WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Теоретичні підходи до вивчення досвіду економічних перетворень країн „наздоганяючого” розвитку в контексті стратегічних перспектив в Україні - Реферат

Теоретичні підходи до вивчення досвіду економічних перетворень країн „наздоганяючого” розвитку в контексті стратегічних перспектив в Україні - Реферат

робочої сили, є другорядним фактором привабливості для інвестування в дослідження і розробки.
Одним із специфічних факторів, який впливає на залучення іноземних інвестицій в НДДКР у країнах, що розвиваються, є захист права інтелектуальної власності, і це є також передумовою для транснаціональних компаній під час прийняття локальних рішень. Згідно з корпоративними звітами та оглядами захист прав інтелектуальної власності 38 % респондентів розглядають як найважливіший критерій при прийнятті рішень щодо вкладення капіталу в науково-дослідні проекти.
Китай активно використовує всі можливості залучення іноземних інвестицій і, починаючи з 80-х років минулого століття, успішно наслідував практику "журавлів" - Південної Кореї, Тайваню, Гонконгу, поступово проходячи стадії розвитку від експорту текстилю на ринки Західної Європи, США до самостійного розвитку науки та техніки. Сьогодні, завдяки потужній державній підтримці, у цій країні спостерігаються високі темпи приросту ВВП і притоку іноземних інвестицій. Законодавчо врегульована та ефективно використовується система залучення інвестицій у вигляді інновацій і технологій, стимулюється імпортозамінююче виробництво [1]. За останні роки китайські науково-дослідні інститути спромоглися створити конкурентоспроможне програмне забезпечення та випустити перші комп'ютерні процесори, які є набагато дешевшими та не менш продуктивними від аналогів світових монополістів у даній індустрії і фактично отримали можливість стати незалежними від світових виробників і стати експортерами програмного забезпечення і комп'ютерів.
Залучення в країну іноземних інвестицій шляхом створення підприємств з іноземними інвестиціями стало найефективнішим способом отримання зарубіжної техніки і технології, забезпечення прямої зацікавленості іноземного партнера в освоєнні прогресивної технології, її вдосконалення та ефективному використанні китайськими співзасновниками.
Створюючи умови для розвитку співробітництва з іноземними інвесторами, уряд Китаю за основну мету ставить залучення прогресивної технології, використовуючи канали прямого інвестування, які не потребують додаткових затрат, що і є технологічним прогресом як таким [1].
Економічному розвитку Китаю, зокрема, та інших Нових індустріальних країн (далі - НІК) сприяє максимально спрощена нормативна база, в той час як діяльність іноземних інвесторів в Україні регулюється більш як декількома десятками нормативних актів різного рівня, які часто характеризуються неоднозначністю положень, крім того, у діюче законодавство вносяться постійні зміни і доповнення, які часто погіршують існуюче становище і умови діяльності іноземних інвесторів.
Провівши дослідження, можемо зробити певні висновки. Країни-"послідовники" в процесі свого економічного розвитку проходили декілька стадій: від залучення і використання працемістких технологій до становлення власної сфери високих технологій. Ними застосовувалася політика активного державного втручання в залучення іноземних інвестицій, насамперед спрямованих на технологічне оновлення та проведення науково-дослідних проектів всередині держави. Наша країна має схожі риси з країнами-послідовниками: дешеві трудові ресурси, потужну металургійну промисловість, важке машинобудування і мережу науково-дослідних інститутів та потребу в розвитку науки і технічному оновленні. Саме тому досвід "наздоганяючих" країн повинен бути використаний в практиці побудови економіки інноваційного типу в Україні.
