WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Термінологія, потенційно пов’язана з криміногенними аспектами економічної безпеки держави - Реферат

Термінологія, потенційно пов’язана з криміногенними аспектами економічної безпеки держави - Реферат


Реферат на тему:
Термінологія, потенційно пов'язана з криміногенними аспектами економічної безпеки держави
У процесі проведення даного та попередніх досліджень ми використовуємо також деякі терміни, пов'язані з криміногенними аспектами економічної безпеки держави [79, 150-157, 220-227]. Оскільки криміногенна тінізація суспільно-економічних відносин у сфері цивільного обороту країни стала основною детермінантою відтворення загроз, що підривають економічну безпеку держави, то доцільно навести хоча б основну термінологію, що подається в науковій літературі [64, 106-118] стосовно цієї проблеми. Певною мірою, це стане алгоритмом щодо розробки проблем економічної безпеки держави у контексті протидії криміногенним аспектам з цих питань.
Екосестейт (ecosestate, economic security of state) - наука про економічну безпеку держави, яка вивчає сукупність наукових заходів щодо пізнання і протидії феномену "економічна небезпека держави".
Безпека економічна - стан держави, коли її економіці та мешканцям країни забезпечені умови нормального існування, який характеризується відсутністю антагоністичних конфліктів або слабкими конфліктами, що не здатні викликати серйозне занепокоєння населення чи ускладнення економічного або соціально-політичного характеру між владою і населенням, роботодавцями і працівниками.
Безпека національна - широке поняття, що об'єднує всю гаму визначень стосовно терміна "безпека". Визначає досягнення рівня безпеки, за якою для держави немає серйозних загроз військового, політичного, економічного, соціального чи будь-якого іншого характеру щодо зміни державного устрою або ладу.
Безпечна ставка (risk-free rate) - дисконтна ставка, що дорівнює ставці доходу від безпечних активів. (Наприклад, державні облігації вважаються безпечними тоді, коли дохід від них визначає безпечну ставку).
Взаємозалежність - загальний термін, що визначає збільшення складності асиметричних економічних зв'язків між країнами, що призводить до неминучих змін у формуванні принципів політики держави і є основою системи міжнародної торгівлі, заснованою і впровадженою в міжнародні відносини під егідою Сполучених Штатів Америки.
Взаємопроникнення - наявність між державами взаємного обміну ресурсами. Визначається значенням коефіцієнта взаємопроникнення (Квп). Вважається оптимальним положення, коли Квп є збалансованим і дорівнює одиниці.
Внутрішні чинники економічної небезпеки (далі ВЧЕН) - чинники економічної небезпеки, джерела яких знаходяться у межах держави.
Вразливість - властивість, що визначає ступінь залежності економічної безпеки держави від повноти забезпечення економіки будь-яким типом ресурсів.
Демпінг - продаж товарів фірмами, що не пов'язані з їх виробництвом, або урядовими органами на зовнішніх ринках за цінами, які нижчі від витрат на виробництво. Використовується як засіб подавлення конкурентів з метою збільшення свого виробництва до максимуму. При цьому обмежується виробництво товарів для збуту на внутрішніх ринках країни, за рахунок чого ціни на них підвищуються, а також збільшується виробництво товарів для продажу на зовнішніх ринках за цінами, що приносять збитки, які перекриваються завдяки збільшенню цін на внутрішньому ринку. Характерні риси: різка відмінність між високими внутрішніми та низькими експортними цінами; систематичність вивозу за наднизькими цінами та непоодинокість операцій. Якщо демпінг здійснюють державні органи, різницю в цінах перекриває державний бюджет. Збитки експортера є найважливішою рисою демпінгу незалежно від того, яким чином здійснюється покриття збитків.
Депопуляція - вимирання населення країни або нації, що визначається сталою тенденцією перевищення смертності над народжуваністю.
Держава в контексті економічної безпеки - владний апарат країни, що має захищати інтереси її громадян та забезпечувати безпеку країни і її населення.
Довготерміновий чинник економічної небезпеки - чинник, що є загрозою економічній безпеці держави, термін дії якого більше за місяць.
Економетрія - наука, що вивчає конкретні закономірності та взаємозв'язки економічних явищ та процесів за допомогою математичних, статистичних методів і моделей. Трактується як економіко-математичні методи моделювання економічних процесів.
Економічна дискримінація - дії в економічній сфері, що проявляються ігноруванням економічних потреб суб'єкта (країни, угруповання, "економічної людини" тощо).
Економічна експансія - розповсюдження економічної влади або дії на нові ринки та території, поширення економічного контролю, проникнення в економіку інших країн з метою підпорядкування їх розвитку своїм економічним та соціально-політичним інтересам.
Економічна інтервенція - насильницьке втручання будь-якої країни до господарського життя іншої країни; виступ держави на товарному або грошовому ринку власної країни з метою впливу на ціни товарів або курс валюти (інтервенція товарна або валютна).
Економічна небезпека - стан економіки держави, який створює загрозу її державності, суверенітету, соціальному спокою або добробуту її мешканців.
Економічна незалежність - економічна ситуація, яка забезпечує державі можливість надійного контролю за її станом незалежно від будь-яких змін, викликаних зовнішніми або внутрішніми чинниками.
Економічне засилля - наявність внутрішньої економічної ситуації, що контролюється не державою, а національними чи міжнаціональними фінансовими, торговельними, виробничими об'єднаннями, групами або іншими країнами.
Економічний диктат - здійснення державою, групою держав, міжнародним фінансовим, торговельним або виробничим об'єднанням політики, яка посягає на суверенітет будь-якої країни через економічний тиск.
Економічний потенціал - сукупна спроможність галузей господарства країни випродуковувати продукцію, здійснювати капітальне будівництво, перевезення вантажів, надавати послуги населенню. Визначається досягненнями науки і техніки, обсягом виробничих потужностей, наявністю транспортних засобів, трудових ресурсів, якістю їх професійної підготовки, ступенем розвитку галузей непродукуючої сфери та ін. Формує необхідні умови для створення експортного потенціалу.
Експортний контроль - державний контроль щодо експортних операцій, який здійснюється на засадах розроблених експортних програм, встановлення квот та надання ліцензій на вивезення визначених товарів, нагляд за торгівлею з окремими країнами або групами країн.
Зовнішні чинники економічної небезпеки - чинники, що створюють передумови для економічної небезпеки, джерела яких знаходяться за межами держави.
Зовнішньоекономічні санкції - прийняття заходів щодо обмеження економічних операцій іншої країни, міжнародних або закордонних торговельних, фінансових або виробничих об'єднань, груп підприємств або окремого підприємства.
Кваліджметрія - наука про кількісне визначення якості управління.
"Кислотний тест" або миттєвий показник (acid test) - частка відділення поточних активів (за мінусомтоварно-матеріальних запасів) на поточні боргові зобов'язання.
Коефіцієнт забезпечення галузі господарства - рівень забезпечення галузі господарства всіма видами ресурсів, які необхідні для її функціонування з максимальним використанням наявних виробничих потужностей.
Рефлективність - прямий і зворотний зв'язок між сприйняттям і дійсністю. Головний елемент теорії рефлективності.
Система критичних обмежень (СКО) - система значень показників

 
 

Цікаве

Загрузка...