WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Ринок праці в Україні: аналіз стану, проблеми формування - Реферат

Ринок праці в Україні: аналіз стану, проблеми формування - Реферат

відсутність офіційної реєстрації діяльності;
- переважання самозайнятості;
- низьку капіталоозброєністьпраці; застарілі і шкідливі технології;
- легкий доступ для працівників;
- безправ'я працівників;
- нерідко "контроль" діяльності з боку кримінальних структур.
Таблиця 2
Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної
неповної зайнятості, за галузями економіки*
(відсотків до загальної кількості працівників відповідної галузі)
* Джерело: Статистичний щорічник України за 2001 рік. - К.: Техніка, 2002.
Нетоварний сектор економіки (зайнятість у якому означає всі види неоплачуваної роботи, результати якої споживаються самими працівниками або членами їхніх сімей) сьогодні має наступні особливості [4]:
- порушення норм законодавства про працю, зокрема щодо її безпеки, тривалості, важкості;
- соціальну незахищеність працівників;
- несплату податків;
- часткову натуралізацію господарства, при якій велика кількість людей буде жити в основному за рахунок городів, примітивної ремісничої і комерційної діяльності (так звані "челноки").
Ще однією особливістю зайнятості в Україні є щільне зрощення приватного бізнесу з роботою за наймом - так зване напівпідприємництво. Для багатьох підприємців збереження посади (робочого місця) в "офіційній" економіці відіграє захисно-допоміжну роль: для перших вона служить соціальним прикриттям, для других - способом накопичення трудового стажу, для третіх - страховкою на випадок банкрутства, для четвертих - джерелом дефіцитних ресурсів, ділових зв'язків і пільг.
До того ж попит на працю нині набув властивості низької еластичності або навіть в окремих випадках - повної нееластичності. Це відбулося в результаті поведінки виробничих факторів згідно з законами Хікса - Маршала.
Для вирішення проблем зайнятості і безпосередньо для скорочення безробіття можна запровадити наступні кроки. Перший - інвестиційні податкові пільги. Практика їх встановлення дозволяє підприємцям зменшувати величину оплачуваного податку на величину інвестицій в нове капітальне обладнання. Ефект від даних пільг полягає у зменшенні ціни на нове обладнання, що стимулює процеси інвестування. Стимулюючи ріст економіки в цілому, пільги стимулюють зайнятість і ведуть до скорочення рівня безробіття. Другий - надавати підприємствам податкові пільги, спря-мовані на стимулювання зайнятості або субсидіювання заробітної плати. Такі пільги можуть набирати різних форм і бути як загальними, так і вибір-ковими. Третій - зменшення податкових пільг на фоні зменшення податкових ставок з метою вирівнювання умов діяльності для всіх підприємств різних форм власності. Четвертий - створення сприятливого клімату для розвитку малого бізнесу, питома вага якого у ВВП України становить лише 8 % (в економічно розвинених країнах цей показник - 60-70 % ).
Значний досвід в організації програм субсидіювання зайнятості мають європейські країни. Наприклад, в Іспанії для стимулювання розширення виробництва та створення додаткових робочих місць застосовують такий механізм оподаткування, як зменшення оподаткованої бази на 15 тис. песет за створення кожного додаткового робочого місця.
Сьогодні особливу увагу звертають на себе проблеми ринку праці України, пов'язані з оплатою праці. Головною тут є проблема розриву між вартістю робочої сили та рівнем заробітної плати. Вона підсилена тим, що нині в Україні для найманого працівника заробітна плата - це якщо не єдина, то значна частина трудового доходу (табл. 3).
Таблиця 3
Структура трудових грошових доходів населення у 2001 р.
Це суттєво впливає не тільки на стан ринку праці, але й на всю економіку в цілому. В умовах ринкової економіки заробітна плата - це елемент ринку праці, що складається у результаті взаємодії попиту на працю і її пропозиції та виражає ринкову вартість найманої праці. На те, що така вартість в офіційному секторі економіки часто дуже занижена, вказує той факт, що частина власників недержавних закладів виплачує найманим пра-цівникам заробітну плату двома способами: офіційно занижену і неофіційну. Загальна величина заробітної плати, на яку погоджуються кваліфіковані працівники, перевищує заробітну плату за таку ж роботу в офіційному секторі економіки. Існування такого подвійного стандарту (обліку) підтверджується ще й тим, що сума сукупних витрат населення більш ніж у три рази перевищує величину отриманих доходів, яка враховується статистикою.
До причин появи такого стану речей можна віднести:
- великі ставки прибуткового податку;
- велике фіскальне навантаження на фонд оплати праці (більше ніж 60 %) [5];
- можливість підприємцям знижувати неофіційну заробітну плату своїм працівникам у випадку несприятливої кон'юнктури.
На думку автора, низький рівень заробітної плати призвів до того, що в ряді галузей економіки (насамперед у державному секторі) вона не виконує (або виконує тільки частково) своїх функцій, до яких належить відтворювальна, стимулююча, регулююча, соціальна, функція формування платоспроможного попиту. У 2001 році частка населення із середньодушовими сукупними витратами на місяць, нижчими за прожитковий мінімум, становила 83,1 % усього населення (табл. 4).
Низькі грошові доходи населення призвели до наступних наслідків:
- поширення вторинної зайнятості;
- значного падіння платоспроможного попиту населення і, як наслідок, занепаду внутрішнього ринку товарів та послуг (у першу чергу це стосується товарів довгострокового і середньострокового вжитку).
Стримування заробітної плати в Україні призвело до того, що нині витрати на заробітну плату в розрахунку на одиницю ВНП, майже вдвічі менші, ніж у країнах із розвиненою ринковою економікою. Разом з тим, трудомісткість виготовлення продукції перевищує досягнену в зазначених країнах нерідко у 3-4 рази.
Тривожним є той факт, що в деяких комерційних структурах застосовуються такі форми організації й оплати праці, які підривають мотивацію до праці у сумлінних працівників. Призначена низька заробітна плата підштовхує найманих працівників самостійно "добирати" заробітну плату (хоча б до середнього рівня) шляхом обрахування клієнтів, надання додаткових необлікованих послуг за готівку тощо.
Отже, низький рівень заробітної плати є не лише наслідком, але і однією з головних причин тривалого перебування економіки України в кризовому стані. Зрозуміло, що тут, як ніколи, потрібне втручання держави. Необхідно провести реформу, метою якої було б забезпечення поступового підвищення реальної заробітної плати і створення ефективного мотиваційного механізму (як для підприємства, так і найманого робітника), який ґрунтується на поєднанні економічних стимулів і соціальних гарантій.
Першими кроками з боку держави могли б стати:
- збільшення рівня мінімальної заробітної плати, низький рівень якої не витримує ніякої критики і

 
 

Цікаве

Загрузка...