WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Формування інформаційного простору і державної інформаційної політики в Україні - Реферат

Формування інформаційного простору і державної інформаційної політики в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Формування інформаційного простору і державної інформаційної політики в Україні
Перехід до інформаційного суспільства - це найбільш раціональний шлях підвищення якості життя населення країни за рахунок переходу України на шлях цивілізованого розвитку і переводу економіки на наукомісткі та ресурсозберігаючі виробництва. Сучасні економічні, соціальні і політичні технології обов'язково включають інформаційно-телекомунікаційні технології (ІТТ) як одну з основних компонент.
Очевидно, що швидкість руху до інформаційного суспільства визначатиметься рівнями економічного розвитку і політичної стабільності країни, а також політичною волею і можливостями держави.
Серед авторів, праці яких пов'язані з аналізом інформаційного суспільства, інформації, економічними аспектами формування і розвитку інформаційного ринку, проблемами перехідної економіки, слід виділити роботи Р.Ф. Абдєєва, Т.О. Дейнеко, В.І. Іноземцева, А.П. Єршова, Д.І. Блюменау, Е.Н. Жильцова, П. Зуровскі, В.А. Копилова, С.І. Майорова, Л.К. Бесчасного, В.М. Геєця, А.А. Гриценко, Л.І. Дмитриченко, Г.В. Задорожного, М.М. Кім, О. Яременко та ін.
Сьогодні поряд з фінансами інформація є основним двигуном розвитку, набуває соціального і політичного характеру. Відповідно виникла необхідність переходу від чисто технологічної політики до соціально-технологічної, яка включає все, що стосується інформації.
Тому відповідно до нових умов соціально-економічного і політичного розвитку країни необхідне введення поняття "державна інформаційна політика".
Державна інформаційна політика (Information society policy) - це комплекс політичних, правових, економічних, соціально-культурних і організаційних заходів, спрямований на встановлення загальнодержавних пріоритетів розвитку інформаційної сфери суспільства і створення умов переходу країни до інформаційного суспільства [1].
Таким чином, на сучасному етапі розвитку особливого значення набуває політика держави, спрямована на вирішення завдань переходу до інформаційного суспільства й оптимальне використання національних інформаційних ресурсів. При цьому, принаймні в цивілізованих країнах, повною мірою усвідомлено, що інформація є національним ресурсом, збереження, розвиток і раціональне використання якого є завданням державного значення.
У зв'язку з цим визначилась і стратегічна мета інформаційної політики, яку коротко можна визначити як забезпечення переходу України до інформаційного суспільства. І якщо тенденція світового цивілізованого розвитку йде у напрямі інформаційного суспільства, то, якщо Україна хоче закріпити і примножити своє світове значення, вона повинна почати рухатися у тому ж напрямі.
Інформаційний простір є основою соціально-економічного, політичного розвитку і забезпечення безпеки України.
У складі інформаційного простору ми розглядаємо такі основні компоненти:
- інформаційні ресурси (ІР) - бази і банки даних, усі види архівів, систему депозитаріїв державних ІР, бібліотеки, музейні збереження та ін.;
- інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру - територіально розподілені державні і кооперативні комп'ютерні мережі, телекомунікаційні мережі і системи спеціального призначення і загального користування, мережі і канали передачі даних, засоби комутації і керування інформаційними потоками; інформаційні, комп'ютерні і телекомунікаційні технології; науково-виробничий потенціал у галузях зв'язку, телекомунікацій, інформатики, обчислювальної техніки, поширення і доступу до інформації; організаційні структури, що забезпечують функціонування і розвиток інформаційної інфраструктури;
- систему масової інформації (СМІ);
- ринок інформаційних технологій, засобів зв'язку, інформатизацій і комунікацій, інформатизації продуктів і послуг;
- систему взаємодії інформаційного простору України зі світовими відкритими мережами;
- систему забезпечення інформаційного захисту (безпеки);
- систему інформаційного законодавства.
Отже, ефективний інформаційний простір забезпечує побудову інформаційного суспільства в країні і входження її у світове інформаційне співтовариство. Зазначимо, що інформаційний простір також буде ефективним, якщо він буде відкритим для суспільства. Це дозволяє реалізовувати інтереси громадян, суспільства і держави на комплексній і системній основі.
На нашу думку, ефективний інформаційний простір може бути створений і розвиватися на основі відповідної державної інформаційної політики, що забезпечує поступальний рух країни до побудови інформаційного суспільства. Такий рух повинен спиратися на новітні інформаційні, комп'ютерні, телекомунікаційні технології і технології зв'язку, розвиток яких призвів до бурхливого розвитку відкритих інформаційних мереж, насамперед Інтернету. Це дає принципово нові можливості міжнародного інформаційного обміну і на його основі трансформації різних видів людської діяльності. Перспективні інформаційні, комп'ютерні і телекомунікаційні технології, в свою чергу, багаторазово підсилюють вплив СМІ на соціально-політичне і культурне життя людей.
Розглянемо розвиток інформаційного простору і основних його компонентів у контексті державної інформаційної політики України.
Отже, як уже наголошувалося, інформаційні ресурси держави є її національним надбанням. Кількість, якість і доступність ІР уже зараз багато в чому визначають рівень розвитку країни та її статус у світовому суспільстві.
Інформаційні ресурси у широкому розумінні - сукупність даних, організованих для ефективного отримання достовірної інформації (Information resources, фр. Ressources d'information). Це окремі документи і окремі масиви документів в інформаційних системах: бібліотеках, архівах, фондах, банках, інших видах інформаційних систем [1].
Право на доступ до інформаційних ресурсів передбачає вирішення цілого комплексу питань: юридичних, економічних і технологічних. На нашу думку, при всій складності їхнє розв'язання повинно бути головним завданням держави. Наведемо деякі приклади. В Україні розвинена структура бібліотек (табл. 1).
Таблиця 1
Бібліотечна Україна
Джерело: Библиотекарь Украины: Информационный листок Украинской библиотечной ассоциации. - 2003. - № 5 (21).
Наприклад, щорічно публічні бібліотеки Києва обслуговують понад 550 тисяч користувачів, надають близько 100 тисяч інформаційно-бібліографічних довідок. Інформаційно-аналітичну правову базу даних "Ліга-Закон", використовують 16 бібліотек, а на сайті Верховної Ради України база даних нараховує близько 70 тис. документів [2].
У межах проекту "Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек" (2001-2003 pp.), який здійснюють спільно Міжнародний фонд "Відродження" та Міністерство культури і мистецтв України, було визначено, що загальний обсяг баз даних, створених науковими бібліотеками, становить понад 2,5 млн. записів. З них понад 1,2 млн. - електронні каталоги. У 11 бібліотеках читачі маютьможливість самостійно користуватися наявними в цих установах базами даних. Власні веб-сайти розробили 14 бібліотек. Електронні видання наявні у фондах 21 бібліотеки. Представлені вони як електронними аналогами друкованих видань (75 %), так і самостійними електронними виданнями (25 %). Основну масу електронних видань у бібліотеках розміщено на CD-ROMax та DVD-ROMax загальною кількістю понад 2,2 тис. дисків [2].
Мережа архівних установ, підпорядкованих Держкомархіву України, включає 680 установ, в яких зосереджено понад 58 млн. одиниць зберігання різних видів документів Національного архівного фонду [3].
На поточний момент також Інтернет як інформаційне середовище кардинально розширило свої можливості. Причому загальна кількість індивідуальних

 
 

Цікаве

Загрузка...