WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Сучасні проблеми регіонального розвитку в Україні - Реферат

Сучасні проблеми регіонального розвитку в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Сучасні проблеми регіонального розвитку в Україні
У даній статті піднімається проблема нерівномірності регіонального економічного розвитку в Україні та пов'язаних з цим питань соціально-економічного піднесення, використання внутрішніх ресурсів регіонів і зовнішніх джерел росту, вдосконалення відносин органів виконавчої влади усіх рівнів.
Теоретико-методологічні засади регіонального розвитку, трансформації регіональних господарських комплексів, регіональної політики визначені у працях українських економістів А. Амоші, П. Борщевського, С. Дорогунцова, Б.Данилишина, Л. Дейнеко, М. Долишнього, Л. Зайцевої, А. Єпіфанова, Н.Каніщевої, Є. Качана, В. Мамутова, А. Мазура, С. Мельника, В. Пили, В.Поповкіна, Т. Приходько, М. Тимчука, М. Фащевського, В. Фінагіна, М.Чумаченка та інших.
У працях вітчизняних та зарубіжних вчених вирішуються питання зменшення диференціації регіонального розвитку, формування комплексних регіональних господарських систем, соціальної орієнтації економічного зростання.
Невирішеними залишаються проблеми, пов'язані зі зміною загальної макроекономічної ситуації в Україні та кон'юнктури зовнішніх ринків, спеціалізації регіонів та тенденцій у розміщенні продуктивних сил, механізмів реалізації регіональної політики. На відміну від існуючих досліджень дана стаття присвячена проблемам економічного зростання регіонів України в умовах трансформації регіональних господарських систем і дії факторів, які сформувалися за останні роки і визначатимуть перспективи України на світових ринках у довгостроковій перспективі.
На сучасному етапі Україна знаходиться на стадії економічного піднесення, яка активно розпочалась у 2000 році. Темп приросту ВВП склав за 2000 рік - 6 %, за 2001 - 9,2, за 2002- 4,1, за 2003 - 9,8 %. Таким чином, за чотири роки обсяги ВВП України збільшилися на 32,1 %. Найбільший приріст валової доданої вартості (ВДВ) у січні 2004 року спостерігається у будівництві - 21,9 %, обробній промисловості -20,5, оптовій та роздрібній торгівлі - 9,4, добувній промисловості - 9,2 %. Водночас у темпах еконо-мічного розвитку регіонів простежується нестабільність і значна відмінність, зумовлена специфікою структури їх господарських комплексів, регіональною спеціалізацією, конкурентоспроможністю продукції, активністю підприємницьких структур, економічною політикою держави стосовно підприємств-експортерів, що відбивається у внеску кожного регіону у загальний дохід і продукт держави. Так, у результаті невиваженості економічної політики у 2002 році у грошово-фінансовому блоці економічних проблем інтенсивність економічного зростання зменшилась. Дефляційна політика щодо розвитку цього року, коли замість запланованих Урядом України 9 % інфляції на рік відбулася штучна дефляція в 0,6 % через завищення курсу гривні, завдала збитків експортному сектору економіки, який у сучасній структурі виробництва є таким, що найбільш динамічно розвивається і робить життєво важливі валютні вливання. Результатом цього стала втрата експортерами майже 5 млрд. грн. прибутку, 1,5 з яких передбачалось спрямувати у бюджети всіх рівнів. Постраждали і регіони експортної спеціалізації. Негативну роль у суспільно-економічних регіональних процесах, наповнюваності бюджетів усіх рівнів відіграла і жорстка монетарна політика. Недостатній рівень монетизації економіки, який залишається недостатнім, призвів до ревальвації гривні, що відразу негативно вплинуло на підприємства, які активно діють на зовнішніх ринках, а за ланцюговою реакцією і на внутрішньоорієнтованих виробників.
Динаміка частки валової доданої вартості (ВДВ) у регіонах України відбиває значні зрушення у територіальній структурі виробництва, які проявляються у перерозподілі ресурсів суспільства на користь м. Києва, питома вага якого у ВДВ України зросла за останні шість років майже у 2,3 раза, що зумовлено високою інвестиційною активністю у місті, його особливим статусом, формуванням столиці європейського типу, розвитком сфери послуг, у тому числі висококваліфікованих і наукоємних (табл.1). З 18 млрд. грн. інвестицій в основний капітал у 2002 році в економіку міста було спрямовано 16 %, а з 2,7 млрд. доларів іноземних інвестицій - 15,2 %.
