WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Роль системи взаємообміну інформацією в інфраструктурі детінізації економіки - Реферат

Роль системи взаємообміну інформацією в інфраструктурі детінізації економіки - Реферат

завдати збитків, на стадії її укладання. У випадку, коли рекомендації СЕБ не виконані і угода укладена, можна оперативно зібрати повні дані про подібні угоди як на позичальника, так і на банківського службовця, який проігнорував рекомендації СЕБ. Це дасть можливість аргументовано ставити питання про розслідування обставин укладання угоди та причини неповернення позичених коштів. Оперативність і повнота зібраних матеріалів підвищить також рівень арбітражного чи судового відшкодування збитків.
У контексті наведеного необхідно порушити також питання вдосконалення взаємодії СЕБ з іншими підрозділами банку. Якість, оперативність і повнота інформації, що надається внутрішньобанківськими службами економічної безпеки, підвищить їх роль в управлінні кредитними й іншими фінансовими ризиками. Вивільнений час, що раніше витрачався на різноманітні пошукові заходи та перевірку "випадково" здобутої та не завжди достовірної інформації, можна буде використати на вивчення й оцінку ступеня і типу концентрації ризиків кредитного портфеля, вироблення рекомендацій щодо їх диверсифікацiї, вибір менш небезпечного виду кредитної операції, визначення всього спектра можливих фінансових ризиків з урахуванням оперативних обставин у будь-якому сегменті ринку банківських послуг. На цій підставі СЕБ зможе рекомендувати відповідним підрозділам банку оптимальне рішення за конкретною фінансово-господарською операцією. Безсумнівно, усунення протиріч у законодавстві, створення запропонованих баз даних полегшить отримання документів і збір інформації правоохоронними органами щодо скоєних зловживань, висвітить тенденції з питань тінізації економіки, підвищить економічну безпеку фінансово-господарських відносин у цілому і стане інструментом профілактики і попередження корисливих злочинів на ранній стадії укладання підприємницьких угод.
У той же час, слід відзначити, що запропоновані заходи не є простими і не можуть бути реалізовані достатньо швидко. На першому етапі вирішення нагальних проблем щодо протидії поглибленню тінізації економіки регулювання порядку отримання правоохоронними органами інформації від суб'єктів господарювання можливе шляхом внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів.
Зокрема, на нашу думку, ефективним заходом щодо протидії тінізації економіки України на мікрорівні може бути встановлення адміністративної, а в певних випадках і кримінальної відповідальності за злісне ухилення від ведення та порушення строків зберігання фінансово-господарських документів. Тобто в поле правового впливу необхідно включити діяння щодо здійснення угод з використанням готівкових розрахунків за межами їх балансового врахування суб'єктом підприємницької діяльності.
Така відповідальність, з одного боку, може стати запобіжним заходом протидії тінізації економіки, з іншого - засобом викриття і розслідування вже скоєних фактів відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом. Ці два питання, на наш погляд, не можна розглядати окремо одне від одного.
Література:
1. Андреев И.Д. Методологические основы познания социальных явлений. - М., 1977. - С. 102 - 103 .
2. Аскин Я.Ф. К вопрорсу о категориях детерминизма // Современный детерминизм и наука. - Новосибирск, 1975. - Т. 1. - С. 44 - 45.
3. Базелюк А.В., Коваленко С.О. Тіньвоа економіка в Україні. Київ: Україна НДЕІ Мінекономіки, 1998. - 206 с.
4. Бандурка О.М. Бюджетні процеси тінізації економіки та заходи її профілактики // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. - Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, - 2000. - С. 15.