Для розвитку сфери високих технологій в Україні, виходячи із досвіду країн-"послідовників", необхідна активна державна підтримка науки, створення умов для співпраці іноземних компаній та українських науково-дослідних інститутів та університетів, венчурних підприємств (як приклад, доцільно розглянути практику створення державного венчурного фонду в Росії), інформаційне забезпечення щодо технологічних новацій за кордоном, стимулювання залучення іноземних інвестицій в науково-дослідні проекти, залучення інвестицій у вигляді новітніх технологій, державне заохочення впровадження інновацій на підприємствах, ресурсозберігаючих технологій і технологій, які забезпечують високу рентабельність виробництва.
Використовуючи зазначені вище важелі державного регулювання іноземного інвестування в розвиток науки і технологій Україна зможе отримати такі переваги:
- одержання технологій (лабораторних машин, експериментального обладнання), знань і нової дослідницької методології до місцевих науковців та інженерів, управлінських ноу-хау в проведенні наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт;
- укладення субконтрактів з українськими науково-дослідними інститутами і фірмами. Залежно від типу НДДКР, які проводяться філіалом ТНК, він може спонсорувати наукові розробки в місцевих університетах через надання обладнання, коштів і навчання персоналу академічних установ;
- отримання технологій місцевими компаніями. Деякі технології в комерційних цілях (для комерціалізації товарів чи самих технологій) можуть бути надані локальним фірмам;
- підвищення кваліфікації персоналу. З одного боку, вітчизняні науковці та дослідникиотримують певні знання, які дозволяють їм підвищувати свою кваліфікацію, а, з іншого - допомагають у майбутньому цим фахівцям відкривати власні науково-дослідні фірми та лабораторії, працюючи за субконтрактами з представництвами іноземних компаній. Прикладом може бути Сінгапурська компанія Parallax Research, яка була створена колишнім інженером Hewlett Packard. Вона почала співпрацювати ексклюзивно з Hewlett Packard в розробці чипів для комунікацій та, за допомогою субконтрактів, з іншими ТНК в електромеханічній галузі;
- оволодіння новими знаннями та навичками вітчизняними компаніями-постачальниками. ТНК створюють попит на певні нові товари та послуги.
- формування підприємців нового типу. Одним із найважливіших наслідків для країни-реципієнта інвестицій є розповсюдження серед науковців підприємницької культури через вивчення останніх можливостей перетворення теоретичних наукових знань у конкретні продукти і послуги;
- розповсюдження інноваційної культури в країнах, що розвиваються. Надходження іноземних інвестицій в науково-дослідні проекти створює специфічну інноваційну культуру в приймаючій країні. Місцеві фірми мають змогу та змушені оновлювати свою технологічну базу виробництва, щоб утримувати і посилювати свої конкурентні позиції;
- підвищення конкуренції в залученні науковців і дослідників. Більш висока заробітна плата для науковців у представництвах іноземних компаніях призводить до того, що локальним фірмам доводиться наймати менш кваліфікованих фахівців [7].
За рахунок отриманих переваг Україна зможе побудувати економіку знань та забезпечити передумови для сталого розвитку економіки, науки і сфери високих технологій.
Література:
1. Жень Фей. Особливості розвитку підприємств з іноземними інвестиціями в Китаї // Економіка України. - 2000. - № 7. - С. 78-82.
2. Мовсесян А.Г. Транснационализация в мировой зкономике. - М., 2001. - 315 с.
3. Chang Woon Nam. Significance of development stage theory for explaining industrial growth pattern between Asian NICs and selected advanced economics. CESinfo Working Paper No. 662 (9). - February. - 2002.
4. Kalman Kalotay. The European flying geese New FDI patterns for the old continent? www.unctad.org
5. R&D expenditures of foreign affiliates in the host economy and of foreign affiliates of home-based TNCs abroad, 1980-2003. www.unctad.org
6. Terutomo Ozawa. Asia's Labour-Driven Economic Development, Flying-Geese Style. An Unprecedented Opportunity for the Poor to Rise? - June 2006. www.un.org
7. UNCTAD survey on the internationalization of R&D. Current patterns and prospects on the internationalization of R&D. UNITED NATIONS. - New York and Geneva, 2005. www.unctad.org
8. World Investment Report. 2000. www.unctad.org.

 
 

Цікаве

Загрузка...