WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Термінологія, пов’язана з криміналізованими та некриміналізованими криміногенними джерелами тіньової економіки - Реферат

Термінологія, пов’язана з криміналізованими та некриміналізованими криміногенними джерелами тіньової економіки - Реферат


Реферат на тему:
Термінологія, пов'язана з криміналізованими та некриміналізованими криміногенними джерелами тіньової економіки
У контексті дослідження проблем пізнання, моніторингу і протидії феномену "тіньова економіка", її класифікації на неформальний і підпільний сектори тінізації цивільно-оборотних відносин слід звернути увагу на те, що джерелами підпільного сектора тінізації цивільного обороту є як криміналізовані, так і поки що некриміналізовані, але за своєю природою криміногенні і вкрай суспільно небезпечні діяння та види протиправної економічної діяльності.
До некриміналізованих суспільно небезпечних діянь належать, перш за все, група криміногенних за своєю природою явищ, визначених нами в таких поняттях, як "відтворення" тіньових капіталів, "акумуляція" тіньових капіталів, "відмивання" і "намивання" тіньових капіталів, "легалізація" тіньових капіталів [66, 17-21; 79, 390-397].
Визначення цих термінів не означає, що за кожним з них повинна бути прийнята окрема кримінально-правова норма. Їх виділення в окремі терміни зумовлено необхідністю привернути увагу до різних технологічних аспектів діянь криміногенного характеру, які при конструюванні даної категорії норм, спрямованих на створення кримінально-правової інфраструктури детінізації цивільного обороту речей, прав, дій, повинні бути враховані як обов'язкові кваліфікаційні ознаки тих чи інших потенційно криміногенних діянь. З іншого боку, термін "намивання" тіньових капіталів містить ряд таких потенційно криміногенних аспектів, що можуть бути виділені в окрему кримінально-правову норму. Це незаконна емісія безготівкових фіктивних грошових коштів, їх використання, псевдопідприємництво і т. ін. [72, 194-216].
Ряд інших потенційно криміногенних, але некриміналізованих діянь, що виникають у процесі цивільного обороту речей, прав, дій і пов'язані з відмиванням доходів протиправного походження, ми пропонуємо криміналізувати [79, 158-197].
Деякі з цих діянь самі по собі є криміногенними, тобто суспільно небезпечними, інші - сприяють процесам криміногенної тінізації фінансово-господарських відносин, що і зумовлює необхідність їх криміналізації, тобто переведення цих діянь у категорію злочинних і встановлення за їх скоєння кримінальної відповідальності.
Визначимо поняття, які дають уявлення про мотиви необхідності криміналізації деяких суспільно небезпечних діянь, а також групу понять, пов'язаних з відтворенням таких криміногенних джерел тіньової економіки, як злочинність у сфері економічних відносин.
Криміногенний потенціал сфери цивільно-оборотних відносин - це сукупність деструктивно-руйнівних, антагоністичних за своєю природою чинників, що зумовлюють криміногенну тінізацію суспільно-економічних та цивільно-правових відносин, сприяють відтворенню антисоціальної поведінки суб'єктів цивільного обороту.
Індекс криміногенного потенціалу - це синтезоване число, що надає кількісну характеристику криміногенним некриміналізованим явищам, латентним злочинам, а також кількісне відображення стану злочинності в сфері цивільного обороту за певний період часу.
Економіко-кримінологічний моніторинг тіньової економіки - це система знань про економіко-кримінологічні, математичні, статистичні, логіко-структурні, технологічно-правові та інші методи ретроспективного спостереження, функціонально-вартісного аналізу й оцінки обсягів тіньової економіки, прогноз та відслідкування тенденцій динаміки її змін, пов'язаних з усім спектром джерел тінізації цивільно-оборотних відносин, розробки алгоритмів щодо локалізації джерел тіньової економіки та вирішення завдань комплексного запобігання криміногенній тінізації національних і міжнародних суспільно-економічних та цивільно-правових відносин, а також протидії "відмиванню", "намиванню", "акумуляції", "легалізації" чи "відтворенню" капіталів, здобутих незаконним шляхом [79, 390-393].
