WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Умови формування та розвиток конкуренції економіки України - Реферат

Умови формування та розвиток конкуренції економіки України - Реферат

попиту) на його продукцію, що проявляється у рівні прибутковості підприємства. Маючи за мету максимізацію прибутку, капітали спрямовуються у найбільш прибуткові галузі;
- функція розподілу. Конкуренція дозволяє розподіляти прибуток серед суб'єктів господарювання відповідно до їхнього внеску у створення нової вартості. Це відповідає панівному у ринковій економіці принципу винагороди за результати. Як стверджував відомий австрійський економіст Ф.А. Хайєк, суспільства, які спираються на конкуренцію, успішніше за інших досягають своїх цілей, оскільки конкуренція показує, як ефективніше можна виробляти економічні блага [3];
- функція інформування. Конкуренція - це своєрідний інформаційний механізм, який забезпечує отримання систематичних іповноцінних знань про економіку, без яких неможлива ефективна господарська діяльність. Джерелом інформації про кон'юнктуру ринку слугують ціни, точніше їхня динаміка, а також рівень прибутковості різних напрямів економічної діяльності;
- функція координації реалізується в узгодженні структури виробництва і споживання через ціновий механізм. Рішення, які учасники господарського процесу приймають у даний момент, відбивають їхні уявлення про можливі зміни умов господарювання (ціни, обсяги, заробітна плата тощо) в майбутньому;
- функція санації. Санація (від лат. - лікування, оздоровлення). Механізм конкуренції призводить до відбору серед суб'єктів господарювання найбільш ефективних учасників та очищує економіку від неефективних підприємств через їхнє банкрутство. У результаті селекції ринку через конкурентний механізм підвищується середній рівень ефективності економіки в цілому;
- функція контролю. Конкуренція контролює і обмежує економічну силу кожного підприємства, унеможливлюючи ціновий диктат виробника над покупцем. Причому чим досконаліша конкуренція, тим справедливіша ціна.
Виконуючи ці функції конкуренція позитивно впливає на ефективність виробництва, на його технічний рівень, на якість та асортимент продукції. Тому роль конкуренції полягає в тому, що вона здатна встановити на ринку певний порядок, який гарантує виробництво достатньої кількості якісних економічних благ.
Кожен суб'єкт економічних відносин обирає для перемоги в ринковому протиборстві різні форми конкурентної боротьби. За методами боротьби розрізняють цінову, нецінову та нечесну конкуренцію. Найпоширенішим методом є відкрита цінова конкуренція. Цінова конкуренція - це боротьба між товаровиробниками за споживача шляхом зменшення витрат виробництва, зниження цін на товари і послуги без істотної зміни їхньої якості та асортименту. Вона здійснюється багатьма способами: зниження цін, локальні зміни цін; сезонний розпродаж; надання більшого обсягу послуг за існуючими цінами; подовження термінів споживчого кредиту. Здебільшого цінова конкуренція застосовується для виштовхування з ринку слабших суперників або проникнення на вже засвоєний ринок. Широкого поширення в сучасних умовах використання досягнень науково-технічного прогресу набули методи нецінової конкуренції. Нецінова конкуренція - боротьба між товаровиробниками шляхом досягнення вищої якості продукції, поліпшення умов продажу (за незмінних цін), технічного рівня, технологічної довершеності виробництва. Серед методів нецінової конкуренції виділяють: підвищення якості та надійності продукту; вдосконалення методів збуту; надання послуг; розширення сфери післяпродажного обслуговування; подовження терміну гарантії служби виробів; надання споживчих кредитів, використання реклами тощо. Матеріальною основою нецінової конкуренції є впровадження нової техніки і технології, використання якісно нових видів сировини і матеріалів, найдосконаліших форм і методів організації виробництва. До негативних рис нецінової конкуренції економісти відносять гіпертрофоване використання реклами, штучне нав'язування споживачам нових матеріальних благ, формування виробниками вигідної для них психології споживання [4].
З огляду на засоби, які застосовують суперники в конкурентній боротьбі, виокремлюють сумлінну і несумлінну конкуренцію. Основними методами сумлінної конкуренції є: зниження цін; підвищення якості продукції; розвиток до- й післяпродажного обслуговування; створення нових товарів і послуг з використанням досягнень НТП. Нецивілізованими формами боротьби з конкурентами вирізняється несумлінна (нечесна) конкуренція. Детально методи конкурентної боротьби сформульовані в роботі визнаного авторитета в галузі конкуренції М. Портера [5]. Узагальнивши емпіричні дані про функціонування підприємств восьми розвинених країн світу (Кореї, Італії, Швеції, Японії, Швейцарії, Германії, Великобританії, США), автор виокремлює найбільш типові методи нечесної конкуренції, серед яких: економічне (промислове) шпигунство; підробка (фальсифікація) продукції конкурентів; підкуп і шантаж; обдурювання споживачів; фінансові махінації з діловою звітністю; валютні махінації; підкуп чиновників державного апарату з метою отримання урядових контрактів; приховування дефектів тощо. Піонером у промисловому шпигунстві можна назвати Францію, де наприкінці ХVІІІ століття було видано закон про патенти на винахід "з подвійним дном" з метою захисту національного виробника та підвищення національної конкурентоспроможності. У законі передбачалося, що за всяким, хто привезе у Францію будь-який іноземний винахід, визнаються такі самі пільги, якими б користувався його винахідник. Таким чином, даним законом за промисловим шпигуном визнавалися права, рівні правам винахідника. Нецивілізованим методам конкурентної боротьби повинно перешкоджати національне та міжнародне законодавство, спрямоване на підтримку конкурентного середовища.
За видами конкурентної боротьби виокремлюють внутрігалузеву і міжгалузеву конкуренції. Внутрігалузева конкуренція являє собою боротьбу між товаровиробниками в одній галузі виробництва за зниження витрат виробництва, цін, покращення якості продукції, розширення ринків збуту тощо. Внаслідок внутрігалузевої конкуренції різні індивідуальні вартості товарів перетворюються на єдину ринкову вартість. Підприємства, на яких індивідуальна вартість товарів нижча від ринкової, отримують додатковий прибуток, а ті, на яких вона вища, не можуть відшкодовувати власні

 
 

Цікаве

Загрузка...