WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Ринок праці в Україні: аналіз стану, проблеми формування - Реферат

Ринок праці в Україні: аналіз стану, проблеми формування - Реферат


Реферат на тему:
Ринок праці в Україні: аналіз стану, проблеми формування
Проблеми сучасної економіки необхідно розглядати виходячи зі стану і перспектив розвитку ринку праці - головної складової ринкової системи, оскільки економіка - це, насамперед, відносини між людьми, які формують їх рівень життя.
Для правильної оцінки стану ринку праці України та причин його занепаду необхідно врахувати, що саме отримала Україна в спадщину. У дореформені часи робітник не міг вільно розпоряджатися своєю робочою силою. У ті часи існували різні види бюрократичного контролю і примусу до праці на всіх рівнях економічної ієрархії. Праця, по суті, розглядалася як обов'язок, а не як право, і була "гарантована" кожному. Замість ринку праці в країні існувала система централізованого планового розподілу робочої сили з єдиною тарифною сіткою оплати праці. Такі умови були далекі від тих, при яких можливе ефективне функціонування ринку праці. Насамперед, це стосується наступного:
- самостійності і незалежності продавця та покупця робочої сили на ринку праці;
- конкуренції між власниками робочої сили і між роботодавцями, які саме і створюють конкурентне середовище;
- проявів ринкової мотивації поведінки економічних суб'єктів на ринку праці;
- рівня загального ринкового середовища в економіці.
Отже, ринок праці як систему базових суспільних відносин на початку ринкових реформ необхідно було розпочати формувати практично заново. Цей процес ускладнений не лише тією економічною і політичною ситуацією, в якій знаходилась і знаходиться Україна, але й інколи спробою насаджування "зверху" відношень "наймана праця - капітал" без відповідного організаційно-правового оформлення цих відносин. Внаслідок цього виникла значна кількість правових, психологічних, економічних і соціальних проблем (до таких проблем віднесемо повну залежність робітників від роботодавця щодо заробітної плати, збереження робочого місця тощо).
У більшій своїй кількості проблеми, пов'язані із трудовими ресурсами, постають на регіональному рівні, оскільки саме тут створюється ресурсний потенціал. До того ж реальна демографічна ситуація, наявна матеріально-сировинна база, ступінь економічного і соціального розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці служать визначальними факторами у використанні трудових ресурсів і в процесах їх відновлення. Тому в різних регіонах (подібно як і в різних галузях) проблеми ринку праці різні. Але в цілому по Україні вони мають ряд спільних рис, на які потрібно звернути увагу.
Перш за все, ринок праці характеризується співвідношенням пропозиції і попиту на робочу силу. Сьогодні пропозиція перевищує попит на працю. Це пов'язано з впливом загальних процесів трансформації економіки на різні регіони, підприємства і галузі. На різні підприємства цей вплив був неоднаковий. Головною причиною цього є відмінність у адаптаційних до нових умов можливостях підприємств і галузей. За цією ознакою підприємства і галузі можна умовно поділити на наступні три категорії [1]:
- слабоадаптовані з монопольним положенням на релевантному ринку;
- середньоадаптовані з відсутністю монопольних переваг на релевантному ринку і необхідністю боротися за місце на ринку;
- високоадаптовані підприємства, що знаходять своє стійке становище на ринку з використанням ключових виграшних позиції підприємства виходячи на світовий ринок.
Оскільки більшість підприємств і галузей належали до першої категорії, то їх слабкі адаптаційні можливості в поєднанні з розривом (або погіршенням ) зовнішніх економічних зв'язків призвели до значного спаду виробництва, і як безпосередній наслідок цього - скорочення робочих місць, що породило масове безробіття. Проблема безробіття в економіці України не в самій його появі, а у великих його розмірах і у новій формі його прояву - прихованого безробіття в офіційному секторі ринку праці (у перші роки незалежності проблема безробіття була підсилена неготовністю до нього людей - психологічно, а державою - економічно і юридично).
Сьогодні приховане безробіття проявляє себе у таких формах [2]:
- надлишкова чисельність працівників, які отримують повну заробітну плату;
- утримання на підприємстві осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу, отримують неповну заробітну плату;
- оформлення певній частині працівників відпусток без збереження або з частковим збереженням заробітної плати;
- наявність цілоденних і внутрішньозмінних простоїв з організаційно-технічних причин.
Основною безпосередньою причиною прихованого безробіття вважається неадекватне спаду виробництво і скорочення зайнятості. Економічною можливістю значного його поширення стало неконтрольоване падіння до 2000 року реальної заробітної плати працівників (табл. 1).
Таблиця 1
Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата*
* Джерело: Статистичний щорічник України за 2001 рік. - К.: Техніка, 2002.
Приховане безробіття в Україні в деяких галузях економіки досягає майже 40 % від загальної кількості працівників відповідної галузі (табл. 2). У цілому в 2001 році приховане безробіття перевищувало 20 %. Наслідком такого безробіття стали низький рівень життя та неефективне господарювання.
Розглядаючи причини, що призвели ринок праці України до такого стану, не можна не враховувати той факт, що взаємодія попиту і пропозиції на робочу силу, на відміну від ринку звичайних товарів, не має чисто економічного характеру. Вона включає в себе різною мірою також соціальні, психологічні, морально-етичні фактори. Важливим є фактор адаптації людей до нових умов, який має, як правило, три основні стадії [3]. Перша - соціального шоку. При цьому відбувається спад ефективності трудових процесів, багато хто із людей свідомо чи несвідомо намагається притримуватись стереотипів, що виникли у старій системі, відбувається зростання злочинності.
Друга - мобілізація адаптованих резервів, коли відбувається переоцінка і осмислення змін, що відбулися. При цьому приводяться у стан готовності ті професійні знання, фізичні і інтелектуальні здібності, навички, що в старій системі не були потрібні. Одночасно аналізуються обмеження і бар'єри, що протидіють проникненню у нове середовище (звичайно, не всі групи задіяні у цьому процесі). Третя - стадія найбільш конструктивної відповіді на "виклик середовища", коли повністю переборюються внутрішні бар'єри і зовнішні перешкоди. Зауважимо, що адаптаційні властивості робітника дуже залежать від місця його роботи.
Економічний спад і слабкі адаптаційні властивості людей змусили зайнятих у формальному секторі і безробітних шукати додаткові джерела доходу в неформальному і нетоварному секторах економіки.
До поділу ринку праці на формальний і неформальний призвело поширення в Україні "тіньової економіки". Зайнятість у неформальному секторі на сьогодні має такі риси:
-

 
 

Цікаве

Загрузка...