WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інститути економічної кримінології як трансформаційно-синтезуючі елементи теорії детінізації економіки - Реферат

Інститути економічної кримінології як трансформаційно-синтезуючі елементи теорії детінізації економіки - Реферат


Реферат на тему:
Інститути економічної кримінології як трансформаційно-синтезуючі елементи теорії детінізації економіки
Виходячи з вищевисунутої концепції структурної єдності, взаємозв'язку, взаємопроникнення і взаємодоповнення розділів дослідження, ми показали теоретичні й практичні передумови комплексного підходу до вирішення проблем детінізації економіки. Виділили джерела і межі інтерналізації знань, що відображають економічний, організаційно-управлінський, правовий і криміногенний аспекти субстанції "тіньова економіка". Охарактеризували ризик-менеджмент, економічну безпеку підприємництва як статичні та функціонально-рольові елементи інфраструктури детінізації економіки. Показали необхідність і засади економіко-кримінологічної трансформації останніх у цілях ефективної протидії тінізації економіки. Визначили понятійний апарат, що відображає міждисциплінарний характер тіньової економіки. Таким чином, ми підійшли до більш детального розгляду трансформаційно-синтезуючих елементів теорії детінізації економіки - інститутів економічної кримінології, яка в силу своєї природи, спрямованості та категоріального устрою в сукупності з комплексом власних елементів, кримінологічних і організаційно-правових інститутів надає превентивно-попереджувальний характер іншим елементам теорії детінізації економіки і утворює до певної міри завершену спеціально спрямовану теорію пізнання, моніторингу і протидії феномену "тіньова економіка". Економічна кримінологія та теорія детінізації економіки, як і предмет даного дослідження - тіньова економіка - мають міждисциплінарний характер.
З огляду на вищевикладене, слід відмітити, що в процесі проведення досліджень з питань пізнання, моніторингу різноманітних джерел феномена "тіньова економіка" (надалі ТЕ) та визначення засобів запобігання тінізації фінансово-господарського обороту речей, прав, дій ми прагнемо сконцентрувати свою увагу на найбільш важливих напрямах тінізації та детінізації суспільно-економічних відносин. Однак, врешті-решт, ми приходимо до висновку, що тіньова економіка - явище настільки багатогранне, наскільки воно проникло у ту чи іншу сфери фінансово-господарського обороту речей, прав, дій. Тому дослідження навіть його окремих складових елементів, видів чи підвидів джерел тінізації економіки носять міждисциплінарний характер і можуть стати самостійними темами науково-дослідних розробок у межах Особливої частини теорії детінізації економіки.
Безумовно, фрагментарні дослідження тіньової економіки, що проводились попередніми дослідниками у довільній формі, мають свою цінність як у плані поглиблення пізнання окремих аспектів феномена тіньової економіки, так і для розробки державних заходів щодо цільової локалізації тих чи інших її джерел.
Однак ефективність, повнота охоплення проблематики, достовірність висновків і положень наукових досліджень з цих питань значно зростуть за умови, якщо вони будуть ґрунтуватися на теоретико-методологічних, системно-комплексних засадах вивчення тіньових процесів. Як зазначалось вище, такі теоретико-методологічні засади можуть бути розроблені в межах елементів теорії детінізації економіки, превентивно-попереджувальний характер яким надає такі складові зазначеної теорії, як інститути підгалузі кримінологічної науки "економічна кримінологія". Тобто для вирішення своїх завдань теорія детінізації економіки має поєднати, і поєднати не механічно, а синтезувати знання, накопичені в управлінському, економічному та юридичному блоках наук, а економічна кримінологія, як трансформаційно-синтезуючий елемент теорії, трансформує ці знання на криміногенні аспекти ТЕ.
При цьому необхідно наголосити, що підгалузь кримінологічної науки "економічна кримінологія", як і спеціальна економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки, не є "всенауковою", здатною підмінити всі науки, що вивчають той чи інший аспект тіньового капіталообороту та детінізації економіки. По-перше, поєднання знань дисциплін із вищезазначених блоків наук у запропонованій спеціальній кримінологічній теорії здійснюється не механічно, а на засадах їх інтерналізації. По-друге, залучаються знання з цих наук залежно від специфіки джерела тіньової економіки, і тільки та їх частина, що пояснює об'єктно-технологічний, суб'єктний і причинний склад того чи іншого джерела тіньової економіки, тобто об'єкта пізнання. Причому в економіко-кримінологічних чи інших елементів теорії детінізації економіки у процесі вивчення того чи іншого об'єкта тіньової економіки завжди залишається своя сфера дослідження. Полягає вона у встановленні взаємозв'язків різноманітних організаційно-управлінських, фінансово-правових економічних і криміногенних аспектів, що опосередковано чи безпосередньо відображають процеси тінізації відносин, пов'язаних з фінансово-господарським оборотом речей, прав, дій. Тобто, щоб вести мову про ефективність державних заходів щодо створення відповідної інфраструктури детінізації економічних відносин, важливо визначити конкретні технологічно-можливі параметри тіньового капіталообороту, на підставі чого спрогнозувати напрями та організаційно-управлінські, технічні, економічні, правові та кримінологічні засоби перманентного впливу на детінізацію капіталооборотних відносин. Інституалізація в економічній кримінології та елементах спеціальної теорії детінізації економіки знань із суміжних наук якраз і дасть можливість створити відповідні теоретичні передумови для прийняття науково-обґрунтованих, технологічно виважених рішень щодо перспектив реалізації тих чи інших концепцій соціально-економічних перетворень, допоможе внести відповідні корективи у цілях детінізації економіки. Разом з тим, говорячи про перспективність чи безперспективність тих чи інших управлінських рішень з питань соціально-економічних перетворень, виходячи з природи об'єктів пізнання визначення причин виникнення такого всепроникаючого великомасштабного і суспільно-небезпечного явища, як тіньова економіка, дослідник ТЕ завжди потрапляє у становище критика, що вказує суспільству на соціальні прорахунки в сфері соціального управління. Це пояснюється тим, що весь цей негатив, чи то неефективного застосування тих чи інших наукових знань, прийняття управлінських рішень, чи комплекс економічних причин, що детермінує виникнення і розвиток тіньової економіки,

 
 

Цікаве

Загрузка...