WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Феномен банкрутства підприємств в Україні в сучасних умовах господарювання - Реферат

Феномен банкрутства підприємств в Україні в сучасних умовах господарювання - Реферат

повернення боргу; як інструмент зміни власників; з метою "консервації" власності та з метою так званої "рубки хвостів" [2, с. 14].
В умовах великого розміру дебіторської та кредиторської заборгованості між підприємствами в Україні на перше місце виступає таке використання процедур банкрутства, як повернення боргу. Оскільки інколи підприємства-боржники, навіть маючи гроші, не "поспішають" повертати їх кредиторам, то справа про банкрутство змушує їх задовольнити вимоги кредиторів одразу, адже сама процедура банкрутства супроводжується обов'язковою публікацією в друкованих органах оголошення про банкрутство підприємства [6, с. 5]. Таке повідомлення може значно зашкодити іміджу фірми або навіть стати причиною її кризового стану через масове подання заяв від усіх інших кредиторів.
Значний розмір податкового навантаження на підприємства в Україні змушує їх до використання процедур банкрутства з метою мінімізації величини податків. Даний напрям використання інституту банкрутства пов'язаний з тим, що банкрутство боржника згідно з чинним законодавством дозволяє кредитору зменшити базу оподаткування (валовий дохід) на суму грошових зобов'язань боржника перед кредитором, якщо кредитор звер-нувся в арбітражний суд і було винесено постанову про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
В Україні особливої актуальності останні роки набуває використання інституту банкрутства як інструменту зміни власників. При порушенні справи про банкрутство вирішальне значення у прийнятті рішення стосовно застосування щодо боржника певних судових процедур має комітет кредиторів, який може приймати рішення щодо звернення до арбітражного суду про припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового, кандидатуру якого вони мають право запропонувати [6, с. 21-22]. Тобто, окремий кредитор, який має свого представника у раді кредиторів, може викупити всі боргові зобов'язання підприємства, що дозволяє йому отримати його основні активи.
Крім того, в рамках даного аспекту використання інституту банкрутства з метою зміни власника, банкрутство державного підприємства може також ініціюватися з метою його "недорогої" приватизації.
Інститут банкрутства в Україні також може використовуватися з метою "консервації" власності. У даному випадку, якщо керівництво або працівники не "бажають" приватизації підприємства, заяву про порушення справи про банкрутство згідно з Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" може подати і сам боржник, ініціюючи тим самим порушення провадження у справі про банкрутство [6, с. 9]. При цьому, може бути винесена ухвала про зупинення процесу приватизації до припинення провадження у справі про банкрутство підприємства. Тобто процес приватизації може призупинитися на невизначений час.
Останнім часом в Україні зростає кількість фіктивних банкрутств, практика застосування яких уже певний час використовується в Росії, і які на сьогодні набувають все більшого розповсюдження в Україні. Фіктивне банкрутство здійснюється шляхом прямого обману та введення в оману кредиторів з метою доведення до банкрутства платоспроможного підприємства. Однією з цілей таких дій є перерозподіл прав власності шляхом приховування або передачі майна боржника підконтрольним чи спорідненим особам. На практиці це відбувається так: якщо у великого підприємства, яке, як правило, має в своїй структурі відокремлені підрозділи, виникають фінансові труднощі, то більшість боргів списується на одному з таких підприємств, яке буде визнано банкрутом і ліквідовано. А саме підприємство, звільнене від тягаря боргів, продовжуватиме ефективно працювати на ринку.
