WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Термінологія з питань тінізації, детінізації цивільного обороту речей, прав, дій та відмивання доходів незаконного походження - Реферат

Термінологія з питань тінізації, детінізації цивільного обороту речей, прав, дій та відмивання доходів незаконного походження - Реферат


Реферат на тему:
Термінологія з питань тінізації, детінізації цивільного обороту речей, прав, дій та відмивання доходів незаконного походження
Основна частина понятійного апарату, сформульована автором у процесі проведення попереднього [79, 379-414] та уточнено у даному дослідженнях.
Деякі терміни, визначені в роботах зарубіжних [60, 3] і вітчизняних авторів [64, 106-118; 135, 35], піддані нами аналізу [79, 379-414] і згідно з наведеною аргументацією, викладені в даній роботі з певними змінами. Водночас частина запропонованої термінології цими авторами включається в депозитарій термінології даної роботи без змін [64, 106-118].
Разом із тим, вважаємо за необхідне наголосити, що джерела і потенціал відтворення тіньових відносин і відносин, пов'язаних із відмиванням доходів незаконного походження у сфері цивільного обороту речей, прав, дій, набули всепроникаючого, саморегулятивно-прогресуючого характеру, у зв'язку з чим діапазон джерел і причин тіньової економіки є занадто різноманітним. Тому ми не виключаємо, що при подальших, більш детальних фрагментарних дослідженнях феномена "тіньова економіка" (у межах наук - економічна кримінологія, економічна теорія, соціологія права, фінансове право, судова бухгалтерія, фінансово-господарська документалістика (як підгалузь криміналістичної науки), кримінально-правова прогностика (як підгалузь кримінально-правової науки про відтворення і відмирання джерел підпільного (криміногенного) сектора тіньової економіки, їх криміналізацію і декриміналізацію), ризик-менеджмент, економічна безпека підприємництва у сформульований тут понятійний апарат можуть бути внесені зміни і доповнення.
Разом з тим, у межах даного (на наш погляд, базового в контексті розробки економіко-кримінологічної теорії детінізації економіки) дослідження при формулюванні термінології і понятійного апарату ми намагались врахувати діалектичні аспекти змісту явищ та тих чи інших понять, що їх відображають, а також визначені раніше в теорії права дефініції, юридичну техніку, інші теоретично-правові засади, методики й економічні технології, напрацьовані в межах систем правових, економічних, соціологічних та інших наук, які можуть мати відношення до пізнання, відстеження, оцінки і протидії феномену "тіньова економіка".
Об'єднання цієї термінології в єдиний, діалектично пов'язаний банк термінів (словник) дасть можливість більш концентровано і точно відобразити систему основних юридично-значимих ознак, визначених у процесі дослідження криміногенних тіньових відносин.
Виходячи із зазначеного, робочі поняття, які містять задекларовані нами вище відповідні методологічні засади, можуть бути сформульовані так:
Тіньова економіка - це сукупність соціально-нейтральних або соціально-позитивних неоподатковуваних джерел доходів громадян, отримуваних від неврахованих і неоподатковуваних державою видів економічної діяльності, а також конгломерат соціально-негативних джерел тіньових доходів і антисоціальних джерел тіньових капіталів, отриманих за рахунок скоєння протиправних криміналізованих і криміногенних, але некриміналізованих тіньових діянь у тих чи інших сегментах суспільно-економічних, фінансових, цивільно-правових відносин або відносин у сфері цивільного обороту речей, прав, дій країни в цілому.
Тобто джерелами тіньових доходів, як елементів складових тіньової економіки, може бути будь-який сегмент відносин, що складає рух речей, прав, дій у сфері цивільного обороту країни.
Співвідношення поняття "цивільний оборот" з поняттями "економічні", "фінансові", "господарські", "цивільно-правові" відносини автор розглядає як ціле й частина. Фінансові і господарські відносини є різновидами економічних відносин, що частково відображають зміст поняття "цивільний оборот", "економічні" і "цивільно-правові" відносини і є складовими частинами, які на макрорівні відображають повний комплекс відносин, що складаються у процесі руху речей, прав, дій, який здійснюється у межах поняття "цивільний оборот" (повне визначення поняття "цивільний оборот" див. нижче).
Примітка. "Складові елементи тіньової економіки" ми розглядаємо у двох аспектах:
перший - як метод формалізації феномена "тіньова економіка" (далі - ТЕ) через його структурно-логічний поділ на незмінні за змістом сектори ТЕ ("підпільний" і "неформальний"), а також мінливі (джерела та види чи підвиди джерел ТЕ) базові категорії вчення про тіньову економіку;
другий - як терміни, що відображають певний технологічний зміст, документально-правове та організаційно-процедурне супроводження процесів руху речей, прав, дій у цивільному обороті країни.
Ця примітка відображає також наші підходи до визначення термінів "сектори", "джерела" та "види чи підвиди джерел" ТЕ (тобто як логіко-структурний інструментарій формально-логічної систематизації змісту різноманітних за технологією і схожих за своєю природою явищ, що входять у той чи інший складовий елемент ТЕ).
Складові елементи тіньової економіки - це "сектори", "джерела", види та "підвиди джерел" тіньової економіки.
"Сектори" тіньової економіки - це структурно-логічні форми поділу тіньової економіки на "неформальний" і "підпільний" сектори, які на класифікаційно-методологічному рівні взаємодіють з такими елементами тіньової економіки, як "джерела", види джерел і різноманітні економічні та кримінально- і цивільно-правові підвиди джерел.
Неформальний (свідомо невраховуваний державою) сектор тіньової економіки - охоплює сукупність соціально-нейтральних та соціально-позитивних неоподатковуваних джерел доходів громадян, отримуваних від невраховуваних і звільнених від оподатковування державою видів економічної діяльності (робота на присадибних ділянках, ремісництво, малоповерхове будівництво громадян, епізодичне отримання чайових, догляд за дітьми, епізодичне прибирання житла за плату, випадкові епізодичні підробітки з незначною платнею, доходи, отримані з джерел з пільговим режимом оподаткування тощо).
Підпільний сектор тіньової економіки - сукупність соціально-негативних джерел тіньових доходів (незначні протиправні доходи, отримувані за рахунок адміністративно-правових проступків або скоєння малонебезпечних криміналізованих діянь, незначні розкрадання, такі ж ухилення від оподаткування тощо) та конгломерат антисоціальних, відтворювально-прогресуючих, надпотужних джерел накопичення тіньових капіталів, отриманих за рахунок скоєння суспільно-небезпечних криміналізованих чи некриміналізованих, нелегальних або псевдолегальних діянь у сфері цивільно-оборотних відносин.
Джерела тіньової економіки за логіко-структурною формою є складовими елементами того чи іншого сектора ТЕ.

 
 

Цікаве

Загрузка...