WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Суспільні та державні потреби - Реферат

Суспільні та державні потреби - Реферат

визначаються і необхідністю доповнення фондів фінансових ресурсів підприємств коштами відповідних фондів державного рівня для вирішення широкого кола народногосподарських проблем, таких як фінансування геологорозвідувальних робіт, підтримка вітчизняного товаровиробника (спрямування бюджетних коштів на придбання обладнання, техніки, промислових і продовольчих товарів відповідно до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти"), фінансова підтримка сільськогосподарського виробництва.
Такі державні фонди (видатки) створюються у складі державного бюджету, позабюджетних фондів. Поєднання фінансових ресурсів підприємницьких структур і держави, особливо у базових галузях - необхідна умова забезпечення коштами здійснення заходів активного, дієвого і суттєвого перетворення економіки, підвищення її ресурсного забезпечення та ефективності його використання.
До напрямів використання державних фінансових ресурсів необхідно відносити видатки з державного бюджету на розвиток економіки, які здійснюються у формі капітальних інвестицій, фінансування окремих загальнодержавних комплексних, у тому числі науково-технічних програм (зі створення нових видів техніки, новітніх технологій, освоєння надр).
Виходячи з того, що потреба в металі визначається за розрахунками потреб підприємств-споживачів цього ресурсу різних галузей, то показник цієї потреби можна використати для визначення потреби в руді, потрібної для отримання необхідної маси металу:
Звідси перспективні потреби у запасах руди необхідно визначати за формулою:
де Пм - потреба в металі (визначається відповідними методами);
Н - коефіцієнт споживання металу по роках;
а - коефіцієнт вилучення металу з руди при її видобутку;
в - коефіцієнт вилучення металу з руди при її збагаченні;
с - коефіцієнт вилучення металу з руди в металургійному переділі;
і - періоди випередження ( і = 1,2,3, …).
На підставі визначених обсягів покриття потреби в металі з різних джерел (обсяги виплавки з руд освоєних родовищ, використання вторинних ресурсів, зокрема металобрухту, замінників металу,імпорт тощо) розраховується перспективна потреба у мінеральній сировині.
За даними визначеної перспективної потреби в руді та показників наявних балансових запасів визначається відповідними методами, зокрема балансовим, необхідний приріст видобутку руди.
Таким чином, розраховуються показники гірничих підприємств з видобутку корисних копалин. З цими показниками здійснюється ув'язка показників геологорозвідувальних робіт. Обсяг геологорозвідувальних робіт розраховується за кошторисом затрат.
В основі визначення обсягів затрат на геологорозвідувальні роботи у грошовому вимірі лежать обсяги робіт у натуральному вимірі (буріння свердловин, гірничопрохідні, геофізичні, топографічні роботи та інші), змінні норми, потреби у видах і кількості технічних і нетехнічних засобів, ціни на них, розцінки на виконані роботи та інші, у тому числі платежі із зобов'язань перед державою. За обсягами затрат визначаються потреби у грошових ресурсах, у тому числі їх фінансування за рахунок коштів з державних фондів.
До таких належать фонди фінансування інноваційної діяльності. У зв'язку з цим скасування збору до державного і галузевих інноваційних фондів як грошових ресурсів для запровадження інновацій в Україні передчасне. Оскільки більшість підприємств необхідних ресурсів для активної інноваційної діяльності не мають. Держава також достатніх сум грошей такого цільового призначення також не має. До того ж Україна повинна будувати економіку інноваційного типу. Тому відміна справляння збору до державного інноваційного фонду з метою нібито зменшення числа платежів до бюджету, на нашу думку, об'єктивно є передчасною. У цій відміні були зацікавлені бізнесмени комерційних і фінансових структур, а не підприємці, які займаються вдосконаленням технологій виробництва.
Зазначимо також, що всі названі та не названі державні потреби поєднуються і реалізовуються через задоволення особистих, колективних та суспільних потреб в межах суспільного виробництва і за його межами. Між особистими, колективними, суспільними та державними потребами існує тісний взаємозв'язок. Так, фінансові потреби задовольняються, зокрема, через джерела формування грошових коштів.
Аналогічно до названих, особистих і колективних постійно проходить трансформація потреб державного рівня (державних потреб), породження нових. До останніх, зокрема, відносяться потреби регулювання ринкових відносин, проведення приватизації державного майна, створення нових аграрних відносин на селі. Разом з тим, частина державних потреб залишається властивою всім соціальним устроям (охорони кордонів, економічної безпеки, коштів для пенсійного забезпечення).
Оскільки задоволення потреб держави у грошових ресурсах здійснюється в найбільших обсягах за рахунок податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що вносяться фізичними та юридичними особами в обмін на весь комплекс послуг (науково-технічного, виробничого, правозахисного, соціального та іншого роду), що надає їм держава, тому при грамотній системі надання згаданих державних послуг юридичні та фізичні особи повинні бути зацікавлені у рості фінансових ресурсів держави, отже, у їх поповненні, бо такі ресурси сприяють суспільному збагаченню через збагачення всіх членів суспільства, а також підприємств різних форм власності.
Для цього необхідно створити дієвий механізм поповнення фондів державних фінансів за рахунок коштів господарюючих юридичних і фізичних осіб, який би сприяв зростанню коштів цих осіб, а разом з тим і стимулював їхні платежі державі.
Обґрунтовані визначення можуть бути використані для розробки теорії потреб фінансових ресурсів.
Література:
1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС, 2000. - 416 с.
2. Державне регулювання економіки / Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України В. Р. Михасюка / Львівський національний університет ім. І. Франка. - Львів: Українські технології, 1999. - 640 с.
3. Экономика и планирование потребностей и потребления: Межвузовский сборник. - М.: МИНХ им. Г.В. Плеханова, 1984. - 162 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...