WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Термінологія з питань тінізації, детінізації цивільного обороту речей, прав, дій та відмивання доходів незаконного походження - Реферат

Термінологія з питань тінізації, детінізації цивільного обороту речей, прав, дій та відмивання доходів незаконного походження - Реферат

За змістом - це кустарно-виробничі, невраховувані державою з причин звільнення від оподаткування, види економічної діяльності (ст. 5 Декрету КМУ № 13-92 від 26.12.92), епізодичні, незначні за обсягами доходів послуги в "неформальному секторі" тіньової економіки, а також джерела "підпільного сектора" ТЕ - соціально-негативні та антисоціальнікриміналізовані або некриміналізовані діяння, нелегальні чи псевдолегальні фінансово-господарські або цивільно-правові операції, спрямовані на накопичення, акумуляцію, відтворення, "намивання", "відмивання" чи легалізацію капіталів незаконного походження у процесі цивільного обороту речей, прав, дій.
Таким чином, за формою і за змістом джерела ТЕ поділяються на два види - джерела неформального і джерела підпільного секторів тіньової економіки, а за - структурою на різнорівневі, різнопрофільні види чи підвиди джерел.
Різнорівневі джерела ТЕ - це сукупність споріднених тіньових проявів чи видів неврахованої економічної діяльності та тіньові доходи, отримані шляхом використання однакових організаційно-управлінських і фінансово-господарських технологій, схожих за об'єктним, суб'єктним та причинним комплексом, у зв'язку з галузевими, територіальними чи іншими спільними класифікаційними ознаками структурно підпорядковані в групи чи підгрупи по вертикалі від макро- до мікрорівневих однопрофільних джерел тіньової економіки. (Під різнорівневими джерелами ТЕ за іншими класифікаційними ознаками можуть, наприклад, бути такі джерела ТЕ, як "традиційно-кримінальні види джерел", яким підпорядковані: загальнокримінальні види злочинів (наркобізнес, рекет і т. ін.); злочини у сфері економіки (всі види розкрадань, корисливі господарські злочини, способи скоєння злочинів, види способів, посадові злочини та ін.) [79, 402-407].
Однопрофільні джерела ТЕ - це сукупність тіньових проявів чи видів неврахованої діяльності, а також тіньові доходи, що отримуються шляхом використання однакових організаційно-управлінських і фінансово-господарських технологій, схожих за суб'єктним та причинним комплексом, притаманних рівнозначним напрямам підприємницької діяльності, галузям, територіям тощо. Наприклад, джерела ТЕ притаманні агропромисловому комплексу або енергоринку, конкретній території або конкретному виду злочинів тощо.
Різнопрофільні джерела ТЕ - це сукупність різноманітних тіньових проявів чи різних видів неврахованої економічної діяльності та тіньові доходи, отримувані шляхом використання різних організаційно-управлінських і фінансово-господарських технологій, отриманих для кожного окремого джерела за об'єктним, суб'єктним та причинно-детермінаційним комплексами, що залежать від специфіки різних галузей народного господарства, території, напрямів підприємницької діяльності, видів злочинів та ін.
Примітка. Поділ джерел ТЕ на види і різнорівневі чи різнопрофільні підвиди в розрізі секторів ТЕ закладає методологічну основу щодо повного охоплення, класифікації і прогнозування занадто різноманітного конгломерату тіньових процесів, пов'язаних з рухом речей, прав, дій у цивільному обороті країни.
Цивільний оборот - цивільно-правове визначення сукупного економічного обороту країни за певний період часу, що витікає з договірних і позадоговірних інститутів зобов'язального права між підприємствами, об'єднаннями всіх форм власності, фінансово-господарського капіталообороту між установами банківської чи парабанківської системи, іншими юридичними, а також фізичними особами-суб'єктами цивільного обороту з приводу вилучення, успадкування, дарування, купівлі-продажу, переуступки прав власності (передачі під заставу, заклад, на збереження чи в оперативне управління) майна, майнових прав, реалізації прав інтелектуальної власності, надання послуг чи виконання робіт. Тобто сукупність операцій стосовно руху (цивільного обороту) речей, прав, дій як з використанням цивільно-правових, так і фінансово-господарських інструментів фіксації факту обороту.
Суб'єкти цивільного обороту - резиденти та нерезиденти, що здійснюють цивільно-оборотні операції на митній території країни, а також державні органи і недержавні організації (приватні нотаріальні контори, комерційні банки як агенти валютного контролю та ін.), що беруть участь у процесах цивільного обороту речей, прав, дій.
Легальний цивільний оборот - сукупність цивільно-оборотних операцій з приводу руху речей, прав, дій в офіційно враховуваному і неформальному, тобто невраховуваному і неоподатковуваному обороті країни.
Псевдолегальний цивільний оборот - сукупність цивільно-оборотних операцій стосовно руху речей, прав, дій з використанням легітимних (офіційних) цивільно-оборотних інструментів (нотаріальне посвідчення, реєстрація актів громадянського стану тощо), фінансово-господарських технологій, але з мотивів протиправного походження повністю чи частково не врахованих (з метою розкрадання, ухи-лення від оподаткування) або врахованих у повному обсязі, та за своєю суттю тіньових операцій, спрямованих на: "намивання" капіталів незаконного походження (незаконні емісії - фіктивні розрахункові операції з кредитовими чи дебетовими авізо, з "дружніми", "зустрічними", "бронзовими" векселями); створення позабалансових портфелів пасивних і активних кредитних операцій; акумуляцію коштів незаконного походження, тобто вкладання у вигляді інвестицій, кредитів та ін.; відмивання капіталів незаконного походження.
Нелегальний цивільний оборот - сукупність цивільно-оборотних операцій стосовно протиправного руху речей, прав, дій поза межами врахованого і оподаткованого обороту країни (тіньові торговельно-посередницькі, валютно-обмінні операції, невраховані дії з приводу передачі прав власності, успадкування та ін.).
Примітка. Терміни "легальний", "псевдолегальний", "нелегальний" економічний оборот розглядаються як група фінансово-господарських операцій відносно будь-якої зі складових частин процесу руху речей, прав, дій у цивільному обороті.
До першої складової цивільного обороту належать оборотні операції, що супроводжують процес управління виробництвом, договірні і позадоговірні відносини стосовно руху прав власності, їх переуступки, передача в оперативне управління, тобто рух речей, прав, дій у сфері господарської діяльності. "Фінансово-господарський оборот" може вживатися як синонім терміну "економічний оборот". Терміни "легальний", "псевдолегальний", "нелегальний" оборот містять ті ж механізми, а відповідно і значення, що й одноіменні терміни, визначені для висвітлення аналогічних видів цивільного обороту.
Друга складова частина цивільного обороту - це оборотні операції, що супроводжують процес руху речей, прав, дій, пов'язані не з

 
 

Цікаве

Загрузка...