WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Реформування суб’єктів державного управління аграрним сектором економіки України - Реферат

Реформування суб’єктів державного управління аграрним сектором економіки України - Реферат

департаментів (організаційної роботи, стратегії розвитку аграрної економіки, фінансово-кредитної та податкової політики, міжнародної інтеграції, інвестиційної політики та розвитку аграрного бізнесу, науково-технічної політики, розвитку соціальної інфраструктури сільської місцевості, ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва та тваринництва, реформування сільського господарства, розвитку підприємництва та інфраструктури сільськогосподарських ринків та інші), які складаються з управлінь. Крім того, є окремі управління з таких питань, як юридичні,управління державною власністю, ревізії і контролю, організації та методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності, реформування управління АПК та соціально-трудових відносин [1; 4].
Наприклад, Департамент розвитку підприємництва та інфраструктури сільськогосподарських ринків узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить і розробляє пропозиції з удосконалення законодавства з цих питань, а також займається розробленням і здійсненням заходів щодо розвитку ринкової інфраструктури (аграрні біржі, аукціони худоби, оптові продовольчі ринки, обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи, кредитні спілки, страхові компанії, виставки і ярмарки тощо) [11]. Крім того, здійснює координацію роботи діяльності державних підприємств, установ і організацій згідно з переліком 10, затвердженим наказом Мінагрополітики від 5 червня 2001 року № 150 [12].
У складі Мінагрополітики України постановами Кабінету Міністрів України утворені урядові органи державного управління, які у межах своєї компетенції беруть участь у реалізації державної політики у відповідній підгалузі або сфері діяльності центрального органу виконавчої влади. Нині це Державний департамент продовольства України, Державний департамент ветеринарної медицини, Державний департамент рибного господарства, Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин, обладнанням і якістю пально-мастильних матеріалів, Головна державна інспекція якості та сертифікації сільськогосподарської продукції (відділ). Як визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2000 р. № 386, Урядовий орган державного управління діє у складі міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади і підпорядковується йому [13].
Елементом системи державного управління аграрним сектором економіки України, як уже зазначалося, є також група державних організацій і установ із особливим статусом, до яких відносяться державні та національні акціонерні компанії. Наприклад, Державна акціонерна компанія "Хліб України" (ДАК "Хліб України") утворена з метою задоволення потреб населення, установ і підприємств будь-якої форми власності у продоволь-чому і фуражному зерні, продуктах його переробки, не зерновій сировині, елітному і сортовому насінні, надання послуг із зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції. Предметом діяльності Компанії є: виконання функцій державного агента із забезпечення державної заставної закупівлі зерна; формування ресурсів зерна та продуктів його первинної переробки на регіональному і загальнодержавному рівнях; надання послуг із зберігання зерна, його обробки та технологічної переробки; організація та проведення виставок, виставок-продажів, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів, культурно-освітніх заходів, благодійних акцій; надання фізичним та юридичним особам виробничих, сервісних та консультаційних послуг [14].
Завдання, яке необхідно вирішити під час реформування суб'єктів державного управління аграрним сектором економіки, полягає в тому, щоб чітко визначити і забезпечити розподіл повноважень між органами в системі органів державного управління аграрним сектором як по горизонталі, так і між загальнодержавним, обласним і місцевим рівнями, при цьому максимально спростити систему прийняття управлінських рішень; оптимізу-вати структуру системи органів державного управління аграрним сектором; забезпечити збалансованість повноважень і відповідальності органів виконавчої влади різних організаційно-правових рівнів; запровадити систему моніторингу наслідків реалізації аграрної політики та оперативної підготовки законодавчих і нормативних актів для її вдосконалення.
У практичній площині можна виділити щонайменше три альтернативних варіанти дій щодо реформування суб'єктів державного управління аграрним сектором економіки, а саме:
1) залишити без змін;
2) розширити повноваження та функції Мінагрополітики щодо регулювання ринків сільськогосподарської продукції;
3) звільнити Мінагрополітики від виконавчих функцій.
Альтернатива 1 не передбачає проведення жодних структурних змін у державному управління аграрним сектором економіки України. Вирішення проблем удосконалення управління галуззю забезпечується за рахунок активізації законотворчої і нормотворчої роботи, а також активізації адміністративних важелів впливу.
Альтернатива 2 реалізується за рахунок розширення повноважень і функцій Мінагрополітики щодо регулювання ринків сільськогосподарської продукції, зокрема шляхом передачі до сфери його управління ДАК "Хліб України", з розширенням функцій останньої в частині управління ринками всіх видів сільськогосподарської продукції (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. № 604 [15]).
Альтернатива 3 передбачає, що міністерство здійснює функцію керівництва процесами формування аграрної політики, займається розробкою державної аграрної політики та розробкою програм щодо розвитку аграрного сектора. Виконавчі функції передані агенціям.
Наприклад, Департамент розвитку підприємництва та інфраструктури сільськогосподарських ринків, у складі Міністерства аграрної політики, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить і розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства з цих питань, розробляє програми розвитку підприємництва й інфраструктури сільськогосподарських ринків та контролює їх виконання. Реалізацію державної політики щодо розвитку ринків сільськогосподарської продукції здійснює державна організація - Державне агентство аграрного ринку. Метою його діяльності є задоволення потреб населення, установ і підприємств будь-якої форми власності у продовольчому і фуражному зерні, продуктах його переробки, не зерновій сировині, елітному і сортовому насінні, надання послуг із зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції. Агентство виконує також і функцію державного агента із забезпечення державної заставної закупівлі зерна; формування ресурсів зерна та продуктів його первинної переробки на регіональному і загальнодержавному рівнях; надання послуг із

 
 

Цікаве

Загрузка...