WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Система підтримки управлінських рішень у фермерській діяльності - Реферат

Система підтримки управлінських рішень у фермерській діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Система підтримки управлінських рішень у фермерській діяльності
Функціонування будь-якого господарства, в тому числі і фермерського, пов'язане із постійним прийняттям рішень, які впливають на подальшу його діяльність. Потреба прийняття певних рішень виникає від початку створення господарства аж до припинення його діяльності. Тому управління фермерським господарством можна розглядати як послідовність етапів процесу прийняття рішень на всьому життєвому циклі господарства (рис. 1).
Вирішення проблем фермера потребує використання значної кількості інформації, спеціальних наукових методів, які дозволяють моделювати ситуації та прогнозувати наслідки рішення, що може бути забезпечено в межах комп'ютерної системи.
Авторами запропонована комп'ютерна система підтримки рішень фермера, що включає задачі прогнозування стандартних і непередбачених ситуацій, пошуку ефективних шляхів виходу за допомогою інформаційної та аналітичної підтримки (рис. 1).
Рис. 1. Етапи прийняття рішень в управлінні фермерським господарством
Інформаційна підтримка являє собою процес створення бази даних, яка містить інформацію про стан конкретного господарства та всебічну характеристику його діяльності, а також про зовнішнє середовище, необхідну фермеру для підвищення ефективності господарювання та вирішення своїх проблем.
Внутрішня інформація включає базу даних про господарство та інформацію, що використовується для моделювання поведінки господарства. У базі даних така інформація згрупована за наступними напрямами:
- можливості господарства: основні та оборотні засоби, грошові та трудові ресурси, досвід фермера;
- діяльність господарства: вид, спеціалізація, використовувані технології;
- необхідні ресурси для підтримки діяльності: матеріальні, технічні, трудові, грошові;
- результати діяльності (минулі, поточні, заплановані): господарські операції, підсумки робіт, звіти, статистика.
Інформація, що використовується для моделювання поведінки господарства, включає:
- базові технології та технічні комплекси;
- попит та ціни на продукцію;
- нормативи та стандарти (економічні, виробничі, технологічні);
- дані про діяльність інших господарств.
Зовнішня інформація може бути згрупована за наступними напрямами:
- землеробство і природокористування (обробіток ґрунту, оцінка природних ресурсів та шляхи їх кращого використання);
- рослинництво (технологія вирощування сільськогосподарських культур, насінництво, селекція);
- тваринництво (племінна справа, фізіологія, годівля);
- первинна обробка і переробка сільськогосподарської сировини;
- планово-економічна діяльність, бухгалтерський облік, фінанси;
- нормативно-правове поле (закони, постанови, підзаконні акти, нормативи, стандарти);
- моніторинг продовольчого ринку та ринків ресурсного забезпечення (ціни та їх географія; попит та пропозиція на місцевих, регіональних, загальнодержавних, міжнародних ринках; прогнозні показники);
- інфраструктура (заготівельна та збутова діяльність; виробництво та продаж основних засобів виробництва, засобів захисту рослин і тварин, добрив; ремонтні роботи; будівництво; ветеринарне обслуговування);
- досягнення НТП;
- метеорологічні умови.
Таку інформацію фермерське господарство може отримати в першу чергу в консультаційних центрах та центрах інформації, органах державної влади, науково-дослідних установах, обласних державних сільськогоспо-дарських дослідних станціях, інформаційних центрах, навчальних закладах, в інших виробників сільськогосподарської продукції, в структурах продовольчого ринку та матеріально-технічного постачання, фінансового ринку та інших центрах інформації.
Система передбачає два режими доступу до зовнішньої інформації.
Перший режим потребує вибірки із зовнішньої інформації лише тих даних, що цікавлять фермера, тобто вибір за запитом фермера. Це може бути здійснено спеціальними інформаційними і консультаційними пунктами (ІКП).
Другий - пов'язаний із використанням мережі Інтернет. У даному випадку система пропонує фермеру повний перелік згрупованої за від-повідними напрямами зовнішньої інформації та вказує електронну адресу організації, яка має цю інформацію.
Аналітична підтримка рішень фермерської діяльності включає аналіз ситуацій, пошук шляхів виходу із них за підтримки економіко-математичних моделей і методів, які враховують такі фактори сільськогосподарського виробництва, як сезонність, невизначеність та викликаний ними ризик.
Моделі аналітичної підтримки згруповані за напрямами: починаючий фермер та функціонуюче господарство.
Для починаючого фермера вирішуються питання вибору типу гос-подарства, визначення його розмірів та спеціалізації, джерел формування капіталу, способів реалізації готової продукції та забезпечення ресурсами, вибору технологій та організації виробництва.
Для функціонуючого господарства за допомогою відповідних моделей вирішуються наступні питання:
- формування бізнес-плану та оцінка ризику;
- оцінювання ринку збуту (кон'юнктура, збут, ціна);
- вибір оптимальних технологій;
- прогнозування фінансового стану та планування фінансів;
- планування виробництва (формування варіантів плану в умовах різних критеріїв та визначення оптимального);
- визначення необхідних ресурсів для виробництва;
- планування збуту продукції;
- складання кошторису витрат та доходів, визначення прибутку;
- визначення ціни на продукцію;
- формування списку робіт та контроль за їх виконанням;
- облік господарських операцій, облік витрат та складання балансу;
- розрахунок податкових відрахувань;
- аналіз та оцінка господарської діяльності.
Моделі враховують наявні умови господарювання (специфіку землі, досвід ведення господарства) та можливість забезпечення необхідними ресурсами (добривами, насінням, засобами захисту рослин і тварин, тех-нікою та енергоресурсами, фінансами). Для розрахунків використовуються базові регіональні технології, зорієнтовані на фермерське господарство.
Залежно від терміну дії вищеназвані моделі можна віднести до стратегічного, річного, оперативного та технологічного рівнів. Моделі стратегічного рівня визначають напрями розвитку господарства з урахуванням потреб ринку, поставлених цілей, зовнішніх та внутрішніх можливостей господарства для забезпечення ресурсами та фінансами. Моделі річного рівня займаються конкретизацією та узгодженням окремих видів виробничо-господарської діяльності на визначений проміжок часу, а оперативного - створенням необхідних умов вирощування культур та відгодівлі тварин із метою досягнення визначених на попередніх рівнях обсягів виробництва та реалізації продукції. Моделі технологічного рівня слідкують за виконанням технологічних процесів, підтримують задані режими виробництва при вирощуванні культур та догляді за тваринами, зберіганні та переробці продукції, внесенні добрив, роздачі кормів,інформують фермера про хід виробничих процесів, про відхилення в них та можливі наслідки.
Окремий клас являють собою моделі, що займаються визначенням межі беззбитковості господарства, ціни майбутньої продукції, аналізу господарської діяльності та фінансового стану господарства.
Зручним аналітичним інструментом, який використовується в даних моделях, є маржинальний прибуток (МП), що надходить у вигляді грошових коштів від продажу продукції та визначається як сума коштів, необхідних для покриття постійних витрат та утворення прибутку. При цьому всі витрати господарства необхідно розділити на постійні та змінні.
Актуальним сьогодні є моделювання різних ситуацій, що вимагають швидкого прийняття рішення, в основі яких лежать такі показники:
1. Маржинальний прибуток:
МП = ПВ + П або МП = В - ЗВ,
де ПВ - постійні витрати,
П - прибуток (операційний);
В - виручка від продажу;
ЗВ - змінні витрати.
2. Маржинальний прибуток на

 
 

Цікаве

Загрузка...