Економічні злочини, тобто злочини в сфері економіки - це діяння (дії чи бездіяльність), здійснені з протиправним використанням легітимних технологічно-облікових операцій, фінансово-господарських інструментів, організаційно-регулятивних та контрольно-управлінських прав і повноважень, які з корисливих чи інших протиправних мотивів (підрив репутації, безкорисливе розголошення комерційної таємниці та ін.) посягають на відносини, що охороняються кримінальним законом, пов'язані з фінансово-господарськими, організаційно-регулятивними, технологічно-обліковими і цивільно-правовими операціями щодо цивільного обороту коштів, речей, прав, дій.
Елементи змісту поняття "Економічний злочин":
- об'єкт - відносини процесів виробництва, послуг, обліку, руху (відпуск, надходження, зберігання, використання, списання) матеріальних цінностей і грошових коштів, нематеріальних активів, відносини оперативного управління; відносини набуття, переуступки, позбавлення прав власності будь-яких форм; відносини реєстрації обліку, руху, цивільно-правової фіксації (нотаріального посвідчення змін у сфері відносин власності); організаційні та регулятивно-контрольні відносини, тобто весь конгломерат відносин, що виникають у процесі руху коштів, речей, прав, дій у сфері цивільного обороту країни;
- предмет посягання - матеріальні активи: майно, основні фонди, оборотні та інші кошти, сировина, продукція, валютні кошти, цінні папери, авторські права та все інше, що може бути віднесене до понять "матеріальні цінності" і "нематеріальні активи", тобто об'єкти довгострокового вкладення, що мають вартісну оцінку, але які не можна віднести до майнових цінностей (авторські права, права користування землею, природними ресурсами, виробничими зразками, промислово-комерційні секрети, знаки на товари, на послуги, "ноу-хау", гудвіли, програмне забезпечення облікової та іншої оргтехніки); права власності громадян (матеріальні і пов'язані з ними нематеріальні права власності); функції організації, реєстрації, контролю;
- сфера здійснення посягань - всі різнорівневі і різнопрофільні підвиди відносин процесу руху речей, прав, дій, що містяться в цивільному обороті;
- суб'єкти посягань - безпосередні учасники відносин цивільного обороту: матеріально-відповідальні особи; суб'єкти, що отримали майно в оперативне управління; суб'єкт недобросовісної конкуренції чи партнер цивільно-правових відносин; суб'єкти реєстраційно-регулятивних відносин, наділені повноваженнями реєстрації, засвідчення, дозволу і контролю;
- суспільно-небезпечні наслідки - матеріальна, моральна шкода, підрив ділової репутації та законних інтересів потерпілих, підрив фінансової системи, економічних основ держави; дискредитація органів державної влади та управління; проникнення криміногенних капіталів, а через них і організованих кримінальних формувань у легітимні цивільно-оборотні відносини;
- потерпілі - фізичні і юридичні особи різних форм власності, що зазнали матеріальної, моральної шкоди або підриву ділової репутації;
- мотиви - корисливі (вилучення матеріальних цінностей, нематеріальнихактивів у своїх інтересах чи в інтересах третіх осіб) чи інші протиправні мотиви (підрив ділової репутації, безкорисливе розголошення комерційної таємниці, виконання завдань іноземних спецслужб, конкурентів тощо).
Економічна злочинність - це сукупність передбачених Кримінальним кодексом України економічних злочинів, здійснених у сфері цивільного обороту речей, прав, дій за певний період часу з протиправним використанням легітимних технологічно-облікових операцій, фінансово-господарських і цивільно-правових інструментів, організаційно-регулятивних, контрольно-управлінських прав і повноважень.
Економічна злочинність характеризується кількісними і якісними показниками, але за технологією скоєння ця категорія злочинів водночас має латентний характер. Як і загальна кримінальна злочинність, це соціально-правове, масове, історично-змінне, антагоністичне явище. У контексті сучасних умов економічна злочинність є надпотужним відтворювально-прогресуючим джерелом криміногенної тінізації цивільно-оборотних відносин.
Система економічних злочинів - це передбачені відповідними нормами КК України такі види злочинів:
1. Злочини в сфері відносин власності - всі види розкрадань.
2. Злочини в сфері фінансових відносин - виготовлення або збут фальшивих грошей чи цінних паперів; порушення правил валютних операцій; приховування валютної виручки; ухилення від сплати податків; порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів; підробка знаків поштової оплати і проїзних квитків;

 
 

Цікаве

Загрузка...