WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Національний тіньовий валовий оборот – сукупність тіньових валових оборотів у країні за певний період часу - Реферат

Національний тіньовий валовий оборот – сукупність тіньових валових оборотів у країні за певний період часу - Реферат


Реферат на тему:
Національний тіньовий валовий оборот - сукупність тіньових валових оборотів у країні за певний період часу
Еміграційний тіньовий валовий оборот - сукупність тіньових валових оборотів резидентів країни за кордоном, здійснених за певний період часу.
Сукупний тіньовий валовий оборот - сукупність національного і еміграційного тіньового валового обороту за певний період часу.
Суб'єкт неформального сектора тіньової економіки - це фізична особа, яка отримує доходи з соціально-нейтральних або соціально-позитивних неоподатковуваних джерел за рахунок виконання невраховуваних і звільнених від оподатковування державою видів економічної діяльності.
Суб'єкт підпільного (криміногенного) сектора тіньової економіки - це фізична особа, яка безпосередньо або опосередковано в межах кримінально-правового інституту "Співучасті" (Розділ VI КК України) здійснює нелегальні або псевдолегальні цивільно-оборотні операції з метою отримання тіньових доходів чи відтворення ("намивання", "відмивання", акумуляції) тіньових капіталів у своїх інтересах або інтересах інших фізичних чи юридичних осіб.
Учасники тіньових цивільно-оборотних відносин - це фізичні особи-суб'єкти неформального і підпільного секторів тіньової економіки, а також тіньові структури, які, з одного боку, є учасниками тіньових цивільно-оборотних відносин, а з іншого - виконують функцію засобів отримання капіталів незаконного походження, їх відтворення, акумуляції, "намивання", "відмивання" чи легалізації.
Тіньові структури - це легальні або фіктивні (зі статусом легітимних) підприємства, організації, установи та інші організаційно-правові форми підприємницької діяльності з правами юридичної особи чи без таких прав (філії, представництва та ін.), за допомогою яких суб'єкти підпільного сектора тіньової економіки здійснюють легальні, псевдолегальні чи нелегальні цивільно-оборотні операції, спрямовані на отримання "тіньових доходів", відтворення джерел накопичення "тіньових капіталів", акумуляцію зазначених капіталів, "намивання", "відмивання" чи їх впровадження (легалізацію) в легітимну сферу цивільного обороту.
Тіньові доходи - це доходи в грошовій чи натуральній формі, отримані з соціально-нейтральних чи соціально-позитивних джерел неформального сектора, невраховуваних і неоподатковуваних державою видів економічної діяльності та з соціально-негативних джерел підпільного сектора тіньової економіки, тобто доходи споживчого характеру, отримані за рахунок скоєння адміністративно-правових проступків чи суміжних з ними малонебезпечних криміналізованих діянь.
Примітка. Терміном "доходи" стосовно тіньової економіки ми позначаємо види доходів, які за своїми обсягами і джерелами надходження мають суто споживчий характер. Оскільки джерелами таких доходів є тимчасові, різнопрофільно- чи однопрофільно-епізодичні види неформальної економічної діяльності чи адміністративні проступки або такі ж малонебезпечні криміналізовані діяння, то відповідно суб'єкти їх отримання із-за незначних обсягів таких доходів їх споживають із надходженням, а не вкладають у цивільно-оборотні операції, спрямовані на накопичення, акумуляцію чи відтворення тіньових капіталів.
Тіньові капітали - це доходи криміногенно-відтворювального характеру в грошовій чи натуральній формі або у формі прав, вимог, отримувані з антисоціальних, деструктивно-відтворювальних, різнопрофільно- чи однопрофільно-стабільних джерел. Кількісний масив таких доходів спонукає їх власників включатися у відтворювальні процеси, тобто детермінує накопичення і акумуляцію таких капіталів. Такі масштабні обороти тіньових капіталів зумовлюють їх використання не тільки у схемах тіньової, а й у легальній сфері економічної діяльності з використанням легітимних фінансово-господарських чи цивільно-правових інструментів через здійснення легальних або псевдолегальних операцій, що супроводжують процес цивільного обороту основних фондів, обігових коштів, фінансових ресурсів, матеріальних і нематеріальних цінностей.
Національний тіньовий капітал - тіньовий капітал, отриманий резидентами і нерезидентами з відтворювально-прогресуючих антисоціальних джерел на митній території країни.
Еміграційний тіньовий капітал - капітал, отриманий з відтворювально-прогресуючих антисоціальних джерел, який протиправно знаходиться за межами країни, є тіньовою власністю фізичних і юридичних осіб, які на час його утворення були резидентами країни.
Сукупний тіньовий капітал - сукупність національного і еміграційного тіньового капіталу.
Тіньова власність - власність, врахована в легітимній сфері цивільно-правових відносин, але придбана на кошти протиправного походження (реальні кошти незаконного походження і "намиті" фіктивні безготівкові кошти), а також власність, придбана законним шляхом, але приховується власником або його представником від офіційного державного обліку. Мотиви виведення власності в "тінь" можуть бути різні (незаконне походження власності, укриття як об'єкта оподаткування, небажання потрапити в поле зору рекетирів тощо).
Відтворення тіньових капіталів - процеси продукування приросту добавленої вартості тіньових капіталів шляхом створення умов для стабільного отримання та збільшення обсягів капіталів протиправного походження (залучення до злочинної діяльності посадових осіб органів державної влади, управління та фахівців кредитно-фінансових установ, використання легітимних фінансово-господарських інститутів і технологій акумуляції коштів, оптимізація витрат при легальних чи псевдолегальних операціях з тіньовими капіталами та ін.)
Акумуляція тіньових капіталів - інвестування "реальних коштів незаконного походження" і "намитих" (фіктивних) коштів у легальні, псевдолегальні чи нелегальні схеми цивільного обороту з метою отримання частки "очищених" прибутків у вигляді дивідендів, процентів, акцій підприємств, прибутку від реалізації спільно виготовленої або придбаної продукції та ін., а також отримання додаткових фіктивних коштів.
Примітка. Акумуляція фіктивних "намитих" безготівкових коштів продукує такі ж самі фіктивні безготівкові кошти у вигляді дивідендів чи інших доходів.
Відмивання тіньових капіталів - вчинення будь-яких дій власниками "реальних коштів незаконного походження" чи

 
 

Цікаве

Загрузка...