WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Ринок похідних цінних паперів в Україні: проблеми становлення в контексті збільшення податкових надходжень до бюджету - Реферат

Ринок похідних цінних паперів в Україні: проблеми становлення в контексті збільшення податкових надходжень до бюджету - Реферат

цінні папери і фондову біржу", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", Указ Президента України "Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку" від 14 лютого 1997 року № 142/97, Положення про реєстрацію фондових бірж та торгівельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1997 року № 9 і в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1997 року за № 20/1824, Правила випуску та обігу фондових деривативів, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 1997 року № 13.
Крім того, розроблено та подано на розгляд Верховної Ради України проекти законів України "Про похідні цінні папери" та "Про строкові фінансові інструменти". Ці проекти законів хоча й мають різні назви, але стосуються врегулювання правових питань одних і тих відносин, які виникають на фондовому ринку України.
Тому доречно буде, з метою запобігання дублювання та виникнення суперечностей у тлумаченні термінів, об'єднати ці проекти законів в один документ, а питання, що стосуються оподаткування похідних цінних паперів (строкових фінансових інструментів), включити до проекту Податкового кодексу України.
Крім того, уЗаконі України "Про оподаткування прибутку підприємств" наведено визначення деривативу і дано роз'яснення, що до них належать форвардний контракт, ф'ючерсний контракт та опціон. У проекті Закону України "Про похідні цінні папери" до основних видів похідних цінних паперів належать опціон, ф'ючерс, депозитарні розписки (свідоцтва), а також фінансові інструменти. У проекті Закону України "Про строкові фінансові інструменти" до строкових фінансових інструментів належать опціон та ф'ючерс. Як бачимо, у чинному законодавстві немає єдиної думки щодо приналежності цих видів цінних паперів до певної визначеної категорії. Тому існує багато суперечностей у тлумаченні термінів і, як наслідок, неможливість нормального функціонування цих інструментів на фондовому ринку та отримання доходів від даного виду діяльності.
На нашу думку, до похідних цінних паперів доречно віднести лише ф'ючерси та опціони. Форвард не є цінним папером, бо не існує емітента та відсутній при його застосуванні такий елемент, як хедж. Форвард - це звичайний контракт із передплатою за ціною, що виникла на момент його укладання.
Як бачимо з наведених визначень, строкові фінансові інструменти та ф'ючерси й опціони - це тотожні поняття, і немає сенсу приймати два різних закони щодо регулювання цього виду діяльності.
Певні юридичні колізії виникають при оподаткуванні операцій з такими паперами. Як вже зазначалося, оподатковуються лише операції з деривативами, окремого пункту (або роз'яснення) щодо оподаткування операцій з похідними цінними паперами не існує. Тому доцільно буде внести зміни та доповнення до відповідних законів та включити їх у відповідний розділи проекту Податкового кодексу України.
Усунення зазначених неузгодженостей буде сприяти розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні, що, в свою чергу, призведе до збільшення податкових надходжень до бюджету за рахунок розширення бази оподаткування, та, як наслідок, покращання життєвого рівня населення та зростання добробуту держави в цілому.
Література:
1. Алле М. Экономика как наука: Пер. с франц. - М., 1995.
2. Афонцев С. Экономическая политика и модели экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука". - 2002. - № 4.
3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. - К., 1997.
4. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - С. 311.
5. Гунський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1997.
6. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність національної економіки України. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - Київ, 2002.
7. Иноземцев Л. Неизбежность постиндустриального мира. К вопросу о полярности современного мироустройства // Постиндустриальный мир и Россия. - М.: РАН, Эдиториал УССР. - 2000.
8. Иноземцев В. Восставшая из пепла: европейская экономика ХХ века // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Наука, 2002. - № 1.
9. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
10. Косолапов Н. Глобализация, миропорядок ХХІ века в России. Постиндустриальный мир и Россия / Под. ред. В. Хароса, В. Красильщикова. - М.,2001. - 250 с.
11. Марчук Е.К. Стратегічна орієнтація суспільства - рух на випередження // Стратегічна панорама. - 1999. - № 4.
12. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство // Економіка України. - 2002. - № 9.
13. Новокшонов Л.В., Тридюнов Ю.В. Мировое хозяйство. - ЮРИСТО, 2000.
14. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука", 2001. - № 3.
15. Пахомов Ю. Україна і виклики глобалізації // День. - 2001. - 7 серпня.
16. Перес К. Технологические процессы и возможности для развития качества динамической цели. - ЮНКТАД.ХТД/RT/1/9. - 1999. - 20 december. - С. 50.
17. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
18. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.
19. Трансформація моделі економіки України / За ред. В.М. Гейця. - К.: Лотос, 1999.
20. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ і стратегія розвитку. - Київ, 2001.
21. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К., Либідь, 2002.
22. Філіпенко С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. - К.: Товариство "Знання" України, 2000.
23. Хаустов В., Панфілова Т. Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи // Економіст. - 2002. - № 3.
24. Чухно А.А. Економічна теорія. - К.: Вид-во "Вища школа", 1993.
25. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. - 2001. - № 11, 12.
26. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: Экономика, 1999.
27. Энциклопедический социологический словарь / Под общей редакцией Г.В. Осипова. - М., 1995.
28. Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізації у ХХІ столітті // Економіка України. - 2000. - № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...