WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Ринок праці в Україні: аналіз стану, проблеми формування - Реферат

Ринок праці в Україні: аналіз стану, проблеми формування - Реферат

завдяки якому вона не виконує своєї функції повною мірою;
- значне збільшення середнього рівня заробітної плати, особливо в медицині, освіті, науці;
- скорочення фіскального тиску на фонд оплати праці;
-перегляд величини неоподаткованого мінімуму, який, на думку автора, повинен бути порівняний з величиною прожиткового;
- перегляд шкали оподаткування доходів фізичних осіб, яка не враховує значну диференціацію доходів населення (із 8,8 млрд. грн. даного податку 8,4 млрд. у бюджет 2001 дали ті громадяни, чий заробіток ледь перевищував прожитковий мінімум).
Таблиця 4
Розподіл населення за рівнем середньодушових сукупних витрат*
(відсотків)
Джерело: Статистичний щорічник України за 2001 рік. - К.: Техніка, 2002.
* У ІІІ кв. 2001 р. - 65 грн.
** Від розміру доходу, який дає право на отримання допомоги. У 1999 р. він становив 41 грн., у 2000 р. - 46 грн.
*** У ІV кв. 2000 р. - 270,1 грн., у 2001р. - 311,3 грн.
На сучасному етапі становлення ринкової економіки для України надзвичайно важливо усвідомити велику роль людських ресурсів у економічному розвитку. Зокрема, потрібно приділяти увагу якості робочої сили. Сьогодні трансформаційні процеси в економіці здійснюються в умовах глибокої кризи і збігаються у часі з необхідністю подолання відставання в багатьох галузях науково-технічної сфери. Науково-технічний прогрес як один із головних факторів сучасного економічного розвитку найважливішою умовою передбачає кардинальне вдосконалення робочої сили, покращання її характеристик на ринку праці. У зв'язку з цим виникає необхідність звернути увагу на такі проблеми ринку праці, як відставання, інертність та неадекватність нинішнім та можливим у майбутньому проблемам галузей освіти та професійної підготовки, неефективність роботи соціальних служб допомоги, реабілітації й адаптації безробітних і людей із застарілою кваліфікацією. У країні відсутня цілеспрямована політика інтелектуалізації суспільства і суспільної праці та формування трудових ресурсів творчого типу.
Нині відбувається зменшення кількості осіб, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах (табл. 5). Разом з тим, хоч і збільшилась кількість тих, хто навчається у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, але це відбулося на фоні збільшення кількості вищих навчальних закладів гуманітарного спрямування та втрати престижності науково-технічних спеціальностей.
Таблиця 5
Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах*
(на початок навчального року; тис.)
*Джерело: Статистичний щорічник України 2000 р. - К.: Техніка, 2002.
Багатьма вченими-економістами при досліджені економічної ефективності освіти було показано значну "віддачу" вкладених на розвиток освіти коштів.
Г. Беккер, Т. Шульц та їх послідовники обґрунтовано довели, що вклад освіти повинен наближатись до 33 % загального приросту ВНП, а віддача є набагато вищою, ніж при інвестуванні в основний капітал. Цю думку підтверджує і накопичений досвід США [6].
В українській економіці на сьогодні близько 20-25 % робочих місць належать до категорії найнижчої кваліфікації, у той же час, наприклад, у США некваліфікована праця в 1995 р. становила 3,9 % зайнятих, причому в багатьох галузях промисловості їх частка була 2-3 %. Крім того, розвиток підсобного господарства, який широкого масштабу набув у малих містах і селах України, призводить до того, що вчитель чи інженер, наприклад, займаючись домашнім господарством, поступово втрачає свою кваліфікацію і професійні навички. Це призводить до погіршення якості робочої сили серед робітників високої кваліфікації.
Отже, в Україні є широке поле діяльності для реалізації різних планів неречового накопичення. Цього можна досягти за допомогою стимулюючих мір у сфері оподаткування, пільгових кредитів, мір суспільного заохочення.
У процесі об'єднання Німеччини, коли постало питання про пристосування східнонімецької робочої сили до вимог розвиненої ринкової економіки, перше, що було зроблено владою ФРН, - це реалізація широкомасштабних програм у сфері трудових ресурсів - організація навчання і перенавчання безробітних, створення суспільних робіт та інших заходів активної політики на ринку праці.
Якщо сьогодні в Україні не вжити рішучих заходів у сфері середньої освіти, яка знаходиться в дуже тяжкому стані (надзвичайно застаріла навчальна база, нехватка вчителів, середній вік працюючих вчителів дуже великий), то в поєднані із зазначеними факторами і проблемами в галузі охорони здоров'я якість робочої сили на внутрішньому ринку праці в Україні у найближчі 5-10 років значно впаде, особливо серед молоді. Демографічні проблеми підсилені переходом на 12-річне навчання призведуть до різкого спаду пропозиції робочої сили серед молоді в найближчі 10-12 років. Це викличе зростання економічного навантаження на працюючих, середній вік яких, між іншим, буде зростати.
Інша проблема, пов'язана з депопуляцією населення України, - нестача кадрів у аграрному секторі.
Отже, ринок праці в Україні нині знаходиться тільки на завершальній стадії першого етапу його формування - фрагментарного ринку. На фоні роздержавлення економіки виникає потреба активного державного втручання в економічні процеси з метою формування господарського порядку, запобігання хаосу і безладдю. Не останню роль тут відіграє податкова політика держави, яка повинна бути підпорядкована плану перспективного розвитку України як в економічній, так і в політичній сферах. Зрозуміло, що процес формування ринку праці може і повинен спиратись на досвід інших країн, де цей ринок збудований, а їх економічна модель найбільше відповідає тій, що будує Україна. Але, як показує світовий досвід, теорія ринкової економіки, кожна країна повинна мати свою власну модель ринку праці та політику регулювання ринковими процесами. Адже вихідні умови як внутрішні, так і зовнішні для кожної країни свої.
Література:
1. Наемный труд на переломных этапах развития экономики / Под редакцией Р.И. Цвылева. - М.: Эдитория УРСС, 1999. - 120 с.
2. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. - К.: Знання - Прес, 2000. - 313 с.
3. Наемный труд на переломных этапах развития экономики / Под редакцией Р.И. Цвылева. - М.: Эдитория УРСС, 1999. - 120 с.
4. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. - К.: Знання - Прес, 2000. - 313 с.
5. Шпонька В.Л., Архипов В.І. Бюджетна політика і деякі соціальні проблеми оподаткування заробітної плати / Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку): Збірник наукових праць. Матеріали науково-практичної конференції, 2001. - 20-22 грудня.
6. Куценко В., Євтушенко Г. Освіта як елемент людського капіталу і фактор підвищення ефективності реальної економіки: Збірник наукових праць Академії ДПС України, 2002. - 2(16).

 
 

Цікаве

Загрузка...