WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Сутність економіко-кримінологічної трансформації елементів теорії детінізації економіки - Реферат

Сутність економіко-кримінологічної трансформації елементів теорії детінізації економіки - Реферат


Реферат на тему:
Сутність економіко-кримінологічної трансформації елементів теорії детінізації економіки
Удосконалення управлінських і організаційно-правових засобів попередження криміногенних тіньових проявів через створення відповідних контрольно-інформаційних систем і фінансово-правових механізмів у сфері фінансово-господарських відносин або у сфері цивільного обороту речей, прав, дій у цілому - це перспективне відгалуження в теорії детінізації економіки. Уміло оперуючи фінансово-господарськими інструментами, можна забезпечити не тільки превентивний вплив на тіньові капіталооборотні операції, а й підняти рівень виявлення і розслідування складних, технологічно насичених фінансово-господарських зловживань, фінансових операцій, ухилень від оподаткування, ефективним засобом детінізації економіки, а відповідно, й інструментом ранньої профілактики і попередження злочинності у сфері економіки в цілому.
Розуміючи технології різних форм розрахункових, кредитних, зовнішньоекономічних операцій, операцій на забалансових рахунках кредитно-фінансових установ, операцій на фондовому ринку, ринку боргових зобов'язань, оперуючи різними фінансово-господарськими агрегатами, ми можемо не тільки визначити криміногенну обстановку в тому чи іншому сегменті економіки, а й виявити властиві цим оборотним технологіям види і способи тіньових операцій і конкретних злочинів. Володіючи знаннями даних технологій, ми також можемо визначити економіко-правові протиріччя і корисливі закладки тіньовиків, впроваджені в ті чи інші сегменти нормативно-правового забезпечення фінансово-господарського обороту, що глобалізують криміногенні тіньові процеси, виключаючи при цьому здійснення за ними соціального контролю. Вийти на цей рівень пізнання причин і технологій криміногенної тінізації економічних відносин, їх детінізації, взаємообумовленостей формування делінквента-тіньовика, попередження глобалізації тіньових криміногенних процесів у сфері економіки, визначення методів попередження, виявлення і розкриття даної категорії високотехнологічних злочинів можливо тільки шляхом економіко-кримінологічної трансформації управлінських і фінансово-правових інструментів через призму елементів спеціальної теорії детінізації економіки.
У чому полягає сутність економіко-кримінологічної трансформації управлінських і фінансово-правових інструментів? Ризик-менеджмент, наприклад, передбачає вивчення угод і фінансово-господарських операцій на предмет перспектив їх успішного завершення. При цьому вивчаються різного роду ризики, що можуть негативно вплинути на позитивний результат угоди. Це можуть бути валютні ризики (зміна курсу валют та ін.), кредитні ризики, ризик інфляції, ризики збуту продукції, зміни кон'юнктури ринку, зміни у законодавстві, втрата платоспроможності контрагентом чи його партнерами, банкрутство і багато інших вихідних і похідних від них ризиків економічного характеру.
Разом із тим, сучасні підприємницькі відносини перенасичені прямим шахрайством як контрагентів, так і партнерів останніх. Процвітає псевдобанкрутство, елементарна необов'язковість партнерів, здійснюються фіктивні операції, підробляються фіктивні платіжні документи, навіть емітуються фіктивні безготівкові кошти [68; 69; 74 та ін.], отримавши які, з часом можна стати перед фактом, що вони утворені і випущені в платіжний оборот за допомогою службових підлогів партнера разом із банківським працівником чи введені у платіжний обіг хакерами, крекерами [86, 40-43], фрікерами, кардерами. Тому в плані ризик-менеджменту вивчення ризиків криміногенного характеру і розробка запобіжних заходів їх попередження є значно важливішим, ніж стосовно першої категорії ризиків. Інфляція, зміна курсу валют або інші ризики економічного характеру можуть знизити прибутки або завдати певних збитків. Ризики криміногенного характеру здатні призвести до втрати всіх коштів, вкладених в операцію, і навіть зруйнувати весь бізнес суб'єкта підприємницької діяльності, що буде мати наслідки і для державного бюджету. Тому економіко-кримінологічний моніторинг угод і всіх фінансово-господарських операцій, що їх супроводжують, необхідно здійснювати через призму всіх елементів предмета економічної кримінології. Інколи у випадках укладання угод з невідомими чи сумнівними партнерами їх необхідно піддавати більш глибокому вивченню - економіко-кримінологічній експертизі. Тобто сутність економіко-кримінологічної трансформації організаційно-управлінських і фінансово-правових інструментів полягає в інтеграції інститутів ризик менеджменту і економічної безпеки підприємництва з кримінологічними інститутами з метою прогнозу і мінімізації не тільки економічних, а й криміногенних ризиків. Встановлення таких ризиків, вибір і застосування більш захищених операцій у конкретній фінансово-господарській ситуації або навіть відмова від угоди, коли ризики втрат переважають над очікуваними прибутками, це і є сутністю управління ризиками, що у підсумку сприяє попередженню злочинів і зловживань, а також створює організаційно-правову інфраструктуру детінізації економіки. До того ж, ця інфраструктура носить перманентно-превентивний характер. Як приклад актуальності викладеного підходу, розглянемо ці проблеми створення системи управління кредитними ризиками.
Управління кредитними ризиками розглядається, по-перше, як один з елементів ризик-менеджменту, по-друге, як банківська категорія, що відображає визначену систему і відповідну їй організаційну інфраструктуру перманентно-попереджувальних заходів, що здійснюються відповідними службами банківських і парабанківських установ з метою забезпечення ліквідності як активних, так і певної категорії пасивних операцій і локалізації або мінімізації будь-яких внутрішніх і зовнішніх ризиків, що загрожують стабільній роботі банківських і парабанківських установ.
Ми ж хочемо розглянути дану категорію через призму економічної кримінології, тобто не тільки як інструмент оптимізації залучення і розміщення кредитних ресурсів і економічної безпеки банків, а і як засіб ранньої профілактики, попередження і розкриття шахрайств із фінансовими ресурсами розкрадань, ухилень від оподаткування, відмивання незаконно здобутих коштів та інших видів злочинів у сфері кредитних відносин.
На наш погляд, такий підхід цілком відповідає як інтересам конкретного банку, так і інтересам банківської системи. Необхідно лише віднайти цей інтерес і матеріалізувати його у відповідних організаційно-правових системах мінімізації можливих криміногенних ризиків фінансової системи в цілому. Разом із тим, у тому заважає нерозробленість економіко-кримінологічних аспектів системи управління кредитними ризиками по всьому ланцюжку кредитного процесу - від страхування чи іншого гарантійного забезпечення ризиків, надання, одержання, використання і погашення кредитів, що є живильним середовищем, яке стимулює скоєння різноманітних тіньових криміногенних процесів, у тому числі і неповернення кредитів.
Проблема зростає з нагромадженням критичної маси протиріч унормативно-правовій базі, у результаті чого побудувати ефективну систему управління кредитними ризиками складно, а в окремих ситуаціях (наприклад, як вексельний оборот) - і неможливо. Причиною цього є насамперед те, що регулювання кредитно-фінансових і підприємницьких

 
 

Цікаве

Загрузка...