перетворень призвести до соціальних вибухів і потрясінь.
Таким чином, визначення економічних, організаційно-управлінських, правових прорахунків та криміногенних аспектів структури складових елементів тіньової економіки, кваліфікаційних основ дослідження найбільш потужних і небезпечних джерел тінізації суспільно-економічних відносин, закономірностей, технологій і чинників виникнення цих джерел, їх трансформації, основних напрямів і алгоритмів їх локалізації дає змогу дійти до висновку, що в розробці теорії детінізації економіки є наявна соціальна потреба. Однак слід ще раз наголосити, що це повинна бути не механічна підміна інтегрованих у її елементах наук, а інтеграція напрацьованих у них знань на засадах їх інтерналізації.
Безумовно, та чи інша ідея отримує відповідну підтримку і розвиток, перш за все, тоді, коли в ній є суспільна потреба.
На яких підставах ґрунтується наш висновок щодо наявності суспільної потреби в інтерналізації економічних, організаційно-управлінських знань у теорії детінізації економіки і виділенні економічної кримінології в окрему підгалузь кримінологічної науки? Для відповіді на це запитання до вищезазначеного з цих питань слід додати наступне.
По-перше. Як зазначалось вище, основним чинником є необхідність розробки науково обґрунтованих комплексних підходів до пізнання феномена "тіньова економіка", які б дозволили на системно-комплексній основі: здійснювати економіко-кримінологічний моніторинг повного обсягу джерел тінізації; визначати пов'язані з конкретними джерелами тіньової економіки притаманні їм економіко-правові, організаційно-технічні, технологічні проблеми; відслідковувати тенденції і динаміку розвитку тих чи інших джерел тінізації та пов'язаних з ними вищезазначених блоків проблем з метою своєчасної розробки ефективних державних заходів, спрямованих на локалізацію джерел накопичення тіньових капіталів.
По-друге. Пізнання структури, природи й особливо технологічних аспектів, що відображають закономірності виникнення і функціонування феномена "тіньова економіка", необхідність локалізації різнорівневих і різнопрофільних джерел "підпільного сектора" тіньової економіки, вимагає звернутися до предмета таких суміжних наук як: теорія управління, економічна теорія; політична економія; екосестейт (наука про економічну безпеку держави); економетрія (наука про моделювання економічних процесів за допомогою економіко-математичних методів); фінансове право; бухоблік; судова бухгалтерія; судова статистика; інформатика; цивільне, адміністративне, кримінальне право, криміналістика, соціологія, психологія, кримінологія, а також звернутися до законодавчих і підзаконних актів фінансового права, що регулюють банківську, підприємницьку, зовнішньоекономічну, митну, податкову діяльність.
При вивченні феномена "тіньова економіка" не можна обійтись без пізнання специфічних технологічно-правових аспектів діяльності товарних, фондових бірж, довірчих товариств, трастів та інших учасників ринку цінних паперів, приватизаційних процесів тощо. Саме на стику наведеного конгломерату економіко-правових, технічних та інших вищезазначених наук і фінансово-господарських інститутів знаходяться притаманні їм специфічні методи визначення закономірностей, причин та умов виникнення, функціонування та локалізації феномена "тіньова економіка", предметом вивчення якого, разом з іншими елементами теорії детінізації економіки, і має стати така підгалузь кримінологічної науки, як "економічна кримінологія".
По-третє. Відтворювально-прогресуюча тінізація суспільно-економічних відносин з її високим, стрімко зростаючим криміногенним потенціалом становить сьогодні одну з головних загроз національній безпеці країни. Локалізація і попередження цієї загрози може бути здійснена при створенні відповідних економічних, технологічних передумов, що мають стати підґрунтям для створення превентивної протидії тіньовим процесам як на законодавчому, організаційно-управлінському, так і на правозастосовницькому рівнях. Вирішення зазначених завдань, з одного боку, потребує участі самого широкого кола фахівців, а з іншого - вимагає підготовки нового типу фахівця, здатного до застосування методів інтерналізації знань, напрацьованих в економічному, організаційно-управлінському та юридичному блоках наук. Розробка і застосування комплексних теоретико-методологічних засад пізнання і локалізації тіньових процесів, що динамічно розповсюджуються у всіх сферах суспільно-економічного життя, потребує знань щодо структури, природи джерел та властивих їм багатоаспектних технологій виникнення і прогресуючого функціонування феномена "тіньова економіка". Саме підготовка нової генерації фахівця та напрацювання системи інтегрованих економіко-кримінологічних знань є основним завданням теорії детінізації економіки та її трансформаційно-синтезуючих елементів - інститутів економічної кримінології. Тому, не вдаючись передчасно у глибоку деталізацію зазначених завдань, хоча б основні передумови виділення економічної кримінології із кримінологічної науки, доцільно розглянути детальніше, тим більше, що вони співпадають, а відповідно підсилюють

 
 

Цікаве

Загрузка...