WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Суспільні та державні потреби - Реферат

Суспільні та державні потреби - Реферат

традиції тощо, і не залежать від обсягів товарних пропозицій, цін на них; зауважимо, що сьогодні для більшості збіднілого населення вони не забезпечені платоспроможним попитом);
- дійсні (зважено враховують як ідеальні потреби, так і можливості їх задоволення на аналізовану перспективу).
Оскільки суспільні потреби реалізуються і своєрідно проявляються через колективні й особисті, то останнім притаманні впливові чинники суспільних, а також і власні ознаки поділу на види, різновидності тощо. Власні ознаки можуть, до речі, формувати й більш загальні ознаки суспільних, оскільки у суспільстві індивідууми живуть серед собі подібних, відповідно їх потреби тотожні, подібні. Уподобання у своїйкількість суб'єктів потреб перетинаються. Крім того, особисті потреби інтегруються відповідно до законів суспільного буття.
До особистих потреб необхідно віднести потреби фізіологічні, у праці, навчанні, грошових ресурсах та ін. Проте між потребами існує багатогранний зв'язок. Так, потреба у праці визначається необхідністю задоволення ряду інших потреб, зокрема, потребами у грошових ресурсах. Задоволення фізіологічних потреб вимагає придбання об'єктів для задоволення таких потреб. Знову ж таки, придбання таких об'єктів можливе за наявності відповідних грошових ресурсів тощо.
Особисті потреби в ресурсах, необхідні для підтримки чи розширення поля діяльності, необхідно поділяти за такими власними ознаками, як, наприклад, стать, вік, освіта, прагнення до власності, здатність до підприємницької діяльності, життєві запити у роді діяльності, кар'єрі, положенні.
До загальних ознак особистих потреб варто включити:
1) розповсюдженість (загальні, поширені, місцеві, локальні, виняткові);
2) за місцем задоволення (виробництво, підприємство, заклад, фермерське господарство, побут);
3) за значенням для людини (необхідні для підтримки існування, необхідні для діяльності);
4) прогресивності (перспективні, прогресивні, застійні, застарілі);
5) реалізації (реальні у задоволенні, нереальні, ідеальні);
6) передбачуваності (поточні, очікувані, імовірні);
7) часу існування (постійні, нові);
8) керованості (керовані з боку суспільства, держави, розвиваються стихійно).
Особисті потреби породжені виконанням людиною фізіологічних, антропометричних, психофізичних та інших функцій. У той же час здійснюють виробничо-трудові, виховні, оборонні та інші функції як члени трудових колективів в умовах виробничих підприємств (інших підприємств, установ, закладів, організацій). Оскільки і виробничі підприємства, і їхні колективи мають спільні риси й одночасно відрізняються, то й колективні потреби різні за видами, мають спільні та відмінні ознаки. Разом з тим, ці потреби впливають на особисті, їх формують, регулюють тощо.
Особисті й колективні потреби інтегруються, узагальнено формують суспільні. Суспільним потребам також властиві власні ознаки класифікації. Відповідно до таких ознак суспільні потреби в ресурсах пропонується поділити: за природою, за носієм, за видом, за призначенням, за динамічністю, за поширенням, за національною ознакою, за нагальністю тощо.
Разом із суспільними в окрему категорію необхідно виділяти державні потреби, оскільки вони мають відмінні ознаки, свої види та інші характеристики. Державним потребам притаманні загальні властивості, ознаки та інші характеристики потреб. До таких належать класифікаційні ознаки: політичні, економічні, соціальні, фінансові тощо. Разом з тим, серед державних потреб необхідно виділити такі, що мають своєрідне походження, цільове призначення, характерні особливості поширення тощо. Такі потреби викликані виконанням державою властивих їй конституційних функцій (законотворчість, державне управління, регулювання економіки, справляння податків, збереження природних ресурсів, забезпечення прав людини, боротьба з правопорушеннями).
Серед власних ознак державних потреб можна назвати такі, як їх суб'єкт, функції, спосіб формування та ін.
На відміну від суспільних, державні потреби потрібно розуміти як потреби держави, необхідні для виконання нею своїх конституційних функцій. Для виконання таких функцій держава "повинна мати у своєму розпорядженні певну величину фінансових ресурсів, що створюються в її народногосподарському комплексі. З цією метою вона здійснює свою фінансову діяльність шляхом законодавчого визначення форм мобілізації доходів і витрат з метою досягнення економічного і соціального прогресу у державі" [1. - C. 142]. Зазначимо, що частина потреб держави у фінансах належить і до не пов'язаних із зазначеним прогресом. До таких слід відносити політико-адміністративні потреби, як пропонується їх називати. До них належать потреби утримання державного апарату управління і влади, державних силових структур, зовнішньовідомчих структур, участі в міжнародних організаціях, сплати внесків та ін.
Крім того, частина державних фінансів спрямовується в народне господарство для примноження матеріально-технологічних і грошових ресурсів підприємств, зокрема у формі дотацій окремим галузям, в освіту, науку, тобто для задоволення економічних потреб різних галузей економіки.
До потреб держави також належать: здійснення економічних функцій; збільшення надходження платежів до бюджетів; економічної безпеки держави; оптимального управління державою; збереження цілісності держави; недоторканості кордонів держави; зростання людських ресурсів; зниження злочинності тощо.
Безумовно, що названі потреби взаємопов'язані з суспільними, відображають певні сторони вимог суспільства до системи державного управління і разом з тим впливають на колективні та особисті, зокрема, через регулювання економіки, соціальної політики, демографічних процесів.
До потреб держави здійснення економічних функцій варто віднести забезпечення суспільства необхідними ресурсами. Потреби в ресурсах, на нашу думку, можна подати матрицею раціональних величин споживання конкретних ресурсів на душу населення. Усі ресурси потрібно поділити на однорідні групи (паливно-енергетичні ресурси, продукти харчування, електронна побутова техніка тощо). По цих групах визначаються потреби:
де Пр - раціональна потреба в р-групі ресурсів, натуральних одиниць на душу в рік;
і - види ресурсів, наприклад, корисні

 
 

Цікаве

Загрузка...