WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Національний тіньовий валовий оборот – сукупність тіньових валових оборотів у країні за певний період часу - Реферат

Національний тіньовий валовий оборот – сукупність тіньових валових оборотів у країні за певний період часу - Реферат

"фіктивних ("намитих") коштів", отриманих за рахунок емісії фіктивних фінансових засобів, а також дії чи бездіяльність працівників кредитно-фінансових установ, інших суб'єктів фінансово-господарських інститутів, органів нотаріату, реєстраційних та інших організацій, спрямованих на приховування джерел походження капіталів або ініціаторів і співучасників їх здобуття, акумуляції, "намивання", "відмивання", легалізації. Тобто це - складова частина процесу легалізації тіньових капіталів, зокрема їх впровадження в легальну економіку з метою використання як законних у легальних або тіньових схемах підприємницької діяльності, розрахункових та кредитних операціях, вкладання в рухоме і нерухоме майно.
Намивання тіньових капіталів -незаконні емісії, тобто утворення та випуск у платіжний обіг фіктивних грошових коштів чи інших платіжних, гарантійних, боргових засобів шляхом використання паперових, пластикових чи електронних фінансових інструментів, випущених (емітованих) у платіжний обіг за допомогою банківських електронних мереж зв'язку або іншим способом.
Прикладом "намивання" тіньових капіталів можуть бути незаконні емісії фіктивних безготівкових грошових коштів або фіктивних чеків, "дружніх", "зустрічних", "бронзових" чи "дутих" векселів, інших фіктивних цінних паперів. До таких належать також фіктивні боргові зобов'язання, фіктивні гарантії, страхові поліси, що використовуються як засоби різних видів гарантій - застави, закладу, платежу на ринку цінних паперів. У зміст терміну "намивання тіньових капіталів" також включаються інвестиційно-акумуляційні операції з "додатковими фіктивними коштами", оскільки в їх основі лежить не просто відмивання незаконних, але "за своєю природою реальних капіталів", а й інфляційне, фіктивне за своїм характером ("намивання") збільшення загальної маси платіжних ресурсів за рахунок впровадження у фінансово-господарську систему країни фіктивних фінансових засобів.
З метою "намивання" тіньових капіталів незаконні емісії при певних обставинах можуть виконуватись також у формі міжнародних трансакцій [74, 86-89].
Легалізація тіньових капіталів. Терміни "легалізація" і "відмивання" тіньових капіталів, на перший погляд, співпадають, оскільки процес їх здійснення передбачає використання одних і тих же фінансово-господарських технологій і цивільно-правових процедур.
Разом з тим, терміни "відмивання" і "легалізація" деякою мірою відображають різні цілі та технологічні етапи використання тіньових капіталів.
По-перше, відмивання "незаконно здобутих капіталів" або "намитих (фіктивних) коштів" за допомогою "фіктивних платіжних засобів" не завжди має на меті їх впровадження (легалізацію) в легальну економіку. Скажімо, емісії фіктивних безготівкових коштів дуже часто відмивались шляхом їх заміни через конвертацію в готівкову національну чи вільноконвертовану валюту після чого отриманий, тобто виміняний еквівалент (готівка) у емітента фіктивної безготівки не приходувався і відповідно опинявся також у тіньовій, а не легальній економіці. Аналогічна ситуація, коли за такі "фіктивні безготівкові кошти" тіньовики викуповують реальну продукцію, її не приходують, а реалізовують за готівку, яка теж не приходується. У подібних випадках проходить "відмивання" фіктивних коштів, тобто їх заміна на реальний еквівалент. Але до легалізації тіньових капіталів, тобто їх впровадження в легальний сектор економіки так і не доходить.
На наш погляд, "легалізації" тіньових капіталів, тобто їх впровадженню в легальну економіку передує етап "відмивання" таких капіталів.
Таким чином, термін "легалізація" тіньових капіталів - це процес впровадження тіньових капіталів у легальну сферу економічної діяльності з метою їх легітимної акумуляції, тобто отримання "очищеного доходу" або "відтворено-додаткового фіктивного доходу".
Очищений дохід - це дохід, отриманий учасником тіньових відносин у вигляді дивідендів чи інших очищених доходів від інвестованих у легальну економіку "реальних коштів, здобутих протизаконним шляхом".
Відтворений додатковий фіктивний дохід - це добавлена вартість доходів учасників тіньових відносин від інвестованих у легальну чи тіньову економіку "намитих" коштів, тобто утворених за рахунок емісії фіктивних платіжних засобів, гарантійних або боргових зобов'язань з метою здійснення факторингових операцій, інших фіктивних фінансово-господарських інструментів, необхідних для "намивання", акумуляції чи інших способів відтворення незаконних доходів.
Відтворені "додаткові" фіктивні доходи, як і самі фіктивні кошти, деструктивно впливають на економічні процеси, сприяють інфляції та детермінують кризу фінансової й економічної системи.
Реальні кошти незаконного походження - це кошти, здобуті шляхом протиправного вилучення реальних матеріальних чи грошових цінностей у їх законних власників, або інші реальні кошти, отримані за допомогою скоєння злочину (тобто отримані в результаті скоєння усіх видів економічних (розкрадання, фінансові шахрайства і т. ін.) чи загальнокримінальних злочинів, рекет, наркобізнес, грабежі та ін.).
Фіктивні кошти - це кошти, здобуті шляхом намивання за допомогою емісії фіктивних незабезпечених реальними коштами платіжних засобів, фіктивних гарантійних або боргових фінансово-господарських інструментів.
Кошти протизаконного походження - це реальні кошти незаконного походження та фіктивні або "намиті" грошові кошти.
Очищені кошти - це кошти, отримані учасниками тіньових відносин у вигляді дивідендів або інших очищених доходів шляхом інвестування "реальних коштів незаконного походження" в легальну економічну діяльність.
Додаткові фіктивні кошти - це кошти, отримані учасниками тіньових операцій у вигляді дивідендів чи інших отриманих доходів шляхом інвестування фіктивних коштів у легальну чи тіньову економіку.
Ресурси незаконного походження - це сукупність "реальних коштів незаконного походження" та "очищених коштів".
Фіктивні ресурси - це сукупність "фіктивних коштів" та "додаткових фіктивних коштів".
Сукупні кошти протиправного походження складаються з "ресурсів незаконного походження" та "фіктивних ресурсів".
Тіньові кошти - це всі види сукупних коштів протиправного походження, що обертаються у нелегальному або в псевдолегальному

 
 

Цікаве

Загрузка...