WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання - Реферат

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання - Реферат

Тому вільним гравцем варто бути лише за умови участі інших в кооперації.
Фірма вирішує критичне питання: чи необхідна її участь у кооперації? Якщо кількість фірм на ринку досить велика, то участь кожної не є необхідною, і вільний гравець має шанси на отримання вищого прибутку. Якщо на ринку присутні лише декілька фірм, кожна з них сприймає свою участь як необхідну. Ринки з відносно невеликою кількістю виробників імовірніше всього мають більший рівень монопольної та економічної влади. У той час як будь-яка група фірм теоретично може використовувати цінову кооперацію, розповсюдження та успіх такої стратегії збільшуються разом із зростанням монопольної влади.
Рис. 2. Кооперація і вільний гравець
де N - нейтральний шлях;
А - цінова кооперація;
Б - вільний гравець за умови кооперування суперників;
В - вільний гравець, суперники відмовляються від кооперації.
Відсутність "кодексу честі", норм коректної економічної поведінки, невисока вартість слова ділової людини унеможливлюють сьогодні використання неформальних коопераційних переваг у змаганні між українськими підприємствами, а укладання подібного контракту може призвести до антимонопольного розслідування з боку відповідальних органів виконавчої влади. Тому українські підприємці змушені покладатися на самих себе і використовувати інші досягнення світової економічної науки, з яких найбільш придатними для вітчизняних умов є інтенсивний розвиток технологій, швидке їх впровадження у виробництво, виявлення нових маркетингових можливостей реалізації власного товару.
Досить часто застосовується шлях збільшення ринкової влади - диверсифікація діяльності. Вона може виступати в формі продуктової дивер-сифікації, коли фірма знаходить близькі товари, де можна реалізувати певні переваги вже існуючого виробництва, або у формі територіальної дивер-сифікації, коли розширюютьсягеографічні ринки збуту, іноді ця стратегія не обмежується лише мережею збуту, тобто виробництво переводиться за кордон. Сьогодені в Україні цей шлях часто реалізується через заснування дочірніх підприємств відомих транснаціональних корпорацій, адже електроенергія, праця, виробничі площі є досить дешевими порівняно з розвиненими країнами.
Вищеперелічені методи не торкаються внутрішніх організаційних пере-творень у підприємстві. Але не варто також забувати про можливість "фі-зичного" знищення суперника: злиття чи поглинання. Перший випадок - це поєднання рівноправних партнерів, у другому випадку менша фірма стає одним з багатьох підрозділів більшої фірми. Вони можуть здійснюватися шляхом [3, 15]:
1) передавання акцій або активів, включаючи конверсію боргових зобов'язань у акціонерний капітал;
2) купівлі компанії її менеджерами - передавання прав власності на компанію, при якій її співробітники складають значну частину нової групи власників;
3) перехресної участі у радах директорів або взаємне володіння акціями (взаємна участь у капіталі);
4) утворення СП (мається на увазі широке визначення, яке передба-чає будь-яку угоду, в межах якої операції двох або більшої кількості фірм частково інтегровані у функціональному відношенні, тобто наявність факту участі у акціонерному капіталі не потребується і тому тут йдеться про договірні підприємства та "стратегічні спілки").
В Україні найчастіше застосовується перший та останній методи організаційної модифікації.
Узагальнюючи вищенаведене, можна підкреслити основні шляхи до-сягнення перемоги над суперниками - невідкладної мети підприємства, що діє в конкурентному оточенні:
- акцентування унікальності товару - нецінова конкуренція (реклама, R&D);
- створення та закріплення ринкових бар'єрів (вертикальна інтеграція, ексклюзивні права, масштабність виробництва);
- цінова конкуренція;
- кооперативне ціноутворення;
- злиття чи поглинання.
Монопольна влада, яким би шляхом - природним чи штучним - вона не виникла, має негативні прояви (дискримінація, Х-неефективність, хи-жацька поведінка, неефективна структура витрат) [5, 177]. Щоб не дати мо-жливості домінуючій фірмі експлуатувати своє виняткове становище, ут-ворюються спеціальні органи; в Україні - це Антимонопольний Комітет Ук-раїни, Антимонопольний Союз тощо. Вони виконують триєдине завдання:
1) запобігти утворенню нових "хижаків";
2) демонополізувати існуючих;
3) не заважати розвитку сильних, конкурентоспроможних українсь-ких підприємств світового рівня.
На нашу думку, найуспішнішим засобом реалізації цього складного завдання є "здорове" економічне суперництво через перехід від примусових до стимулюючих заходів. Передумовою для здійснення такого комплексу дій є оздоровлення економіки України, оптимізація податкової, грошово-кредитної, фінансової політики, що сприятиме формуванню в країні конкурентного середовища і дасть змогу суб'єктам економічної системи діяти у співпраці з органами державної виконавчої влади задля покращання добробуту суспільства взагалі.
Література:
1. Beyond Competition: The Economics of Mergers and Monopoly Power Thomas Karier/ M.E. Sharpe/ Armonk, New York; London, England, 1994.
2. Дерен М.В. Вдосконалення системи управління демонополізацією в промисловості. - НАНУ, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, 1995.
3. Ігнатюк А.І. Формування конкурентного середовища та механізм протидії монополізму в економіці України. - Київ, 1996.
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. - К.: ХаГар, 2000
5. Нестеренко О.П. Демонополізація та антимонопольне регулювання в умовах трансформаційного періоду економіки України: Дис. - К.: Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, 1998.
6. Пилипенко Ю.І. Економічний монополізм та його регулювання. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрний університет, 1995.
7. Портер М.Е. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. - К.: Основи, 1998.
8. Филюк Г.М. Природні монополії та їх регулювання у трансформаційній економіці України. - Київ: КНУ ім. Шевченка, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...