WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Ресурсний потенціал промисловості України та розвиток конкурентоспроможності національної економіки - Реферат

Ресурсний потенціал промисловості України та розвиток конкурентоспроможності національної економіки - Реферат

стадії.
Привабливість економічної політики на 2 та 3 стадіях розвитку конкурентоспроможності робить країну цікавою для прямих іноземних інвестицій (ПІІ). При цьому необхідно зазначити, що уряди країн-членів СОТ повинні задовольняти вимоги інвесторів згідно з правилами цієї організації. Збільшення ПІІ є ключовим показником входження країни в систему глобальних конкурентних відносин. Причому для довгострокового розвитку національної конкурентоспроможності найбільш перспективним для економіки країни є залучення інвестицій у інноваційну сферу.
Як показує аналіз конкурентоспроможності національних економік, успіх держави у світовому конкурентному середовищі, крім інституціональних змін в управлінні економіки, забезпечують швидкі зміни у промисловому виробництві завдяки володінню передовими стратегічними технологіями і сучасними формами ведення бізнесу.
Протягом останніх десятиліть ХХ ст. економічні умови реалізації конкурентної політики радикально змінилися. По-перше, спостерігається значне підвищення ролі нововведень в економічному розвитку, а, по-друге, важливим аспектом економічного середовища стали швидкі технологічні зміни. Формування економіки знань й підвищення конкурентоспроможності в Україні має враховувати як зазначені особливості глобального економічного середовища, так і реальний стан справ у вітчизняній економіці в наведеному аспекті [2].
Економічні трансформації, створення ринкових засад функціонування і розвитку, зміни форм власності підприємств та їх реструктуризація, державна підтримка пріоритетних галузей істотно поширили можливості розвитку вітчизняного промислового комплексу. Завдяки цим факторам і використання ресурсних можливостей окремих галузей промисловість України набула позитивну динаміку в розвитку, починаючи з 1999 року. Динаміку промислового виробництва наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Динаміка промислового виробництва України
До попереднього року (у відсотках)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Промисловість 88,0 94,9 99,7 99,0 104,0 113,2 114,2 107,2 115,8 112,5 103,1
Проте проведені реформи не змінили суттєво технологічну структуру промисловості, що склалася ще за часів її входження у промисловий комплекс колишнього СРСР. Основу технологічного потенціалу України склали авіакосмічна галузь, суднобудування, радіоелектронна і електронна промисловість (у тому числі мікроелектроніка), приладобудування, енергомашинобудування. Саме підприємства цих галузей забезпечують сьогодні експорт Україною високотехнологічної продукції на світові ринки. Важливу роль у закріпленні позицій України на світових ринках авіапромисловості та авіаперевезень відіграла участь у перевезеннях великогабаритних і надважких вантажів літаками Ан-124-100 "Руслан" та Ан -225 "Мрія". Перспективним є виробництво нового класу машин - Ан-74ТК-300 та регіонального турбореактивного лайнера Ан-148. Потреба у літаках такого класу на світовому ринку дуже висока. У двигунобудуванні лідерські позиції серед експортерів займає запорізький моторобудівний комплекс - ВАТ "Мотор-Січ" і КБ "Прогрес". Питому вагу в структурі експорту машинобудівної продукції складає важке машинобудування - більше 30 %. В основному на експорт працює суднобудівна галузь. Замовниками суден є судовласники Греції, Нідерландів, Росії, Німеччини. Певні позиції зберігає Україна і в експорті сучасної військової техніки.
Сьогодні у промисловості України домінують третій (середньотехнологічні галузі) і четвертий (низькотехнологічні галузі) технологічні уклади. Основу цих укладів складають металургійна, хімічна, легка промисловість, паливно-енергетичний комплекс, більшість галузей машинобудування. Їх частка у промисловому виробництві становить 95 відсотків. Частка п'ятого і шостого технологічних укладів не перевищує 5 відсотків. Серед сучасних галузей промисловості в Україні була майже знищена електронна промисловість, в першу чергу мікроелектроніка, яка стала основою для розвитку інформаційних і комп'ютерних технологій. У 80-і роки минулого століття за технологічним рівнем цієї галузі Україна не поступалася країнам Західної Європи, Чехословаччини, НДР, і рівню, який був у передових підприємств Білорусі та Російської Федерації, що і сьогодні значною мірою задовольняють потреби цих країн при виробництві електронної апаратури.
Технічна та технологічна відсталість більшості підприємств негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної продукції.
Оцінка технологічного рівня українських підприємств, що склався на кінець 2002 р. [3], показала: лише 6,8 % з них працюють за новітньою якісною технологією, захищеною патентом, на рівні зарубіжних аналогів. Оцінку технологічного рівня промислових підприємств подано в таблиці 3.
Таблиця 3
Технологічний рівень промислових підприємств
Технологічний рівень Відсоток у досліджених групах підприємств
Неекспортери Експортери
Усього, в тому числі 100 100
- застаріла, не дуже якісна, що потребує оновлення 24,2 15,2
- технологія не оновлювалась останні роки 40,1 46,8
- технологія оновлювалась декілька років, тому вона достатньо якісна 26,0 25,7
- новітня якісна технологія, але вона не захищена патентом
(можливо експериментальна) 4,5 5,5
- новітня якісна технологія, яка захищена патентом, на рівні зарубіжних аналогів 5,2 6,8
Про конкурентоспроможність промислової продукції на зовнішніх ринках свідчить те, що найбільша частка у загальному експорті України припадає на металопродукцію. Провідними позиціями в експорті металопродукції залишаються напівфабрикати, брухт і відходи чорних металів, гарячокатаний прокат, арматура. Домінування в структурі українського експорту дешевих напівфабрикатів і іншої низьковартісної продукції, істотно знижує її експорт з вартості порівняно, наприклад, із Німеччиною та Японією. Так, базові продукти чорної металургії в загальному обсязі експорту складають 35 %, а високотехнологічна продукція зі сталі - лише 4,5 %.
Незважаючи на окремі досягнення в експорті високотехнологічної продукції, сьогодні Україна на світовому ринку асоціюється насамперед з постачанням сировини. Тоді як на ринку наукомісткої продукції частка країн "великої сімки" становить 80 %, частка України в сотні, якщо не в тисячі разів менша. Навіть у технологічно розвиненому турбобудуванні імпорт французької продукції у 20 разів перевищує поставки з України. І хоча Україна є однією з дев'яти держав у світі, які здатні самостійно проектувати і випускати літаки, її виробництво авіапродукції займає лише 99-е місце у світовому рейтингу, а питома вага українських продаж - лише 0,1 %. У суднобудуванні українським верфям достається найменш прибуткова частина будівництва суден - виготовлення корпусу суден, наповнення якого здійснюється на верфі замовника. Українська промислова продукція в основному конкурентоспроможна у країнах, де вимоги до її якості ітехнічного рівня нижче, ніж у індустріально розвинених країнах, а також до країн, де є ще потреба в промисловій продукції, аналогічній тій, що експортувалася ще зовнішньоторговельними організаціями

 
 

Цікаве

Загрузка...