WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Прикордонне співробітництво і формування економічного простору України - Реферат

Прикордонне співробітництво і формування економічного простору України - Реферат

між областями, що їх складають.
Більш розвинений у соціально-економічному відношенні Східний і меншою мірою - Західний прикордонні регіони (хоча у цьому проявляється дія різних факторів). І західні (крім Волинської) області, і східні області України відрізняються високим рівнем господарського освоєння території, значним інтегральним потенціалом розвитку, кількістю можливих центрів росту. У той же час ці регіони дуже відмінні за рівнем свого сучасного соціально-економічного розвитку, структурою природно-ресурсного потенціалу, структурою і спеціалізацією виробництва, станом екологічної ситуації тощо. У Східному прикордонному регіоні найвищі територіальні і душові індекси виробничої концентрації, показники податкових надходжень на душу населення. Рейтинг цього регіону (за винятком Сумської області) завжди був високим завдяки територіальному зосередженню виробничого, науково-технічного, інтелектуального потенціалу, активній участі у формуванні експортного сектора економіки України, високій інвестиційній привабливості. У роки незалежності України рейтинги Східного і Західного прикордонних регіонів трохи змінювалися. Так, розрив дуже інтенсивних у роки існування СРСР економічних зв'язків Харківської, Донецької і Луганської областей з іншими республіками, нині країнами СНД, і деяка переорієнтація зовнішньої активності України у сторону європейських країн трохи знизили рейтинг Східних областей. Одночасно тутзагострилися економічні, соціальні й екологічні проблеми, викликані консервативністю структури виробництва, застарілими технологіями й устаткуванням. Це ускладнює розвиток їхніх продуктивних сил і вимагає особливої уваги до обґрунтування і реалізації ефективної стратегії їхнього подальшого соціа-льно-економічного розвитку в цілому. При цьому необхідно зазначити, що саме в Східному регіоні найбільш успішно адаптується господарство до ринкових умов, і саме сюди направляється основний (за винятком м. Києва) потік прямих іноземних інвестицій в останні роки. При умові входження України до єдиного економічного простору разом із Росією, Казахстаном та Білорусією, зовнішньоекономічна діяльність зокрема, прикордонне співробітництво в Східному регіоні дуже посилюється. На противагу Східному, у Західному регіоні за роки радянської влади при відносно високих, порівняно із середньореспубліканськими темпами розвитку, проду-ктивних силах, рівні соціально-економічного розвитку залишалися низькими. Виняток становить Львівська область, яка характеризується досить потужним природно-ресурсним, виробничим, а також науково-технічним потенціалом завдяки м. Львову, що традиційно протягом століть відігравав роль могутнього регіонального центру. Різка зміна геополітичного по-ложення цього регіону в роки незалежності України відкрила широкі можливості для інтегрування західного регіону в європейські структури і, в першу чергу, для активного прикордонного співробітництва, яке привело до формування тут двох єврорегіонів - "Карпати" і "Буг", що, відповідно, підвищило потенційні можливості росту цих територій, активізацію промислового розвитку. В останні роки почав підвищуватися рейтинг раніше найбільш відсталих в економічному відношенні Волинської і Закарпатської областей. Однак потрібно зазначити, що в кількісно виражених соціально-економічних показниках у Західному регіоні позитивні зміни ще тільки почали намічатися.
Більш відсталими в соціально-економічному відношенні є області Північного регіону, що межують з Білорусією. Тут спостерігаються мінімальні відносні показники соціально-економічного розвитку, відсутня позитивна його динаміка, яка з 2000 р. в Україні чітко прослідковується. У Північному регіоні майже не розвивається прикордонне співробітництво, що, на нашу думку пояснюються як об'єктивними, так і суб'єктивними факто-рами, а саме: вкрай низьким господарським освоєнням сусіднього Південного регіону території Білорусії і пасивністю органів місцевого самоврядування відповідних регіонів. Природно, із загальної картини ви-падає Київська область, яку відрізняє феномен столичності. Наявність тут найбільшої в країні Київської агломерації набагато підвищує рейтинг, виробничий потенціал і інвестиційну привабливість усієї області.
Складними залишаються проблеми розвитку Південно-Західного прикордонного регіону. Якщо в цілому Одеська і Вінницька області відносяться до регіонів середнього рівня соціально-економічного розвитку, то їхні прикордонні території явно відстають. Сусідство з Молдавією не сприяє підвищенню рівня розвитку їхніх продуктивних сил, а складна політична і соціально-економічна ситуація в Молдавському Придністров'ї перешкоджає розвитку прикордонного співробітництва.
У цілому, реалізація всіх переваг прикордонного положення відбувається дуже уповільненими темпами не тільки в Південно-Західному і Північному, але й у Західному і Східному регіонах. Зовсім очевидно, що вона вимагає, по-перше, істотного фінансового забезпечення і, по-друге, значних адміністративних зусиль з боку органів місцевої влади.
Реформування економіки України на шляху ринкових перетворень і зміцнення її єдиного економічного простору вимагає величезних фінансових ресурсів. При чому для забезпечення фінансової стійкості країни і її регіонів вітчизняні інвестиції повинні відчутно перевищувати іноземні. Досягнення такої стійкості вимагає розширеного відтворення, нарощування національ-ного фінансового капіталу з одночасним зростанням доходів державного і місцевого бюджетів, а значить, і збільшення податкового потенціалу та розширення бази оподатковування.
Очевидно, що активізація прикордонного співробітництва як безпосередня функція місцевих органів самоврядування вимагає не тільки адміністративних зусиль керівництва сусідніх областей у сфері розвитку як соціально-культурних, так і виробничих прикордонних зв'язків, але і розширення обсягів податкових надходжень і нарощування дохідної частини місцевих бюджетів. Уявляється, що в такому контексті стратегічно важливим у прикордонних регіонах України є: 1) перехід до багатовекторності співробітництва, що у даний час, по суті, обмежується сумісним облаштуванням прикордонних переходів і митних служб; 2) підвищення кон-курентоспроможності і платоспроможності вже існуючих тут підприємств; 3) створення нових спільних прикордоно-виробничих

 
 

Цікаве

Загрузка...