WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Ринок праці як економічна категорія - Реферат

Ринок праці як економічна категорія - Реферат

форми праці є основою отримання доходу у формі заробітної плати [11, с. 40]. Особа отримує грошову винагороду за послуги праці певного виду, якості і кількості. З іншого боку, товар - це продукт праці, що задовольняє певну потребу людини і виготовлений для обміну, товар - матеріальне благо або послуга [11, с. 640]. Таким чином, послуга є товаром, що задовольняє потребу одних і є засобом обміну на деякі життєві блага інших. Крім того, "послуга - особлива споживча вартість процесу праці, виражена в корисному ефекті, що задовольняє потреби людини, колективу, суспільства. Особливістю послуги як товару є те, що вона корисна не як річ, а якдіяльність. Тому споживання послуги збігається із процесом її творення, з діяльністю" [11, c. 7]. Виходячи з того, що послуга - це "дія, вчинок, що дає користь, допомогу іншому" [17, ст. 827] і підсумовуючи сказане вище, можна зробити висновок, що товаром на ринку праці є послуги праці.
Крім того, за останні роки відбулися зміни трудових відносин. Одним із проявів цих змін є поява нестандартної зайнятості, яка набуває вагомих масштабів. До основних форм нестандартної зайнятості відносять такі [18]: непостійну (тимчасову) зайнятість, недозайнятість, неповну зайнятість; вторинну зайнятість; надзайнятість; самозайнятість; неформальну зайнятість. Фактори, що призводять до звуження масштабів стандартної зайнятості, досить різноманітні. Деякі із них входять до складових попиту на працю, інші - пропозиції. Сам факт появи і розширення масштабів нестандартної зайнятості дає підстави зробити наступний висновок. При укладанні трудових угод все більшого значення як для робітників, так і для роботодавців набуває кількість годин роботи, тобто тривалість робочого дня. На нашу думку, цей факт є важливим, оскільки він опосередковано доводить, що товаром на ринку праці виступають послуги праці. Послуги праці є унікальним товаром, що має багато таких характеристик, які суттєво відрізняються від характеристик звичайних товарів. Детальний аналіз цих особливостей подано в роботах [1, 2 ].
Важливим є питання обсягу ринку праці, тобто визначення того, хто є його суб'єктами. В останніх працях вітчизняних учених тут особливої розбіжності не спостерігається, оскільки вважається, що ринок праці не вичерпується відносинами з працевлаштування безробітних і заповненню вакансій, а охоплює всю сферу найманої праці. У загальному, суб'єктами на ринку праці виступають роботодавці, наймані працівники (які можуть бути представлені профспілками) і держава (опосередковано). Опосередкованість держави зумовлена тим, що вона встановлює мінімальний рівень заробітної плати, тривалість робочого дня та інші умови, але безпосередньої участі в з'ясуванні домовленостей не бере (за винятком у державному секторі, де вона виконує функцію підприємця).
Відносини, в які вступають суб'єкти ринку праці, - це соціально-економічні відносини, що мають товарний характер, пронизують фази відтворення індивідуальної робочої сили, всі ланки суспільного виробництва, і регулюються ринковою кон'юнктурою, системою соціального партнерства, морально-етичними нормами та національними традиціями, а також і юридичні відносини.
Сукупна пропозиція і сукупний попит є головними складовими частинами ринку праці. Сукупний попит визначається кількістю і структурою робочих місць, що існують в економіці. Поточний попит визначається потребою на працівників для заповнення вакантних робочих місць. Сукупна пропозиція включає всі категорії економічно активного населення. До цієї категорії відносяться як ті, що працюють, так і ті, хто бажає працювати, але в даний момент часу роботи не мають і шукають її. Поточна пропозиція складається із безробітних, що активно шукають роботу і готові до неї приступити; працівники, які намагаються змінити місце роботи; особи, які бажають працювати у вільний від роботи або навчання час. Поточна пропозиція і поточний попит формують поточний ринок праці, який є складовою ринку праці в широкому розумінні. Основна функція поточного ринку праці полягає у перерозподілі праці через сферу обігу між галузями, сферами виробництва, підприємствами, та заповненні вакансій і забезпеченні роботою людей. До недавнього часу у вітчизняній літературі найбільше уваги приділялося саме цій частині ринку праці, оскільки вона пов'язана з такою болючою проблемою, як безробіття. Але окремо розглядати цей сегмент було б методологічно неправильно, оскільки значна частина проблем, що тут виникають, пов'язана і залежить від стану загального ринку праці і тому політику регулювання рівня безробіття потрібно спрямувати на весь ринок праці.
До елементів ринку праці відноситься і заробітна плата. Єдиного підходу до визначення заробітної плати як економічної категорії не існує. Основна відмінність у визначеннях цього терміна пов'язана з наступними причинами. По-перше, сутність поняття "заробітна плата" розглядають з різних позицій: економіки праці, економічної теорії, найманого працівника, підприємця тощо. Так, з позиції найманого працівника, заробітна плата - це основна частина його трудового доходу, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці і який повинен забезпечити об'єктивно необхідне відтворення робочої сили. З позиції підприємця, заробітна плата - це елемент витрат виробництва, і, водночас, головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів [1, ст. 376]. Слід зауважити, що, оскільки крім заробітної плати, роботодавець несе інші витрати на робочу силу, то прийнято також використовувати поняття "оплата праці". З позиції економічної теорії, заробітна плата - це економічна категорія, що відображає відносини між роботодавцем і найманими особами щодо розподілу новоствореної вартості. По-друге, на відмінність у поглядах на сутність заробітної плати впливає розбіжність у поглядах економістів на те, що є товаром на ринку праці. В історії світової економічної думки заробітну плату розглядають як плату за три різні об'єкти: працю, робочу силу, послуги праці або робочої сили. По-третє, в період становлення ринкових відносин підходи до визначення сутності заробітної плати змінювались, а саме її розуміння наповнювалося новим ринковим змістом.
Аналіз еволюції поглядів на заробітну плату [13] показує, що заробітна плата - це одна з найскладніших економічних категорій і одне з

 
 

Цікаве

Загрузка...