На цьому тлі зростання в інших регіонах України видається помірним, втратили значну частину свого потенціалу майже всі регіони, розвиток яких тісно пов'язаний з добувною промисловістю, а також ті, що спеціалізувались на машинобудуванні - Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Черкаська області.
Так, за кризові роки обсяги продукції паливної промисловості зменшились на 60 %, машинобудування - на 65 % при середньому зменшенні промислового виробництва на 43 %. Зростання у цих видах промислової діяльності останніх років не змогло компенсувати тривалого спаду, модернізувати та повністю завантажити потужності, що посилює диференціацію регіонального розвитку. За оцінками Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, співвідношення максимального і мінімального показників регіонального розвитку у 2002 році становило від 3 разів за рівнем заробітної плати до 43 - за прямими іноземними інвестиціями (табл. 2).
Крім визначених, існують і інші проблеми. Так, викликає стурбованість стагнація у аграрній сфері Автономної Республіки Крим, Житомирській, Київській, Львівській, Тернопільській областях, яка зумовлена процесом реформування сільського господарства, недостатнім розвитком нових форм господарювання, низькою ефективністю виробництва у новостворених агроформуваннях, фактором ціноутворення та суб'єктивним фактором. Результатом негараздів стала велика кількість збиткових підприємств сільсь-кого господарства, великі суми збитків, нерентабельність виробництва.
Таблиця 1
Частка регіону у валовій доданій вартості економіки України, %*
Нестабільним залишається виробництво у добувній промисловості, що пов'язано зі змінами у внутрішньому і зовнішньому попиті, невизначеністю економічного середовища, проблемами технологічного та фінансового характеру. Так, у 2001 році ВДВ добувної промисловості Кіровоградської області збільшилась на 99 % у зв'язку з розвитком кольорової металургії і попитом на руди, які видобувають у регіоні, в той час як Волинської скоротилась на 11, Полтавської - на 2,1, Херсонської - на 1, Черкаської - на 3,8%.
Позитивний рівномірний приріст спостерігається у регіональному розвитку обробної промисловості, де протягом останніх років не відбувається спадів. Високим темпом зростає виробництво у оптовій та роздрібній торгівлі, торгівлі транспортними засобами, послугах з ремонту. Інвестиційна та ділова активність притаманна розвитку готельного господарства, ресторанного бізнесу, які акумулюють приватну ініціативу і задовольняютьпопит населення.
Таблиця 2
Співвідношення максимального та мінімального значень показників
у розрахунку на одну особу за регіонами
Високі показники характерні для фінансовоїдіяльності регіонів, розвитку фінансових ринків у процесі акціонування підприємств. Функціонування ринку цінних паперів безпосередньо пов'язане зі зміною відносин власності, перш за все з приватизацією та акціонуванням державних підприємств, зі зміною характеру фінансової політики держави та місцевої влади. Держава та органи місцевого самоврядування починають частіше вдаватися до випуску цінних паперів як ефективного заходу концентрації капіталів. Крім зазначеного, ринок цінних паперів розширює і полегшує всім підприємствам і організаціям доступ до грошових ресурсів, необхідних для ведення господарської діяльності та створення підвалин подальшого розвитку. Після демонополізації економіки фінансовий ринок країни став тією сферою, де діють не адміністративні, а об'єктивні економічні закони, що стимулює зростання виробництва, нагромадження ресурсів на важливих напрямах, позитивні перетворення у соціальній сфері. Даний вид економічної діяльності посідає важливе місце серед усіх ринків внутрішньої економічної, національної та регіональної систем, так як поєднує фінансові і матеріально-речові потоки ресурсів в єдиному русі [1]. З ринковими відносинами пов'язані і операції з нерухомістю, здавання під найм, послуги юридичним особам, які рівномірно зростають по всіх регіонах України і задовольняють платоспроможний попит фізичних та юридичних осіб. У 2001-2002 роках саме у фінансовій діяльності та операціях з

 
 

Цікаве

Загрузка...