WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Трансформація фіскальних відносин ресурсних галузей з державою та їх правове забезпечення - Реферат

Трансформація фіскальних відносин ресурсних галузей з державою та їх правове забезпечення - Реферат


Реферат на тему:
Трансформація фіскальних відносин ресурсних галузей з державою та їх правове забезпечення
Розвиток природно-ресурсного потенціалу України, в тому числі її регіонів, значною мірою залежить від податкових сприянь інноваційно-інвестиційним процесам у сферах надровидобування, використання земельних, лісових та інших природних ресурсів.
У зв'язку з адмініструванням податків, зборів, інших обов'язкових платежів, у тому числі неподаткових, органи державної податкової служби України (далі - ОДПСУ) реалізують щодо платників цих грошових зобов'язань із ресурсних галузей загальні положення фіскальної політики, що визначені законодавством, і несуть відповідальність за наслідки її застосування. Крім того, вони повинні реалізовувати й положення прикладної фіскальної політики, що характерні для конкретних ресурсних галузей.
Діяльність податкових органів зі справляння платежів до бюджету здійснюється в межах законів України, що регламентують податкові правовідносини зі сплати того чи іншого податку чи збору. У цих законах частково у прямій чи опосередкованій формі можуть відображатися й положення податкової політики, що стосуються регламентованих ними платежів.
Опосередковано висвітлюються окремі положення податкової політики і в Законі України "Про Державний бюджет України" на відповідний бюджетний рік. Окремо зазначимо, що у Законі України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" не передбачено заходи щодо сприяння інноваційній діяльності у ресурсних галузях. Саме сприяння цій діяльності повинна здійснювати держава через податкову політику, яка формується в межах податкового права.
Податкові правовідносини, визначені в Законі України "Про систему оподаткування", "Про державну податкову службу України", відповідно знайшли своє відображення у науковій та навчальній літературі.
Як вважають науковці, "система податкових правовідносин підпорядкована певній меті, а саме: встановленню і стягненню податків" [1, с. 223]. На нашу думку, завданнями податкового законодавства, фіскальної політики, зокрема, є створення в Україні таких правовідносин, у межах яких здійснювалася б добровільна сплата податків і зборів підприємствами ресурсних галузей відповідно до добровільної концепції оподаткування [8, с. 39].
У сучасних умовах недосконалості фіскального законодавства для своєчасної та повної мобілізації затверджених Верховною Радою України напружених контингентів бюджету органам державної податкової служби України необхідна особлива активність, щоб розширювати коло платників з ресурсних галузей, базу нарахування, проводити обґрунтований комплекс заходів з поліпшення справляння платежів, погашення наявної заборгованості перед бюджетом підприємств-боржників. Як відомо, у підприємств паливно-енергетичного комплексу така заборгованість значна.
Заходи з поліпшення адміністрування грошових зобов'язань перед державою повинні здійснюватися в межах законодавства, виходити з положень фіскальної політики України, що регулюють взаємовідносини між державою і платниками, законодавства, що регулює їхню фінансово-господарську діяльність. Положення фіскальної політики визначають і відповідальність посадових осіб органів ДПСУ щодо виконання поставлених на них завдань наповнення бюджетів грошовими коштами.
Більше того, органи ДПСУ, виконуючи Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний бюджетний рік та реалізовуючи визначену законодавством фіскальну політику, повинні сприяти виводу економіки країни, в тому числі таких галузей, як добувна та паливно-енергетичного комплексу, з кризового стану, сприяти інвестиційному процесу й підприємницькій діяльності.
Як чинник сприяння зростанню фінансово-ресурсної бази країни, важливим є державне сприяння більш широкому розвитку туристичної галузі, сфери інформатики, сільського господарства і транспорту. Тому потрібно одночасно обґрунтовувати пропозиції-новації стосовно вдосконалення цієї політики: загальної і прикладної (характерної для ресурсних галузей).
Питання фіскальної політики актуальні щодо визначеності, методів, механізму її реалізації. Розвиток положень фіскальної політики є закономірним, оскільки їх визначення надто проблемні. Разом з тим вони повинні однозначно тлумачитися і податківцями, і платниками по грошових зобов'язаннях перед державою за використання природних ресурсів.
У зв'язку з державною значимістю проблемам податкової політики присвячені наукові праці відомих учених, зокрема В. Андрущенка, С. Буковинського, О. Василика, П. Мельника, В. Федосова, що відображено у літературних джерелах [2, с. 4-8].
Слід зазначити, що основи податкової політики та її принципи ґрунтовно відображені в [2]. Її положення отримали подальший розвиток у наукових працях М. Азарова, Т. Єфіменко, А. Соколовської, Л. Тарангул та ін.
Однак потреби подальшої розробки теоретичних положень фіскальної політики залишаються актуальними, оскільки такі положення необхідно, зокрема, передбачити у проекті Податкового кодексу України з урахуванням трансформацій в економіці країни.
Крім того, не вирішені на законодавчому рівні прикладні положення щодо фіскальної політики, наприклад, у ресурсозбереженні. Після їх вирішення нові положення повинні бути відображені документально і з відповідними роз'ясненнями доведені до ресурсокористувача.
Виходячи з потреб економіки, положення цієї політики в першу чергу повинні бути спрямовані на сприяння підприємницькій діяльності у ресурсних галузях, у тому числі сприяння інноваційним перетворенням процесів відтворення. Оскільки ресурсні галузі, як правило, - базові, в економіці визначають витрати на продукцію інших галузей економіки.
Зазначимо, що критику через засоби масової інформації податківців стосовно їхнього сприяння через податкову політику занепаду вітчизняного виробництва, гальмування підприємництва не слід вважати справедливою, оскільки стан виробництва залежить від ряду інших факторів.
Метою написання статті є розробка положень фіскальної політики для ресурсних галузей, що регламентує державне сприяння інноваційному розвитку їх підприємств.
Оскільки вдосконалення фіскальної політики особливо важливе для суб'єктів господарювання ресурсних галузей й органів державної податкової служби України, то перш за все необхідне поліпшення системності та стабільності фіскальної політики. Вирішення цього питання потребує глибоких досліджень проявів і впливів фіскальної політики. Такі дослідження повинні проводити органи і наукові заклади державної податкової служби України одночасно з вирішенням інших питань щодо фіскального впливу на результати фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва, зокрема, вивчення впливу змін у податковому законодавстві на фінансовий стан ресурсокористувачів. Оскільки запроваджені без належного обґрунтування окремі законодавчі акти, внесені у подальшому до них зміни мають негативні наслідки і для економіки України, і для справи наповнення бюджету. Наприклад, постійні змінидо Закону України "Про податок на додану вартість" ускладнюють адміністрування цього податку, є чинником проблем з відшкодування ПДВ, утрат бюджету тощо.
Беручи участь у формуванні та реалізації положень фіскальної політики у ресурсних галузях, органи державної податкової служби України повинні виконувати такі функції:
1) дослідження ефективності реалізації положень чинної фіскальної політики у ресурсних галузях, її впливу на інноваційні процеси з погляду фіскальних

 
 

Цікаве

Загрузка...