WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Трансформація фіскальних відносин ресурсних галузей з державою та їх правове забезпечення - Реферат

Трансформація фіскальних відносин ресурсних галузей з державою та їх правове забезпечення - Реферат

платежів;
2) ініціювання заходів з поліпшення фіскальної політики (внесення рекомендацій до законодавчих актів щодо вдосконалення фіскальної політики);
3) впровадження положень фіскальної політики у практику взаємодії податкових органів з ресурсокористувачами (через рекомендації за результатами документальних перевірок, інструктивні матеріали, публікації у виданнях державної податкової служби тощо);
4) координація розробки положень фіскальної політики (узгодження, упорядкування, впровадження її положень у різних сферах господарювання);
5) контроль за дотриманням вимог фіскальної політики суб'єктами підприємництва у ресурсних галузях;
6) вивчення стану впровадження положень фіскальної політики;
7) дослідження результативності новацій фіскальної політики;
8) удосконалення практики застосування положень міжнародної фіскальної політики.
Свої функції органи ДПС України повинні реалізовувати, поєднуючи з принципами податкової системи. Її принципи, як відомо, визначені на законодавчій основі, зокрема Законом України "Про систему оподаткування". Подальшим кроком формування змісту принципів є їх інтерпретація в редакції А. Соколовської [6, с. 187-188]. Л. Тарангул наводить такі групи принципів оподаткування: фіскально-бюджетні, політико-економічні, організаційні [7, с. 76].
З урахуванням її позицій необхідно будувати й систему фіскальних зобов'язань у ресурсних галузях.
Важливою сферою державної податкової служби України є проведення економічного, фіскального аналізу наслідків прийняття відповідних законів України, що регулюють фіскальні відносини держави з ресурсокористувачами, виявлення резервів їх бюджетонаповнюючої ефективності. Під показником бюджетонаповнення пропонується розуміти відношення фактичних надходжень до бюджету до показників бюджетних призначень. У загальному вигляді його числове значення може бути менше одиниці, якщо заплановані грошові зобов'язання неповністю надходять до бюджету, якщо надходжень більше, тоді - більше одиниці.
Органи державної податкової служби України, як суб'єкти фіскальної політики, як її ініціатори, повинні у тісному взаємозв'язку взаємодіяти з іншими її суб'єктами, зокрема з Верховною Радою України, органами місцевого самоврядування для того, щоб ініційовані положення фіскальної політики для ресурсних галузей отримали визнання, узаконення й практичну реалізацію.
У свою чергу, такі суб'єкти у разі входження у суперечку з податківцями з розумінням повинні відноситися до проблем удосконалення і реалізації положень фіскальної політики у ресурсних галузях. Оскільки працівники органів ДПСУ не менше, ніж депутати, зацікавлені у постійному рості платежів до бюджету, а отже, й у відповідній фіскальній політиці.
Очевидно, що в реалізації пропозицій податківців щодо вдосконалення фіскальної політики у ресурсних галузях повинна бути й розумна оперативність законотворчих органів у прийнятті щодо таких пропозицій відповідних законодавчих актів з узаконення положень цієї політики.
На нашу думку, потребує законодавчого визнання принцип: сума сплаченого податку завжди повинна дорівнювати вартості отриманих від держави благ і послуг [7, с. 77]. На нашу думку, прикладне тлумачення цього принципу - еквівалентність фіскальних зобов'язань користувачів природних ресурсів.
Незаперечним є той факт, що досвідчені пропозиції працівників-практиків, науковців державної податкової служби України систематично поступають на розгляд до зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України. Там вони, до речі, незалежно від волі Державної податкової служби України можуть повільно вивчатися, а у Верховній Раді України не своєчасно прийматися, а то й без належного розуміння погляду податківців відхилятися. Безумовно, що приймати чи не приймати - право депутатів, але ж податківці також захищають державні інтереси, тому вони потребують своєчасної досконалої законодавчої бази, що визначає й фіскальну політику.
Так, нами вносилася не складна для процесу прийняття пропозиція змінити назву збору за геологорозвідувальні, виконані за рахунок державного бюджету, збором на геологорозвідувальні роботи і одночасно розширити базу нарахування платежу. Але пропозиція не дійшла до Верховної Ради України, тому не повинно бути предметом прискіпливої критики на адресу ДПС України несвоєчасне здійснення в Україні заходів з удосконалення фіскальної політики.
Однією з причин недосконалості новацій з фіскальної політики, на нашу думку, є те, що окремими депутатами, підприємцями, працівниками органів виконавчої влади вважається, що пропозиції податківців чи-то стосовно законодавства, чи-то надходжень до Державного бюджету України відбивають лише потреби державної податкової служби України, тому вони не можуть бути прийнятними для законодавчих рішень.
Насамперед і справляння платежів, з одного боку, і застосування фіскального законодавства, з іншого, як і вдосконалення фіскальної політики, - це надто взаємозв'язані сторони одного цілого - системи грошових відносин ресурсокористувачів з державою, її поліпшення з метою наповнення бюджетів платежами. Саме податківці кваліфіковані у податковому менеджменті і зацікавлені в такій фіскальній політиці, що сприяє інноваційно-інвестиційному розвитку економіки як основному фактору зростання платежів до бюджетів, активізації підприємництва, у тому числі інноваційного, оскільки укріплення фінансово-економічного стану підприємств - джерела зростання платежів до бюджетів, а також допомагає встановленню взаєморозуміння з платниками податків і тим самим - мобілізовувати додаткові кошти до бюджетів і тощо.
Отже, слід зазначити, що критика органів державної податкової служби України стосовно недосконалості фіскальної політики у ресурсних галузях має адресуватися і до законодавчих структур, оскільки вони повною мірою можуть стримувати процес законодавчого регулювання фіскальної політики.
Поряд із податківцями у справу вдосконалення фіскальної політики в подальшому повинні зробити відповідний внесок науковці різних галузей вітчизняної науки (фінансисти, правовики, демографи).
Усупереч суб'єктивізму щодо ролі податків в ініціюванні фіскальної політики, на нашу думку, основи фіскальної політики повинні базуватися на виважених пропозиціях працівників-практиків, науковців державної податкової служби України, оскільки саме ними вирішуються усі питання справляння податкових і неподаткових платежів, на практиці накопиченінеобхідні знання і досвід з адміністрування виконання грошових зобов'язань перед державою. Тому створюючи законодавчі активи з питань фіскального законодавства, необхідно враховувати досвід податківців у справі справляння платежів. На цій основі повинні здійснюватися заходи з удосконалення порядку реалізації положень фіскальної політики. Ще раз зазначимо, що податківці зацікавлені в узаконенні такої фіскальної політики щодо природокористувачів, що:
- сприяє інноваційній діяльності, оскільки інноваційні перетворення повинні забезпечити конкурентність продукції національного виробництва на світовому ринку, як основному чиннику витіснення зарубіжних товарів з національного ринку, а також фінансове зростання підприємств, держави, народу;
- сприяє підприємництву, оскільки розвиток підприємництва з боку юридичних і фізичних осіб, укріплення фінансово-економічного стану суб'єктів господарювання різних форм власності, видів і галузей діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...