WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Теоретичні підходи до вивчення досвіду економічних перетворень країн „наздоганяючого” розвитку в контексті стратегічних перспектив в Україні - Реферат

Теоретичні підходи до вивчення досвіду економічних перетворень країн „наздоганяючого” розвитку в контексті стратегічних перспектив в Україні - Реферат

інтернаціоналізації досліджень і розробок, що проводяться транснаціональними компаніями з надзвичайно швидкою експансією в країни, що розвиваються. Ця тенденція може бути проілюстрована з опитування ЮНКТАД: близько 70 % респондентів зазначили, що вони мають за кордоном персонал, який займається науково-дослідними та дослідно-конструкторськими розробками (далі - НДДКР), та даних щодо витрат на проведення НДДКР за кордоном (таб. 1). Більше половини опитаних сказали, що вони планують збільшити обсяги інвестицій у дослідження, які проводитимуться в інших країнах. Десятку країн, які є лідерами в залученні інвестицій у проведення технологічних досліджень і розробки, очолюють Китай, Індія та Бразилія (1, 3 та 6 місця відповідно) [7].
Таблиця 1
Витрати філій ТНК на НДДКР у приймаючій країні, 1997-2003 (млн дол.) [5]
Країна 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р.
Фінляндія 226 246 519 84 88 .. ..
Індія 55 77 50 48 45 60 ..
Японія 2 402 2 190 5 360 .. 5 487 5 320 ..
Польща 41 59 108 48 .. .. ..
Сінгапур 377 333 389 821 970 885 ..
Швеція 1 225 .. 2 508 .. .. 3 116 3 628
Великобританія 5 129 5 104 .. .. .. .. ..
США 19 428 25 373 26 914 29 274 29 247 30 188 32 209
Технологічний і відповідно економічний розвиток у Нових індустріальних країнах спричинений впливом 3 основних факторів: глобального економічного середовища (насамперед глобальною конкуренцією міжнародних компаній), технологічного прогресу та політики залучення іноземних інвестицій країн-реципієнтів.
У глобальному економічному середовищі за останні десятиліття відбулося декілька значних змін. По-перше, технологічна складова виробництва товарів і надання послуг зросла, а виробництво технологій стало основним фактором конкурентоспроможності. По-друге, комплексність глобальної конкуренції вимагає складнішої диференціації продукції та необхідність прискорення інноваційного процесу. По-третє, в умовах інтенсивного використання сучасних технологій у виробництві товарів і скорочення життєвого циклу товару витрати на технологічні розробки та дослідження зростають.
Технологічні зміни в світі відіграють важливу роль в організації процесу досліджень і розробок, акцентуючи увагу керівників ТНК на необхідності розширення географії та диференціації наукових досліджень і науково-дослідних лабораторій. За певними стратегічними цілями за кордоном створювалися такі типи науково-дослідних структур:
- лабораторія підтримки трансферу продукції (тісно пов'язана із виробництвом і займається адаптацією товарів і виробничих процесів материнської компанії до локальних умов приймаючої країни);
- місцева науково-дослідна лабораторія (створюється для розвитку нової чи впровадження існуючої продукції для внутрішніх ринків. Вони часто створюються, коли лабораторія має переконливий потенціал для розробки нової продукції та можливості залучення інвестицій);
- глобальна технологічна лабораторія - засновується у випадку, коли якийсь продукт призначається для продажу на глобальних ринках;
- корпоративна технологічна одиниця - зайнята генеруванням нових технологій для довготермінового використання, отримання додаткових конкурентних переваг і має виняткове значення в збереженні технологічних таємниць [7].
Зростає значущість високих технологій (електроніки, програмного забезпечення, біотехнологій та ін.). Розвиток комп'ютерних технологій дозволяє компаніям розосередити завдання, незважаючи на глобальні масштаби, через внутрішньофірмові інформаційні мережі. Поява нових технологій дозволяє отримати інвестиції країнам, що розвиваються, які мають резерви інженерів і науковців.
