WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Крим на політичній карті України - Реферат

Крим на політичній карті України - Реферат

експерти УЦЕПД пропонують вжити наступних заходів.
Кабінету міністрів України до кінця 2001р. розробити засади державної політики
стосовно вирішення політичних і соціально-економічних проблем АРК на середньо- та довгострокову перспективу, спланувати конкретні заходи з визначенням джерел
їх фінансування, в т.ч. з державного бюджету України.Визначити базові показники політичного та соціально-економічного розвитку АРК, контролювати їх досягнення на кожному з етапів.
Посилити інформаційно-аналітичну складову розробки державної політики щодо Криму. Зокрема, створити єдину інформаційну аналітичну систему органів державної влади зі включенням до неї баз даних органів державної влади автономії.
Верховній Раді України, Конституційному суду України продовжити роботу з
повернення АРК до правового поля України - шляхом приведення окремих положень Конституції АРК, інших нормативно-правових актів автономії у відповідність до Конституції та чинного законодавства України. Здійснювати цю роботу поетапно, в режимі діалогу й політичного компромісу з органами державної влади та громадськістю автономії. Зміна статусу АРК на сучасному етапі є недоцільною -
спроби розширити (обмежити) повноваження автономії призведуть до загострення відносин між Києвом і Сімферополем.
Президентові України доцільно підписати ухвалений парламентом Бюджетний кодекс України, який передбачає зарахування ПДВ до бюджету Криму.
Посилити кадрові важелі впливу Кабінету міністрів України на ситуацію в АРК:
призначати керівників органів виконавчої влади АРК за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади України.
З метою впровадження дієвих механізмів попередження й нейтралізації політичних конфліктів в АРК, у складі адміністрації Президента України створити управління по забезпеченню діяльності Постійного представництва Президента України в АРК, в
якому зосередити функції аналізу, прогнозування та внесення пропозицій щодо
комплексного розв'язання політичних проблем АРК. Організувати періодичні
стажування в Криму працівників управління; відповідно, в Києві - стажування
співробітників Постійного представництва Президента України в АРК.
Налагодити роботу Постійного представництва як сполучної управлінської ланки між Києвом і Сімферополем, переорієнтувати його з виконання переважно контрольних функцій на функції координації. Підвищити авторитет постійного представника Президента України в АРК - призначати на цю посаду політиків
загальноукраїнського масштабу, які користуються повагою і довірою з боку
основних політичних сил автономії.
Вжити заходів з формування в АРК управлінської еліти із загальноукраїнським
світоглядом. Для цього, зокрема: розширити набір державних службовців з АРК до Академії державного управління при Президентові України; направляти державних службовців АРК на певний термін на роботу до центральних органів виконавчої влади з наступним поверненням на керівні посади до Криму або до інших регіонів; призначати на їх місця державних службовців із Києва та областей України.
Як нам облаштувати автономію
Необхідно продовжити роботу, спрямовану на нейтралізацію негативного впливу
внутрішніх і зовнішніх чинників на ситуацію в АРК. З цією метою експерти УЦЕПД пропонують вжити наступних заходів.
Верховній Раді України ухвалити Закон України "Про Раду міністрів АРК", яким
визначити статус і повноваження виконавчої влади автономії, деталізувати
процедуру взаємодії Ради міністрів АРК з Верховною Радою АРК, з центральними органами виконавчої влади, з місцевими державними адміністраціями. На підставі положень Конституції України більш чітко й детально визначити процедуру звільнення з посади голови Ради міністрів АРК (процедуру погодження з Президентом України).
Впровадити механізми цивільного контролю за діяльністю правоохоронних органів на регіональному рівні, в т.ч. шляхом проведення регулярних слухань про результати
їх діяльності на засіданнях Верховної Ради АРК, широкого висвітлення їх роботи в місцевих ЗМІ. Зорієнтувати правоохоронні органи виключно на професійне виконання визначених законом функцій, обмежити їх втручання в політичні конфлікти в АРК.
Проводити періодичну ротацію співробітників правоохоронних органів, прокуратури до інших регіонів України.
З метою забезпечення інформаційної підтримки органів державної влади, при Раді міністрів АРК створити Центр інформаційного забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку автономії, забезпечити поширення в ЗМІ інформації стосовно Криму, його культурних, туристичних, лікувальних можливостей, в т.ч. з використанням новітніх інформаційних технологій, мережі Інтернет. Зменшити податковий тиск на друковані ЗМІ України, що сприятиме започаткуванню видання в Криму їх регіональних випусків.
Державному комітету України у справах релігій, Комітету у справах релігій АРК
сприяти посиленню соціальної складової в діяльності конфесій на території
автономії, запобігати втягуванню їх у політичні конфлікти. Спланувати й провести "круглий стіл" за назвою: "Шляхи досягнення міжконфесійної злагоди в Криму" із залученням представників усіх конфесій, органів державної влади, експертів і науковців.
Поступово підвищувати рівень присутності української культури та української
мови в суспільному середовищі та інформаційному просторі АРК. Не провокувати при цьому штучно створених конфліктів, наприклад, шляхом впровадження нових правил українського правопису, встановлення обмежень на використання російської мови тощо. Кількість українських шкіл (класів) збільшувати не за рахунок закриття російських, а шляхом будівництва в автономії нових закладів освіти.
Міністерству освіти і науки України укомплектувати кримські школи
кваліфікованими викладачами української мови та літератури, покращити
матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів, у т.ч. з українською
мовою навчання. Розробити програму підвищення кваліфікації викладачів
української мови та літератури, які працюють в автономії. Оголосити конкурс на
звання "Кращий вчитель української мови в АРК" з відповідним моральним і
матеріальним заохоченням.
Розглянути можливість створення в АРК філіалів провідних університетів України.
В рамках державного замовлення збільшити для кримської молоді спеціальні квоти набору до університетів України.
Міністерству культури й мистецтв України сприяти активізації гастрольної
діяльності в АРК провідних творчих колективів, театрів України, популярних
молодіжних груп, організації виставок, експозицій центральних музеїв України.
Проводити Дні культури областей України в АРК, щорічний загальнонаціональний музичний конкурс

 
 

Цікаве

Загрузка...