5. Бантишев О.Ф. Контрабанда, що вчинюється організованими групами, та суміжні з нею злочини. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). - Харків, 2000. - С. 39.
6. Барановский А. Преступный айсберг // Финансы Украины. - 1995. - № 36. - С. 8.
7. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. - М., 1973. - С. 68 - 76.
8. Блувштейн Ю., Яковлев А. Введение в курс криминологии. - Минск, 1983. - 311 с.
9. Борисов В.І. Вивчення проблем боротьби з економічною злочинністю вченими НДІ ВПЗ АПрН України // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого). - Харків, 2000. - С. 21.
10. Бородюк В., Турчинов О., Приходьмо Т. Оцінка масштабів тіньової економіки та її вплив на динаміку макроекономічних показників // Економіка України. - 1996. - №11. - С.19 - 23.
11. Беккер Г. Crime and Punishment // Journ. Polit. Econ. 1966. Vol. 76, №2; Економічний аналіз і людська поведінка // THESIS. 1993. - Т.1, - Вип.1. - С. 38.
12. Венцковский Л.Э. Философские проблемы развития науки. - М., 1982. - С. 68.
13. Ворович Б.А. Философская структура практики. - М., 1972. - С. 41.
14. Геєць В.М. Перешкоди економічному поступу та можливі шляхи їх подолання // Економічний часопис. - 1996. - №11. - С. 23; Глуховский М. Криминальная экономика // Деловые люди. - 1992. - №9. - С. 14 - 16; Головин С. Теневая экономика: преступление без наказания? // Коммунист. вооруж. сил. - 1990. - № 23. - С. 33 - 38; Кербер С.Н. О теневой экономике // Пробл. Прогнозирования. - 1992. - №6. - С. 111 - 113; Клюня В.Л., Пузиков В.В. Теневая экономика: генезис, структураи современные особенности // Вести Белорус. ун-та. Сер.3: История. Философия. Политология. Социол. Экономика. Право. - 1992. - №2. - С. 52 - 54; Клюшников А.С. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. - М.: Правл. Всесоюз. о-ва "Знание", 1990. - 29 с.; Козлов Ю. Теневая экономика и преступность // Вопр. экономики. - М., 1990. - № 3. - С. 120 - 127; Корягина Т.И. Теневая экономика: что это такое? // Коммунист Грузии. - 1990. - №10. - С. 20 - 27; Лазовский В. О сущности, структуре и субъектах "теневой экономики" // Эконом. науки. - 1990. - № 8. - С. 62 - 67; Ларьков А.В. Теневая экономика: история и сущность // Хоз-во и право. - 1991. - № 2. - С. 119 - 126; Осипенко О.В. Экономическая криминология: Пробл. старта // Вопр. экономики. - М., 1990. - № 3. - С. 130 - 133; Осипенко О.В., Козлов Ю. Г. Что отбрасывает тень // ЭКО: Экономика и орг. пром. пр-ва. - 1989. - № 2. - С. 47 - 59; Проблемы теневой экономики // Изв. АН СССР. Сер. экон. - М., 1990. - № 2. - С. 86 - 113; Рутгайзер В. Теневая экономика в СССР: Обзор лит. и исслед. // Свобод. мысль. - 1991. - №17. - С. 119 - 125; Савельева Т. "Коза ностра" по-советски // Моя Москва. - 1991. - №10. - С. 4 - 5; Теневая экономика / Бунич А.П., Гуров А.И., Корягина Т.И. и др. - М.: Экономика, 1991. - 159 с.; Шохин А.Н. О структуре и масштабах теневой экономики // Финансы СССР. - 1990. - № 7. - С. 23 - 28; Шохин А. Теневая экономика: Мифы и реальность // Экономика и жизнь. - 1990. - № 33. - С. 9.
15. Гиргинов Г., Янков М. Наука и творчество / Пер. с болг. - М., 1979. - С. 127.
16. Голіна В.В. Місце організованої злочинності в структурі загальної злочинності (на матеріалах Харківського регіону) // Збірник анотацій матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). - Харків, 2000. - С. 44.
17. Горщак А., Дидоренко Э., Иванов. Теневая экономика: опыт криминологического исследования. - Луганск: РИО ЛИВД. - 1997. - 173 с.
18. Грошевий Ю.М. Процесуальні особливості розслідування і судового розгляду справ про злочини, вчинені організованою групою // Збірник анотацій матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). - Харків, 2000. - С. 24
19. Даньшин І.М. Щодо питання про кримінологічне поняття економічної злочинності // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. - Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2000. - С. 34

 
 

Цікаве

Загрузка...