Окремої уваги заслуговує огляд основних заходів політики залучення іноземних інвестицій в дослідницькі проекти. Здатність розвивати науково-дослідну діяльність та отримувати від цього переваги залежать від відповідних заходів урядів країн. Стабільне політичне становище, послідовні та прозорі інвестиції і торгівля є важливими факторами розвитку країни.
Країни, що розвиваються, повинні мати та розвивати інформаційну інфраструктуру, створити національну інноваційну систему - мережу приватних і державних інституцій, які займатимуться створенням, імпортом, модифікацією та розповсюдженням нових технологій. Зазначені заходи сприяли кластеризації економічних агентів у визначеній країні, включаючи іноземні філіали, місцеві фірми та дослідні організації. Крім того, специфічні заходи необхідні для впровадження здатності національних університетів, професіоналів і дослідників (важлива передумова створення глобальної технологічної лабораторії) вивчати нові знання, створювати їх, розвивати, а також і навчати цим знанням інших, що сприятиме підвищенню привабливості для іноземних інвестицій [7].
Відтоді як ТНК почали інвестувати кошти в проведення досліджень і розробок у країни, де були потужні академічні установи, головною перевагою національної інноваційної політики країн, що розвиваються, є посилення їхніх конкурентних позицій за допомогою найму спеціалістів відповідної кваліфікації і фінансування їхніх науково-дослідних проектів. Університети при цьому повинні забезпечити докторську і післядокторську освіту в технологічній сфері. Такі можливості можуть з'явитися при співпраці з приватним сектором. Участь дослідників як з іноземних фірм, так і національних фірм у керівних органах академічних установ може стати одним із шляхів посилення таких зв'язків через більшу прикладну цінність проектів для промисловості.
У наукових технологіях відмінність між базовими дослідженнями і дослідженнями на замовлення не завжди досить чітка. Крім того, деяка інноваційна діяльність у процесі створення цих технологій може проводитися академічними лабораторіями. Уряди засновували центри досліджень і розробок для сприяння технологічному оновленню підприємств. Для зміцнення інноваційних потужностей і певного економічного потенціалу через співпрацю промисловості та університетів, як показала практика Нових індустріальних країн, є важливим створення технопарків. Деякі парки можуть залучатидо проведення НДДКР як локальні, так і транснаціональні компанії, якщо технопарки засновані на базі академічних установ і персонал цих установ є вільним у співпраці з підприємцями. Прикладом успішного співробітництва науково-дослідних установ і приватного капіталу є Науковий парк Хсінчу в Тайвані [7].
Урядами країн також застосовуються певні вимоги до іноземного інвестування - або обов'язкові, або бажані - для максимізації позитивного ефекту від прямих іноземних інвестицій (зокрема, вимоги до обов'язкової концентрації НДДКР всередині країни як для вітчизняних, так й іноземних підприємств). Проте результати від таких заходів економічної політики частіше не дають очікуваного ефекту, внаслідок конфлікту інтересів інвесторів або відсутності в країні відповідної кваліфікації фахівців для створення та адаптації технологій.
У площині фіскальних заохочень інвестицій в науково-дослідні проекти Бразилія застосувала схему, за якою компанії, що інвестували кошти в НДДКР, сплачували знижені податки та платежі на імпортовану продукцію. Індія, Малайзія, Мексика, Республіка Корея, ПАР і Тайвань є прикладами у використанні фіскальних важелів у регулюванні НДДКР серед країн, що розвиваються. Деякі з цих країн проводять інтервенції на фінансовому ринку, включаючи схеми прямого кредитування (Республіка Корея) та створення венчурних фондів (Малайзія) для того, щоб заохотити іноземні та вітчизняні фірми до здійснення досліджень і розробок всередині країни. У декількох державах такі витрати були виправданими та ефективними (Пакистан, Канада) [8].
Література щодо використання податкових важелів регулювання НДДКР у розвинених країнах показує більшу різноманітність результатів їхнього використання. Головна причина цього криється в тому, що фіскальні та інші фінансові ініціативи, порівняно з наявністю та якістю висококваліфікованої

 
 

Цікаве

Загрузка...