Таким чином, на сьогодні все більш поширеною є практика банкрутств на замовлення та фіктивних банкрутств, головною метою яких є не отримання боргів, а зміна власника підприємства. Дуже важко відстежити та довести факт доведення до банкрутства та фіктивності банкрутства, оскільки навіть поглиблена експертиза діяльності підприємства не дозволяє встановити, що стало причиною банкрутства: некомпетентність керівництва чи умисні, протиправні дії окремих осіб з метою отримання матеріальної вигоди або задоволення інших своїх потреб.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Не дивлячись на неоднозначність і суперечливість явища банкрутства в Україні, необхідно розуміти, що банкрутство є нормальною процедурою, спрямованою на відновлення платоспроможності боржника або його ліквідації в разі неможливості подальшої діяльності. Проте наявність в Україні значної кількості збиткових підприємств унеможливлює використання повною мірою процедур банкрутства. Тому пріоритетним буде застосування щодо неплатоспроможних вітчизняних підприємств санаційних процедур перед ліквідаційними. Крім того, останні роки в Україні сформувався високоприбутковий бізнес на банкрутствах, що зумовило появу підприємств, які займаються саме цим вузькоспеціалізованим видом діяльності. Подальше дослідження проблеми банкрутства підприємств в Україні пов'язане, на нашу думку, з вивченням питання державногорегулювання інституту банкрутства.
Література:
1. Актуальні проблеми і напрями бюджетної політики України: Матеріали наукової дискусії, організованої Фондом інтелектуальної співпраці "Україна - ХХІ століття". - К.: Українські пропілеї, 2001. - 32 с.
2. Банкротство: зачем, как и почем это делается // Бизнес. - 2002. - №1-2 (468-469). - С. 14.
3. Банкротство: стратегия и тактика выживания / Под ред. Г.П. Иванова, В.А. Кашина, А.И. Семянихина и др. - М.: Междунар. ин-т рыноч. исслед., Юрид. Фирма СП МЛИ, 1992.
4. Большая советская энциклопедия / Гл. ред. С.И. Вавилов. - М.: Государственное научное издательство "Большая советская энциклопедия", 1954. - Т. 29. - 984 с.
5. Стиглиц Дж. Куда ведут реформы? (К десятилетию начала переходных процессов) // Вопросы экономики. - 1999. - № 7. - С. 4-31.
6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутства: Закон України // Правова база з питань банкрутства суб'єктів господарювання // Збірник нормативних актів. - К.: Атіка, 2000. - 224 с.
7. Івашина Г. Банкрутство підприємств в контексті економічної безпеки держави // Збірних наукових праць Академії ДПС України. - № 4 (10) - 2000. - С. 59-64.
8. Полозенко Д., Варгіч С. Банкрутство і шляхи його подолання // Вісник НБУ. - 1999. - жовтень. - С. 59-63.
9. Портфель конкуренции и управления финансами: Книга конкурента. Книга менеджера по финансам. Книга антикризисного управляющего / Отв. ред. Ю.Б. Рубин. - М., 1996.
10. Свод законов СССР / Комиссия по изданию Свода законов СССР: Кравцов Б.В. (председатель), Ментешашвили Т.Н., Смиртюков М.С., Сухарев А.Я., Теребилов В.И., Гостев Б.И., Гладкий И.И., Смыслов В.И., Кудрявцев В.Н. - М.: Издательство "Известия советов народных депутатов СССР", 1984. - Т. 5. - 768 с.
11. Семенов А.Г. Проблемы банкротства в развитой рыночной экономике // Проблемы формирования антикризисной политики и механизма банкротства предприятий: Сб. науч. тр. НАН Украины; Институт экономики промышленности. - Донецк, 1998. - 387 с.
12. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под. общ. ред. проф. А.П. Градова и проф. Б.И. Кузина. - Спб.: Специальная литература, 1996. - 510 с.
13. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Г.З. Базаров, С.Г. Беляев, Л.П. Белых и др.; Под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. - 469 с.
14. Финансово-кредитный словарь: В 3-х т. / Гл. ред. В.Ф. Гарбузов. - М.: Финансы и статистика, 1984. - Т. 1 - А-И - 511 с.
15. Финансово-кредитный словарь: В 3-х т. / Гл. ред. В.Ф. Гарбузов. - М.: Финансы и статистика, 1984. - Т І2 - К-П - 511 с.
16. http://www.can.com.ua. Сайт Агентства корпоративних новин.

 
 

Цікаве

Загрузка...