WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Україна – світова організація торгівлі: переваги та недоліки - Реферат

Україна – світова організація торгівлі: переваги та недоліки - Реферат


Реферат на тему:
Україна - світова організація торгівлі: переваги та недоліки
Після набуття незалежності Україна, як цивілізована європейська країна, повинна і вона робить спроби знайти свою нішу в світовій економіці. У щорічному посланні Президента "Європейський вибір. Концептуальні основи стратегії економічного та соціального розвитку України на 2000-2011 роки" ще раз акцентується увага на інтеграції в Європейський Союз, а вступ до Світової організації торгівлі є обов'язковою передумовою для реальної, а не декларативної інтеграції до європейського товариства.
У цьому посланні чітко визначено, що набуття нашою країною членства в Світовій організації торгівлі є одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики України, системним чинником розвитку національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності, лібералі-зації зовнішньої торгівлі, створення сприятливого середовища для залучення іноземних інвестицій та ін.
Україна є молодою країною зі слабкою економікою, яка поки що не має великого досвіду у зовнішньоекономічних ринкових відносинах як країни з розвиненою економікою, чіткого діючого антикризового механізму. Членство в СОТ може стати інструментом захисту національних інтересів України на світових ринках, а також сильним поштовхом для вирішення тих проблем і завдань, які вже зараз стоять перед нашою країною.
Приєднання України до Світової організації торгівлі може створити для нашої держави нові можливості. Згідно з прогнозами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, вступ України до СОТ не справить відчутного негативного впливу на обсяги та баланс зовнішньої торгівлі навіть у близькій перспективі. Так, очікується, що з 2002 до 2006 р. експорт зросте з 21,7 до 24,5 млрд. дол., або на 12,9 %. У той же час імпорт зросте з 18 до 21,2 млрд. дол., або на 17,7 %. При цьому позитивне сальдо зовнішньої торгівлі стабільно перебуватиме на рівні 3,2 - 3,3 млрд. дол. На думку провідних українських фахівців [3] з питання вступу України до СОТ, найбільш відчутні переваги матимуть вітчизняні споживачі. Внаслідок більш ефективної конкуренції відбудеться розширення асортименту та якості товарів і послуг, зниження ціни. Водночас відбудуться відповідні зміни в обсягах і структурі споживання, яке наближатиметься до стандартів розвинених країн. Підвищення платоспроможного попиту позначатиметься на зростанні виробництва, свідчитиме про поліпшення соціально-економічного становища населення. Але існують деякі проблеми на шляху до вступу України до СОТ.
1. Адаптація законодавства. Україна дійсно робить багато позитивного в частині приведення свого національного законодавства у відповідність з вимогами Світової організації торгівлі, але треба показати на практиці, що законодавчий клімат прозорий і досить стабільний.
2. Підготовка фахівців з питань СОТ. Європейська комісія, відзначаючи позитивні зрушення і вказуючи на проблеми, що їх потрібно вирішувати в законодавчому врегулюванні цієї сфери в Україні, висловлює готовність надати своїх спеціалістів, які могли б практично допомогти українським фахівцям зробити належні висновки та відпрацювати конкретні рекомендації чи, зрештою, дати поради.
3. Підготовка інформаційного забезпечення вступу до СОТ. Побудова ефективної системи інформаційного забезпечення процесу приєднання України до Світової організації торгівлі є однією з головних ланок механізму, що має забезпечити прийняття виважених рішень на основі національних інтересів в Україні.
Існує багато не вирішених проблемних питань, на які потрібно дати відповіді і якнайшвидше.
На сьогодні у науковому та політичному обігу в Україні існують переважно розрізненні несистематичні оцінки можливих наслідків її приєднання до СОТ. На Україну впливає і впливатиме надалі багато чинників, пов'язаних з її вступом до Світової організації торгівлі. Багато з них навряд чи можна однозначно назвати позитивними чи негативними - усе залежить від політичного та економічного контексту ситуації, у якій вони проявляються. Існує багато передумов, але не менше й обмежень для використання позитивних чинників і подолання негативних. Остаточний результат визначатиметься спроможністю влади об'єктивно оцінити ці чинники, розробити та реалізувати ефективну державну політику, знайти підтримку серед населення, політичних і бізнесових кіл.
Наслідки приєднання України до СОТ позначаються як на мікрорівні - стані виробництв і споживачів, так і на макроекономічному стані країни в цілому.
Потенційно членство в СОТ може зумовити для України такі переваги:
1) для виробників:
- отримання полегшеного доступу до світових ринків товарів, послуг, технологій, капіталів; міжнародно визнаних прав для захисту національних економічних інтересів на цих ринках (відповідно до норм і правил СОТ);
- зниження комерційних ризиків внаслідок встановлення більш стабільного режиму торгівлі, що сприятиме зниженню ціни пропозиції, що відповідно підвищить конкурентоспроможність української продукції на відповідних ринках;
- пожвавлення виробництва в окремих експортоорієнтованих галузях економіки внаслідок лібералізації режиму доступу до зовнішніх ринків;
- зменшення втрат українських експортерів від дискримінаційних заходів (які, за окремими даними, складають $ 2-3 млрд. на рік), зокрема, через можливість отримання недискримінаційних умов застосування антидемпінгових механізмів;
- зменшення транспортних витрат внаслідок гарантування свободи транзиту товарів територією країн-членів СОТ, що сприятиме зниженню загальної собівартості української продукції і, відповідно, підвищенню конкурентоспроможності українських кампаній;
- зменшення витрат внаслідок відмови від подвійних стандартів - для внутрішнього ринку та експорту. Завдяки взаємному визнанню оцінки якості продукції витрати на сертифікацію і перевірку відповідності можуть зменшитися на 3-5 %, залежно від виду продукції;
2) для споживачів:
- розширення асортименту та якості товарів і послуг,

 
 

Цікаве

Загрузка...