WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Реформування суб’єктів державного управління аграрним сектором економіки України - Реферат

Реформування суб’єктів державного управління аграрним сектором економіки України - Реферат

ринках;
- ринкової, тобто гарантії збуту всієї виробленої сільськогосподарської продукції за цінами, що забезпечують нормальне функціонування товаровиробників;
- програмної, спрямованої на підтримку заходів, що сприяють технічному переозброєнню господарств, зміні їхньоїспеціалізації відповідно до вимог ринку [2].
Разом з тим сільськогосподарські товаровиробники очікують від органів виконавчої влади запровадження прозорих схем і механізмів реалізації державних цільових програм, які фінансуються за рахунок державного бюджету. Ще одним суттєвим очікуванням є надання державної підтримки діяльності професійних організацій, створених ними, зростання впливу цих організацій на формування маркетингової стратегії підприємств.
Не менш важливим чинником, який визначає зацікавленість господарюючих суб'єктів у реалізації заходів щодо вдосконалення управління аграрним сектором економіки, є передача виконавчих функцій від органів виконавчої влади до державних підприємств-операторів, які повинні забезпечувати реалізацію державного регулювання діяльності та державної підтримки сільгоспвиробників. Такий крок держави повинен забезпечити обмеження впливу чиновника на процеси розподілу фінансових та інших ресурсів, усунення передумов для різного роду корупційних діянь.
За Конституцією України [3, ст.113] система органів виконавчої влади має структурні ланки трьох організаційно-правових рівнів:
1) вищий рівень - Кабінет Міністрів України;
2) центральний рівень - міністерства, державні комітети та інші підвідомчі Кабінетові Міністрів України центральні органи виконавчої влади (згідно з Указом Президента України "Про систему органів виконавчої влади" № 1372 від 15.12.99 до центрального рівня органів виконавчої влади слід також віднести урядові органи);
3) місцевий або територіальний рівень [4].
Основними напрямами діяльності Кабінету Міністрів України щодо забезпечення управління у сфері аграрної політики сьогодні визначено:
- вироблення стратегічного курсу органів виконавчої влади щодо здійснення аграрної політики держави;
- розроблення проектів законодавчих актів і підзаконної нормативно-правової бази щодо забезпечення ефективного розвитку аграрного сектора економіки;
- спрямування і координація діяльності органів виконавчої влади з реалізації політичного курсу держави у галузі сільськогосподарського виробництва.
У зв'язку з цим можна виділити окремі групи функцій уряду, в тому числі щодо управління аграрним сектором, а саме:
1) функції Кабінету Міністрів України як колегіального органу;
2) функції Кабінету Міністрів України, що виконуються членами уряду, зокрема, спрямування, координація і контроль за діяльністю міністерств та інших підвідомчих Кабінету Міністрів органів виконавчої влади;
3) функції Кабінету Міністрів України, що забезпечуються урядовими комітетами.
Віце-прем'єр-міністр з питань агропромислового комплексу очолює Урядовий комітет з реформування аграрного сектора.
З 2000 року до його складу входили: міністр аграрної політики України; державні секретарі Мінекоресурсів, Міністерства економіки та європейської інтеграції України, Міністерства охорони здоров'я, Мінфіну; голови Державного комітету по земельних ресурсах, Державного комітету лісового господарства, Державного комітету по водному господарству [5 - до грудня 2002 р.], а з грудня 2002 року до складу Урядового комітету входять члени Кабінету Міністрів України, керівники, заступники керівників центральних органів виконавчої влади, а також з правом дорадчого голосу народні депутати України (за згодою) [5, зі змінами відповідно до Постанови КМ України № 1179 від 19.08.2002 р. та № 1853 від 12 грудня 2002 р.].
Віце-прем'єр-міністр з питань агропромислового комплексу також спрямовує, координує та контролює в межах своїх функціональних повноважень діяльність Мінагрополітики; через Мінекоресурсів - Держкомлісгоспу, Держводгоспу та Держкомзему; ДАК "Хліб України", НАК "Украгролізинг"; Державного агентства з управління матеріальним резервом щодо продовольчих ресурсів; Української академії аграрних наук (у межах, визначених законодавством); національного аграрного університету (у межах, визначених законодавством) [1; 4; 6].
Здійснення державного управління в окремих галузях в Україні покладено на центральні органи виконавчої влади, які поділяються на три види:
- міністерства, керівники яких входять до складу Кабінету Міністрів України;
- державні комітети та інші центральні органи виконавчої влади, статус яких прирівнюється до Державного комітету України;
- центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом [7].
Міністерства є центральними органами державної виконавчої влади, основними завданнями яких є реалізація державної політики у відповідних галузях. Вони підпорядковані Кабінету Міністрів України.
Після проголошення незалежності України неодноразово проводилися заходи щодо реорганізації центральних органів виконавчої влади, частково змінювалися їх функції. Але цим заходам з реформування системи управління, в тому числі і управління аграрним сектором економіки, бракувало системності, послідовності і наукового обґрунтування. Кожна із реорганізацій центральних органів управління у сфері аграрної політики, проведена за період 1991-2001 років, приносила зміни назв; зміни кола суміжних з сільським господарством галузей (це коло то зменшувалося, то навпаки ставало більшим); часткові зміни функцій. Ці зміни були, по суті, перерозподілом владних повноважень, черговою кадрово-структурною перестановкою, отже, були частковими, без системного оновлення всього змісту і функцій органів управління сільським господарством [1].
Чинне Положення про Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики України), затверджене Указом Президента України від 7 червня 2000 року № 772, зазнало суттєвих змін і доповнень [8] у зв'язку із введенням, з метою удосконалення системи державного управління, інституту державних секретарів [9]. Відповідно до Положення, Мінагрополітики України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що стосуються визначених галузей, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства та в установленому порядку виносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України, а також забезпечує реалізацію державної аграрної політики, організовує розроблення і здійснення заходів щодо ґарантування продовольчої безпеки держави та забезпечує здійснення державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства, переробки сільськогосподарської продукції [1; 4; 10].
Сьогодні структура Мінагрополітики включає 11

 
 

Цікаве

Загрузка...