WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Конфлікт інтересів між правомірним користувачем і власником інформації - Реферат

Конфлікт інтересів між правомірним користувачем і власником інформації - Реферат

це знаходиться дуже далеко від так званих "цивілізованих" і тим більш правових відносин.
Заслуговує на увагу нормативне регулювання прав суду. Наведений вище правовий аналіз ст. 66 КПК України був би неповним без урахування положень ст. ст. 47 і 143 Цивільно-процесуального кодексу України.
Відповідно до ст. 143 ЦПК України при підготовці справи до судового розгляду суддя "вимагає від державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об'єднань, інших громадських організацій, а також від громадян письмові і речові докази або надає особам, які беруть участь у справі, повноваження на право одержання цих доказів для подачі їх до суду..."
У ст. 47 ЦПК України зазначено, що "письмові докази, що витребувалися судом чи суддею від державних підприємств, установ, організацій.., направляються безпосередньо до суду".
Суд або суддя може також уповноважити зацікавлену сторону чи іншу особу, яка бере участь у справі, одержати письмовий доказ для представлення його суду".
Таким чином, якщо під установами чи підприємствами розуміти і банки, то вони зобов'язані надавати на вимогу суду документи та інформацію як самому суду, так і уповноваженим ним особам, що не узгоджується з Законом України "Про банки і банківську діяльність".
Для більш повної картини стану нормативного регулювання інформаційних відносин між банками, установами та організаціями слід навести окремі норми, що містяться і в інших законодавчих актах.
Ст. 10 Закону України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні" надає право відповідним органам "одержувати від Національного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються або перевіряються..."
У ст. 65 Арбітражного процесуального кодексу України зазначається, що при підготовці справи до розгляду арбітр "зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребовує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження".
Закон України "Про адвокатуру" у ст. 6 надає адвокатові право "збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази у цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема:
- запитувати і отримувати документи чи їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань...;
- ознайомлюватись на підприємствах, в установах і організаціях із необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом".
Відповідно до статті 4 Закону України "Про нотаріат" нотаріус має право "витребувати від підприємств, установ і організацій відомості і документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій". Відповідно до Указу Президента України від 18.06.93 № 218/93 "Про Координаційний комітет з питань боротьби зі злочинністю" цьому комітету надані права (ст. 3):
- "доручати відповідним державним органам чи створюваним Координаційним комітетом комісіям проведення перевірок додержання органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності фінансово-кредитної дисципліни, встановленого порядку бухгалтерського обліку, сплати податків та внесення інших платежів до бюджету;
- ...вимагати від... підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію щодо виконання ними рішень і рекомендацій Координаційного комітету;
- ...безперешкодного відвідування (як членами Координаційного комітету, так і уповноваженими ним особами) підприємств, установ і організацій усіх форм власності, знайомитися в установленому порядку і в межах своїх повноважень з відповідними документами".
Відповідно до ст. 2 Закону України "Про аудиторську діяльність" аудиторські фірми і аудитори мають право:
- п. 2 - "отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб.
Треті особи, що мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми). Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником".
Права Національного банку України визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність". У ст. 16 Закону вказано, що "Національний банк видає нормативні акти з питань, що входять до його повноважень. Нормативні акти Національного банку, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для всіх юридичних та фізичних осіб і набирають чинності у визначений ним термін".
У ст. 48 Закону міститься таке положення: "Національний банк здійснює контроль за додержанням юридичними особами банківського законодавства та власних нормативних актів".
Відповідно до ст. 24 Закону України "Про страхування" у разі необхідності страховик може робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страховоговипадку.
Підприємства, установи і організації зобов'язані надсилати відповідь страховикам на запит про відомості, пов'язані із страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. При цьому страховик несе відповідальність за їх розголошення в будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
Закон України "Про державну статистику" у ст. 10 надає органам державної статистики право "одержувати у встановленому порядку безкоштовно від усіх, на кого розповсюджується цей Закон, включаючи фінансові, банківські, митні та інші відомства і служби, і використовувати державну статистичну звітність та інші необхідні для проведення державних статистичних досліджень дані (на будь-якій стадії їх розробки), а також пояснення, що додаються до звітності".
Указом Президента України від 18.06.1993 р. № 219/93 "Про порядок виконання Державного бюджету України" Міністерству фінансів України надано право "одержувати від установ банків відомості щодо стану поточних бюджетних рахунків підприємств, організацій і установ".
У ст. 13 Закону України "Про ціни і ціноутворення" вказано, що "господарські суб'єкти повинні в установленому порядку подавати необхідну інформацію для здійснення контролю за правильністю встановлення і застосування цін".
Відповідно до Закону України "Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" місцеві ради самоврядування мають право складати територіальні зведені фінансові баланси. Відповідні державні і громадські органи, підприємства (об'єднання), організації і установи надають раді народних депутатів, її виконавчим і розпорядчим органам відомості, необхідні для їх складання.
У Законі України "Про зайнятість населення" у п. 2 ст. 19 сказано, що "державна служба зайнятості має право: одержувати від підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, статистичні дані про наявність вакантних робочих місць, характер і умови праці на них, про всіх вивільнюваних, прийнятих і звільнених працівників та інформацію про передбачувані зміни в організації виробництва і праці, інші заходи, що можуть призвести до вивільнення працівників".
Відповідно до ст. 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України здійснює контроль за додержанням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів України.
Відповідно до ст. 20 Закону України

 
 

Цікаве

Загрузка...