WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Прикордонне співробітництво і формування економічного простору України - Реферат

Прикордонне співробітництво і формування економічного простору України - Реферат

комплексів; 4) підвищення рівня добробуту населення як необхідної умови підвищення платоспроможного попиту й обсягів податкових надходжень у місцеві бюд-жети. Особливу роль при цьому відіграє зміцнення виробничого потенціалу, розширення системи робочих місць, підвищення економічної активності населення і його зайнятості, поліпшення якості життя населення, розвиток виробничої і соціальної інфраструктури. При прогнозуванні шляхів розширення прикордонного співробітництва, зокрема за рахунок удоскон-алення територіальної організації виробництва в прикордонних регіонах, вважаємо важливим:
- активізацію процесів деконцентрації виробництва, зокрема за рахунок виведення з великих центрів у прилеглі поселення дочірніх фірм, філій, спеціалізованих цехів;
- інтенсивний розвиток продуктивних сил, більш повне й ефективне використання вже існуючих і створення нових виробничих потужностей, створення спільних підприємств і фірм у малих та середніх містах прикордонних територій, зокрема з метою підвищення їх податкової спро-можності, зміцнення дохідної частини бюджету і, відповідно, поліпшення умов життя населення;
- державна підтримка, у тому числі і податкове стимулювання, розвитку міждержавних форм підприємницької діяльності в різних ланках господарства;
- розвиток на кордоні держав транспортно-побутової інфраструктури по лінії транснаціональних залізничних і, особливо, автомобільних коридорів, що виступає стимулом соціально-економічного розвитку прикордонних територій.
Важливим для їхнього розвитку буде також реалізація переваг їх положення та підвищення безпосередніх міждержавно-виробничих контактів за рахунок науково обґрунтованого формування просторового каркаса росту в межах його опорних елементів, що мають необхідний потенціал - центрів і осей росту, у першочерговому розвитку яких співпадають інтереси сусідніх прикордонних регіонів і країн. При цьому під просторовим каркасом росту розуміється ієрархічно організована система центрів і осей їх розвитку, яка має стратегічне значення і базується на аналізі й оцінці їхнього інтегрального потенціалу (об'єднуючого природно- і тру-доресурсну, виробничу,інтелектуальну, науково-технічну та ін. складові), можливостей і бар'єрів їхнього подальшого соціально-економічного росту, обґрунтуванні його пріоритетів - галузей-локомотивів у визначених центрах і районах прикордонних територій, виходячи із спільних інтересів країни і регіону. Реалізація такої стратегії щодо прикордонних регіонів спрямована на підвищення рівня сформованості і збалансованості єдиного економічного простору України. З огляду на розміщення в прикордонній зоні столичної і практично усіх великих промислових агломерацій країни, активізація тут зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі прикордонного співробітництва, не лише позитивно позначиться на економічному рельєфі прикордонних зон і підвищенні рівня їх розвитку, істотно впливатиме на територіальну організацію господарства і поліпшення макроекономічної ситуації всієї України, але й матиме велике значення у вирішенні її складних соціальних і природно-екологічних проблем.
Література:
1. Алле М. Экономика как наука: Пер. с франц. - М., 1995.
2. Афонцев С. Экономическая политика и модели экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука". - 2002. - № 4.
3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. - К., 1997.
4. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - С. 311.
5. Гунський Б. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка, 1997.
6. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність національної економіки України. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - Київ, 2002.
7. Иноземцев Л. Неизбежность постиндустриального мира. К вопросу о полярности современного мироустройства // Постиндустриальный мир и Россия. - М.: РАН, Эдиториал УССР. - 2000.
8. Иноземцев В. Восставшая из пепла: европейская экономика ХХ века // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Наука, 2002. - № 1.
9. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
10. Косолапов Н. Глобализация, миропорядок ХХІ века в России. Постиндустриальный мир и Россия / Под. ред. В. Хароса, В. Красильщикова. - М.,2001. - 250 с.
11. Марчук Е.К. Стратегічна орієнтація суспільства - рух на випередження // Стратегічна панорама. - 1999. - № 4.
12. Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство // Економіка України. - 2002. - № 9.
13. Новокшонов Л.В., Тридюнов Ю.В. Мировое хозяйство. - ЮРИСТО, 2000.
14. Оболенский В. Глобализация мировой экономики и Россия // Мировая экономика и международные отношения. - М.: Изд-во "Наука", 2001. - № 3.
15. Пахомов Ю. Україна і виклики глобалізації // День. - 2001. - 7 серпня.
16. Перес К. Технологические процессы и возможности для развития качества динамической цели. - ЮНКТАД.ХТД/RT/1/9. - 1999. - 20 december. - С. 50.
17. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.
18. Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.
19. Трансформація моделі економіки України / За ред. В.М. Гейця. - К.: Лотос, 1999.
20. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ і стратегія розвитку. - Київ, 2001.
21. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К., Либідь, 2002.
22. Філіпенко С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. - К.: Товариство "Знання" України, 2000.
23. Хаустов В., Панфілова Т. Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи // Економіст. - 2002. - № 3.
24. Чухно А.А. Економічна теорія. - К.: Вид-во "Вища школа", 1993.
25. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. - 2001. - № 11, 12.
26. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: Экономика, 1999.
27. Энциклопедический социологический словарь / Под общей редакцией Г.В. Осипова. - М., 1995.
28. Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізації у ХХІ столітті // Економіка України. - 2000. - № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...