WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Суспільні та державні потреби - Реферат

Суспільні та державні потреби - Реферат


Реферат на тему:
Суспільні та державні потреби
У період розбудови українська держава повинна орієнтуватися на стратегію сталого розвитку, в результаті якого, зокрема, буде забезпечене гарантоване задоволення всіх членів суспільства в динамічних потребах у життєвих цінностях, у тому числі в ресурсах. Ресурси, як відомо, поділяються на фінансові, матеріальні, інформаційні. Їх структура й обсяги споживання взаємопов'язані. Зміни потреб у матеріальних засобах домашніх господарств впливають на потреби у промислових ресурсах, в інших видах ресурсів і навпаки.
Потреби належать до складних, багатогранних суспільних явищ. З наукового погляду вони є однією з найзагальніших категорій, одночасно популярних і разом з тим наукомістких. У комплексі з іншими чинниками впливають вони на попит споживачів на необхідні ресурси, тому вивчаються маркетологами підприємств при визначенні перспектив розвитку виробництва.
Закономірно, що ця категорія вивчається широким колом наук, потребує подальших різнобічних досліджень, оскільки змінюються соціально-економічні умови життя людей, політична ситуація в країні, структура виробництва продукції промислового й домашнього споживання, міжнародні економічні зв'язки тощо.
Дослідженню теоретичних і практичних проблем, що стосуються потреб, присвячені наукові праці як українських учених, зокрема А.В. Головача, В.Є.Козака, В.С. Марцина, так і зарубіжних - Ф. Котлера, Б.М. Воронцова, К.Маркса, Б.М. Мочалова.
В економічній теорії потреби розглядаються в системі суспільних відносин, що формуються відповідно до відтворення матеріальних умов життєдіяльності людей [3. - С. 4-5]. На нашу думку, суспільні відносини виходять за межі відтворення матеріальних умов життя. Тому категорію потреб необхідно розглядати більш широко.
Крім того, у наукових працях згаданих та й інших авторів не приділяється належна увага висвітленню ресурсних аспектів потреб взагалі, державних зокрема.
Метою написання статті є розробка системи понять, що дозволяють всебічно охарактеризувати потреби в ресурсах, а також взаємозв'язок між державними та суспільними фінансовими, матеріальними та іншими потребами.
Досліджуючи з наукового погляду широке коло питань щодо потреб, пропонується користуватися й відповідною системою понять, що їх визначають:
1) суть конкретної потреби у ресурсах;
2) суб'єкт потреби у ресурсах (індивід, колектив, суспільство, клас, держава);
3) об'єкт потреби (цінність, ресурс, що застосовується в процесі задоволення потреб);
4) походження потреби у ресурсах (природна, викликана товарною пропозицією);
5) носій потреби у ресурсах (ті властивості об'єкта, що задовольняють суб'єкта, наприклад, носієм потреби кам'яного вугілля є його здатність перетворюватися у тепло);
6) спосіб задоволення потреби (споживання електроенергії, експлуатація транспорту, що працює на газовому пальному);
7) процес задоволення людиною потреб (подача електроенергії на виробниче підприємство, газу в житлові будинки);
8) види потреби, що визначаються за різними ознаками (поточні, перспективні, ретроспективні; економічні, соціальні, фізіологічні);
9) функції потреб (забезпечення людського організму ресурсами для фізичного існування, задоволення духовних запитів людини; виробничі, трудові, захисні, політичні тощо);
10) сфери задоволення потреб (домашнє господарство - в електроенергії, газі природному, продуктах харчування, вирощених на власному городі; виробничі підприємства - робота, заробітна плата для працездатного населення);
11) період задоволення потреб (постійно, періодично, разово).
Окремо зазначимо, що в системі об'єктів потреб потрібно особливо виділяти ресурси. Саме вони і забезпечують життєдіяльність як кожної людини, колективу, підприємства, так і суспільства в цілому. Тому в усьому світі йде найбільш активна боротьба за грошові, матеріальні та науково-технічні ресурси.
Узагальнено зазначимо, що суспільні потреби потрібно розуміти як сукупність матеріальних, духовних, інформаційних, виробничих та інших потреб людей, що закономірно сформувалися під впливом комплексу відповідних чинників. Вони, до речі, формують і вимоги до суспільного виробництва, положення відповідної державної політики, поведінку особистостей тощо. Кожній людині притаманні власні риси потреб й одночасно риси потреб колективів, суспільства.
Матеріальні, інформаційні потреби за об'єкти мають відповідні ресурси. Але для отримання таких ресурсів чи то людиною, чи то підприємством потребуються фінансові ресурси, які слугують обмінним засобом. Ідеться про реалізацію функції купівлі-продажу.
Суспільні, як колективні й особисті (індивідуальні), потреби нами поділяються на ретроспективні (ті, що були в минулому періоді), поточні, перспективні. Зазначимо, що на обсяги всіх цих видів потреб впливали чи впливають різні чинники. Одну частину з них потрібно називати загальними (спільними), другу - специфічними. До загальних чинників при визначенні потреб у життєвих ресурсах, наприклад, варто віднести чисельність і структуру населення країни чи її регіону, споживчі смаки людей, їх стать, вік. Специфічними чинниками для формування обсягу і структури перспективних потреб необхідно вважати, наприклад, період випередження, ріст чисельності населення, перспективне житлове будівництво.
Поточні суспільні потреби в ресурсах, на нашу думку, визначаються чи формуються комплексом діючих чинників:
1) соціальних (структура населення, його національні та побутові особливості; заходи щодо формування споживчих смаків населення, у тому числі за допомогою реклами);
2) економічних (товарні пропозиції, грошові доходи та їх розподілення, рівень і співвідношення цін на товари та послуги, обсяги задоволення потреб з різних джерел);
3) демографічних (чисельність населення, його статево-віковий склад, склад сімей, міграція людей);
4) природних (фізіологічні потреби організму в тих чи інших поживних речовинах, географія проживання населення, сезонність споживання потреб).
Перспективні суспільні потреби нами пропонується поділити на:
- абсолютні (ідеалізовані або ті, які враховують потреби людей у ресурсах, наприклад, організму людини в поживних речовинах, національні смаки людей, їх місцеві

 
 

Цікаве

Загрузка...